Hanke

Kiinteä yhteys

Merenkurkun sillan edellytykset - kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi ja liiketoimintaehdotusten tarkastelu sekä suosituksia työn jatkamiseksi.
Kiinteä yhteys

Kumppanuudessa: Merenkurkun neuvosto EAYY (lead part) ja Ruotsin Blå Vägen -yhdistys. Hankkeen tukijoihin kuuluvat lisäksi Meridiam, Etgar Al Engineering ja Green Carbon Recovery.
Kokonaisbudjetti: 215 000 EUR
Päärahoittaja: Interreg Botnia-Atlantica
Hankeaika: 05/2021–10/2022

Hankkeesta

Hankkeessa luodaan päätöksenteko-ohjeita, joita voidaan käyttää perustana pitkäjänteiselle ja valtionrajat ylittävälle (itä-länsi) strategialle/linjaukselle siitä, miten kiinteää yhteyttä edistetään tulevaisuudessa.

 

Hanke koostuu kahdesta osasta:

  • Kokonaisvaltainen vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi sisältää laadunvarmistuksen hankkeen sosioekonomisista seurauksista sekä yleisluontoisen ympäristöarvioinnin ehdotetuista vaihtoehtoisista reiteistä.
  • Liiketoimintaehdotusten tarkastelu. Liiketoimintaehdotukset ovat luonteeltaan monimutkaisia, ja niiden sisällön analysoimiseksi ja ehdotusten toteutettavuuden arvioimiseksi vaaditaan asiantuntemusta ja lisäselvityksiä.

Yhteyshenkilöt