Hanke

MABA

MABA-hankkeen tehtävänä on turvata Merenkurkun alueen rajatylittävä liikenneväylä pitkällä aikavälillä ja luoda toimiva ja ympäristöystävällinen itä-länsisuuntainen infrastruktuuriväylä. Kuva: Mats Bjerde norden.org
MABA

Hankeaika:
1.8.2015-30.9.2016

Budjetti:
 235 000 EUR, josta 60% INTERREG Botnia-Atlantica ohjelmasta

Lead Part:
Merenkurkun neuvosto

Muut yhteistyökumppanit ja rahoittajat:
INAB, Uumajan kunta, Vaasan kaupunki 

kvarken turist kikare
Hankkeesta

Midway Alignment Botnia Atlantica – MABA

MABA-hanke pyrkii turvaamaan Merenkurkun itälänsi-suuntaisen liikenneväylän pitkällä aikavälillä muun muassa laatimalla tarvittavia tutkimuksia, pohjamateriaalia ja suunnitelmia. MABA täydentää tärkeällä tavalla TEN-T -ohjelman Midway Alignment hanketta ja vahvistaa seudun edellytyksiä yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi eli toimivan ja ympäristöystävällisen itä-länsisuuntaisen logistiikkajärjestelmän saavuttamiseksi Merenkurkun alueella. Hankkeen puitteissa aiotaan myös laatia pohjamateriaalia TEN-T-verkostoon liittymistä varten. Lisäksi hankkeessa pyritään ankkuroimaan Merenkurkun liikenne ja Midway Alignment -hanke Botnia-Atlantica-alueen kuntiin ja Itämeren alueen avaintoimijoihin sekä levittämään tietoa niistä. Tämän lisäksi hankkeessa kootaan tietoa Suomen ja Ruotsin infrastruktuurihankkeisiin saatavilla olevista rahoituslähteistä, mikä hyödyttää suuresti kuntia ja aluetta. Pitkän tähtäimen toivottuihin vaikutuksiin kuuluvat Merenkurkun alueen kasvava liikenne sekä TEN-T-verkoston keskeisen statuksen (core status) myöntäminen Merenkurkun satamille. Merenkurkun alueelle on myönnetty EU-tukea TEN-T verkoston Midway Alignment of the Bothnian Corridor – Kvarken Multimodal Link -hankkeen ensimmäistä vaihetta varten, jonka tarkoituksena on kohentaa Merenkurkun yhteyttä. Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi ja nimenomaan Merenkurkkua varten suunniteltu autolautta, tehostaa satamia ja koko seudun logistiikkajärjestelmiä ja parantaa niiden ympäristöystävällisyyttä, vahvistaa alueen kilpailukykyä sekä turvata Merenkurkun ympärivuotinen matkustaja- ja tavaraliikenne pitkällä aikavälillä.

Interreg_logo_eng
Hankkeen materiaalipankki

Hankeyhteenveto
Tosiasiat

Yhteyshenkilöt