Hanke

Maailmanperintöalueet yhteistyössä – 63 astetta pohjoista

Merenkurkun neuvosto on tehnyt aloitteen hankkeelle "Maailmanperintöalueet yhteistyössä 63 astetta pohjoista", jonka tavoitteena on jatkaa ja syventää Merenkurkun saariston ja Korkean rannikon yhteistyötä. EU-ohjelma Botnia-Atlantica rahoittaa hanketta.
Maailmanperintöalueet yhteistyössä – 63 astetta pohjoista

Päärahoittaja
EU-ohjelma Botnia-Atlantica

Hankeaika
Hanke päättyi 31.8.2011

Hankkeen kuvaus
Maailmanperitoopetus

Hankkeesta

Pedagogiset materiaalit maailmanperinnöstämme

Hankkeessa tuotetut pedagogiset materiaalit, joiden avulla voit opettaa tai oppia maailmanperinnöstämme, uudistetaan jatkuvasti jotta ne olisivat tämän päivän tarpeiden mukaisia. Viimeisin päivitetty materiaalipaketti löytyy yhteisen maailmanperintökohteen, Korkearannikon ja Merenkurkun saariston, yhteisestä verkkoportaalista www.highcoastkvarken.org 

Hankkeesta

Maailmanperintöalueet yhteistyössä 63 astetta pohjoista -hanke päättyi 31.8.2011. Merenkurkun neuvosto on tehnyt aloitteen hankkeelle ”Maailmanperintöalueet yhteistyössä 63 astetta pohjoista”, jonka tavoitteena on jatkaa ja syventää Merenkurkun saariston ja Korkean rannikon yhteistyötä. EU-ohjelma Botnia-Atlantica rahoittaa hanketta.

Hanke koostuu 2 teemalueesta:

TEEMA 1. Maailmanperinnön arvoista tiedottaminen

  • Toimenpide 1:n tavoitteena on laatia yhteinen raja-alueellinen tiedotusstrategia, joka perustuu hoitosuunnitelmiin, laadulliseen ja määrälliseen kävijäseurantaan ja hallinnointiasioihin liittyvään kokemustenvaihtoon.
  • Toimenpide 2:n tavoitteena on luoda laaja ja vankka tiedotuspohja, joka on sovitettu yhteiskunnan eri ryhmien mukaan.
  • Toimenpide 3:n tavoitteena on tarjota henkilöille/viranomaisille/organisaatioille, jotka hoitavat maailmanperintöön liittyen samoja tehtäviä Suomessa/Ruotsissa, mahdollisuus tavata ja vaihtaa kokemuksia sekä vierailla pohjoismaisissa maailmanperintökohteissa.

TEEMA 2. Pedagogiikka

  • Toimenpide 1. Kokemustenvaihto ja täydennyskoulutus.
    Toimenpiteen tavoitteena on välittää työkaluja ja –menetelmiä alueella toimiville opettajille.
  • Toimenpide 2. Koulutusmateriaali.
    Toimenpiteen tavoitteena on luoda poikkitieteellistä, maailmanperintöön perustuvaa oppimateriaalia sekä kansio, joka sisältää ulkona tehtäviä harjoituksia ja toimintaa. Herättää mielenkiintoa ja ymmärrystä maailmanperinnön toista puolta kohtaan edistämään maailmanperintömme yhteenkuuluvuutta sekä varmistaa maailmanperintöön liittyvien luokkahuoneen ulkopuolisten toimintojen laatu.
Hankkeen materiaalipankki

Hankkeen kuvaus
Maailmanperitoopetus