Hanke

Kvarken – short cut system

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ”Merenkurkku – short cut system” –reittiä eurooppalaiseksi liikenneväyläksi ja laatia liikennevisio, joka luo edellytyksiä alueelliselle ja raja-alueelliselle kehitykselle. Hanke päättyi 15.10.2012
Kvarken – short cut system

Hankekumppanit

Från Sverige
Regionförbundet Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbotten läns landsting, Umeå kommun, Storumans kommun, Örnsköldsviks kommun, Lycksele kommun, E12 Alliansen /Blå vägen, Svenska banverket, Umeå hamn, Vägverket Norr, Umeå universitet/Cerum, Västerbottens handelskammare, Företagarna Västerbotten, Företagarna Umeå, North Sweden, Europarlamentariker, Riksdagsledamöter

Från Finland
Österbottens förbund, Södra-Österbottens förbund, Birkaland, Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Vasa stad, Seinäjoki stad, Karleby stad, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Statens järnvägar, Vasa Hamn
Vasa vägdistrikt, Vasa universitet, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens företagarförening, RG line, Europarlamentariker
Riksdagsledamöter

Från Norge
Nordlands fylkeskommune, Vefsne kommune, Mosjöen&Omegn Näringsselskap KF, Regionrådet, Rana kommun, Rana utvecklingsselskap, Norska statsbanan

Päärahoittaja
Interreg Botnia-Atlantica

Vastinrahoittajat
Österbottens förbund (SE), Region Västerbotten (SE), VASEK, Umeå kommun (SE)

Hankkeen aikataulu
Hanke päättyi 15.10.2012

Hojdkurvor_03
Hankkeesta

Merenkurkun neuvosto pyrkii kehittämään Merenkurkun liikennettä asettamansa liikennetyöryhmän ja hankkensa ”Kvarken – short cut system” kautta. Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Botnia-Atlantica -ohjelmasta.

Taustaa

Merenkurkun lauttayhteys on alueen liikenneverkoston kohtaamispiste. Merenkurkun yli tapahtuva yhteistyö edellyttää toimivaa lauttaliikennettä, ja lauttaliikenne on myös toimivan ”Merenkurkku – short cut system” –reitin edellytys Norjan rannikolta Eurooppaan ja Venäjälle. Visiona on kiinteä yhteys.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ”Merenkurkku – short cut system” –reittiä eurooppalaiseksi liikenneväyläksi ja laatia liikennevisio, joka luo edellytyksiä alueelliselle ja raja-alueelliselle kehitykselle. Hankkeen tarkoitus saavutetaan:

  • suunnittelemalla koordinointitoimintaa. Hankkeessa laaditaan malli, johon sidotaan infrastruktuuriasioiden parissa työskenteleviä tai niistä riippuvaisia etujärjestöjä ja viranomaisia. Mallin avulla pyritään edistämään keskustelua, yhteistä suunnittelua ja kokonaisnäkemystä. Koordinointitoiminta keskittyy länsi – itä -väylätyöhön Norjasta Suomeen tarkoituksena koordinoida väylän varrella toimivien eri hankkeiden toimintaa.
  • levittämällä tietoa alueen infrastruktuurista ja laatimalla ”liikennepaketti” yksittäisten tarpeiden mukaan.
  • selvittämällä kiinteän yhteyden, Merenkurkun sillan/tunnelin, yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä alueelle. Selvityksen tulos vaikuttaa jatkossa kiinteän yhteyden puolesta tehtävään työhön.
  • selvittämällä/kartoittamalla Merenkurkun liikenteen suoraa ja epäsuoraa yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä Merenkurkun yli.
  • uudistamalla Merenkurkun liikennevisiota (nykytilanne, tulevaisuudensuunnitelmat ja visio) koordinointitoiminnan kautta saatavan tiedon pohjalta ja hyödyntämällä alueella saatavilla olevaa tietoa. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin kuljetusmuotoihin: Lentoliikenne, Lauttaliikenne, Kiinteä yhteys ja eri kuljetusvälineiden yhdistelmät sekä kuljetusalan rajaesteet.

Projektet

Sillat ja tunnelit Euroopassa

Tiedonhankintamatka Eurotunneliin

Argument för en fast förbindelse över kvarken

Yhteyshenkilöt

Mathias Lindström

Mathias Lindström

Johtaja, Merenkurkun neuvosto mathias.lindstrom@kvarken.org +358 50 918 6462
Hojdkurvor_01_vit