Hanke

Maailmanperintöalueet yhteistyössä – Maailmanperintölähettiläät

Maailmanperintö yhteistyössä 63° N − maailmanperintölähettiläät (VIS-VAA)” on Botnia−Atlantica-ohjelmaan sisältyvä hanke, jonka tavoitteena on lisätä virkamiesten, poliitikkojen, opettajien, yrittäjien, oppaiden ja muiden maailmanperintöalueen asukkaiden ymmärrystä ja tietoutta rajat ylittävästä maailmanperinnöstä.
Maailmanperintöalueet yhteistyössä – Maailmanperintölähettiläät

Hankekumppani
Merenkurkun neuvosto, Västernorrlannin lääninhallitus, Metsähallitus, Pohjanmaan liitto sekä maailmanperintökunnat Örnsköldsvik, Kramfors, Korsnäs, Maalahti, Vaasa, Mustasaari, Vöyri

Päärahoittaja
Euroopan aluekehitysrahasto

Hankeaika
2012-02-01 – 31.3.2014

Hankkeen kuvaus
Maailmanperitoopetus

Hankkeesta

Pedagogiset materiaalit maailmanperinnöstämme

Hankkeessa tuotetut pedagogiset materiaalit, joiden avulla voit opettaa tai oppia maailmanperinnöstämme, uudistetaan jatkuvasti jotta ne olisivat tämän päivän tarpeiden mukaisia. Viimeisin päivitetty materiaalipaketti löytyy yhteisen maailmanperintökohteen, Korkearannikon ja Merenkurkun saariston, yhteisestä verkkoportaalista www.highcoastkvarken.org 

Hankkeesta

Merenkurkun neuvosto on yhdessä maailmanperintökuntien sekä Pohjanmaan liiton, Metsähallituksen ja Västernorrlannin lääninhallituksen kanssa toteuttanut kahden viime vuoden ajan Botnia-Atlantica–hanketta nimeltään ”Maailmanperintö yhteistyössä 63°N –maailmanperintölähettiläät. Yli 1500 asukasta – lähinnä opettajia, yrittäjiä, virkamiehiä, poliitikkoja ja oppaita – on osallistunut maailmanperintökoulutuksiin ja tapaamisiin oppiakseen lisää yhteisestä maailmanperinnöstämme. Tarkoituksena on ollut saada yhä useammat ymmärtämään maailmanperintöaseman vaikutukset ja seuraukset sekä kehittämään yhteistyötä valtionrajojen yli. Kun Ruotsin Korkealle rannikolle vuonna 2000 ja Suomen Merenkurkun saaristolle vuonna 2006 myönnettiin maailmanperinnön asema, alueet ottivat samalla kontolleen vastuun maailmanperintöalueen ainutlaatuisen ympäristön säilyttämisestä ja hoitamisesta. Sitä tapahtuu nykyään monella tasolla ja monien toimijoiden työssä eri maailmanperintökunnissa eli Kramforsissa, Örnsköldsvikissä, Korsnäsissä, Maalahdessa, Vaasassa, Mustasaaressa ja Vöyrillä. Niin valtion ja kuntien viranomaisilla kuin yrittäjillä, opettajilla ja kaikilla asukkailla on osavastuu maailmanperintöajatuksen juurruttamisesta nykyisiin ja tuleviin sukupolviin. ”Maailmanperintö yhteistyössä 63°N – maailmanperintölähettiläät” on yhtenä askeleena tätä työtä pyrkinyt levittämään tietoa maailmanperinnöstä erilaisin teematunnein ja tapahtumin eri maailmanperintökunnissa.

Yhteystiedot:

Hankejohtaja Susanne Skata, Merenkurkun neuvosto, puh 06-319 5500, info@kvarken.org
Hankejohtaja Milly Lundstedt, Länsstyrelsen i Västernorrland, puh +46 70 191 7676, milly.lundstedt@lansstyrelsen.se

logo kvarkenrådet
logo höga kusten
Projektets materialbank

Hankkeen kuvaus
Maailmanperitoopetus

Hankkeenloppuraportti
Hankkeen loppuraportti