Hanke

Kvarken – short cut system

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ”Merenkurkku – short cut system” –reittiä eurooppalaiseksi liikenneväyläksi ja laatia liikennevisio, joka luo edellytyksiä alueelliselle ja raja-alueelliselle kehitykselle. Hanke päättyi 15.10.2012
Kvarken – short cut system

Hankekumppanit

Från Sverige
Regionförbundet Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Västerbotten läns landsting, Umeå kommun, Storumans kommun, Örnsköldsviks kommun, Lycksele kommun, E12 Alliansen /Blå vägen, Svenska banverket, Umeå hamn, Vägverket Norr, Umeå universitet/Cerum, Västerbottens handelskammare, Företagarna Västerbotten, Företagarna Umeå, North Sweden, Europarlamentariker, Riksdagsledamöter

Från Finland
Österbottens förbund, Södra-Österbottens förbund, Birkaland, Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Vasa stad, Seinäjoki stad, Karleby stad, Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK, Statens järnvägar, Vasa Hamn
Vasa vägdistrikt, Vasa universitet, Österbottens handelskammare, Kust-Österbottens företagarförening, RG line, Europarlamentariker
Riksdagsledamöter

Från Norge
Nordlands fylkeskommune, Vefsne kommune, Mosjöen&Omegn Näringsselskap KF, Regionrådet, Rana kommun, Rana utvecklingsselskap, Norska statsbanan

Päärahoittaja
Interreg Botnia-Atlantica

Vastinrahoittajat
Österbottens förbund (SE), Region Västerbotten (SE), VASEK, Umeå kommun (SE)

Hankkeen aikataulu
Hanke päättyi 15.10.2012

Hankkeesta

Merenkurkun neuvosto pyrkii kehittämään Merenkurkun liikennettä asettamansa liikennetyöryhmän ja hankkensa ”Kvarken – short cut system” kautta. Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta Botnia-Atlantica -ohjelmasta.

Taustaa

Merenkurkun lauttayhteys on alueen liikenneverkoston kohtaamispiste. Merenkurkun yli tapahtuva yhteistyö edellyttää toimivaa lauttaliikennettä, ja lauttaliikenne on myös toimivan ”Merenkurkku – short cut system” –reitin edellytys Norjan rannikolta Eurooppaan ja Venäjälle. Visiona on kiinteä yhteys.

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ”Merenkurkku – short cut system” –reittiä eurooppalaiseksi liikenneväyläksi ja laatia liikennevisio, joka luo edellytyksiä alueelliselle ja raja-alueelliselle kehitykselle. Hankkeen tarkoitus saavutetaan:

  • suunnittelemalla koordinointitoimintaa. Hankkeessa laaditaan malli, johon sidotaan infrastruktuuriasioiden parissa työskenteleviä tai niistä riippuvaisia etujärjestöjä ja viranomaisia. Mallin avulla pyritään edistämään keskustelua, yhteistä suunnittelua ja kokonaisnäkemystä. Koordinointitoiminta keskittyy länsi – itä -väylätyöhön Norjasta Suomeen tarkoituksena koordinoida väylän varrella toimivien eri hankkeiden toimintaa.
  • levittämällä tietoa alueen infrastruktuurista ja laatimalla ”liikennepaketti” yksittäisten tarpeiden mukaan.
  • selvittämällä kiinteän yhteyden, Merenkurkun sillan/tunnelin, yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä alueelle. Selvityksen tulos vaikuttaa jatkossa kiinteän yhteyden puolesta tehtävään työhön.
  • selvittämällä/kartoittamalla Merenkurkun liikenteen suoraa ja epäsuoraa yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä Merenkurkun yli.
  • uudistamalla Merenkurkun liikennevisiota (nykytilanne, tulevaisuudensuunnitelmat ja visio) koordinointitoiminnan kautta saatavan tiedon pohjalta ja hyödyntämällä alueella saatavilla olevaa tietoa. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin kuljetusmuotoihin: Lentoliikenne, Lauttaliikenne, Kiinteä yhteys ja eri kuljetusvälineiden yhdistelmät sekä kuljetusalan rajaesteet.

Projektet

Sillat ja tunnelit Euroopassa

Tiedonhankintamatka Eurotunneliin

Argument för en fast förbindelse över kvarken

Yhteyshenkilöt