Hanke

Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Tarkoituksena on nostaa Merenkurkun ylittävän liikenneväylän luokitusta ja laatua siten, että se täyttää kansalliset ja kansainväliset vaatimukset ympäristön ja talouden kannalta kestävälle liikennejärjestelmälle, jossa multimodaalisuus lisääntyy ja kuljetusturvallisuus kohenee.
Midway Alignment of the Bothnian Corridor

Hankekumppani
Uumajan kunta ja Vaasan kaupunki, hankekoordinaattorit | KoVa Login Oy Ab | Uumajan satama, Vaasan satama Kvarken Ports | Merenkurkun neuvosto | NLC Ferry Ab Oy | Region Västerbotten | Pohjanmaan liitto | Sjöfartsverket, Ruotsi | Wärtsilä | SSAB | Komatsu Forest Ab | ABB| DNV GL | Teknologiakeskus Merinova | Volvo Trucks, Uumaja | SCA Transforest 

Tukijaorganisaatiot
Företagarna
 Region Västerbotten | Västerbottens handelskammare | Pohjanmaan kauppakamari | Pohjanmaan ELYkeskus | Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK | Pohjanmaan liitto, hallitus | Vaasan seudun kuntien/kaupunkien johtajat | RannikkoPohjanmaan Yrittäjät | Osaamiskeskusohjelma OSKE, meriklusteri, Länsi-Suomi | Nordland Fylke, Norja | MidtSkandia | CERUMUmeå universitet | Vaasan korkeakoulukonsortio | Gold of Lapland | Visit Hemavan Tärnaby AB | Visit Umeå AB | Real Rail AB | Green Cargo | Hector Rail | Västerbottens Turism, hallitus | Freja Transport and Logistics | Schenker Oy | Oy Aha Logistics Ltd | Sininen tie | Gasum | Oy Backman-Trummer Ab | Ab Wasa Logistics ltd Oy | Transportstyrelsen, Ruotsi | Trafikverket, Ruotsi 

www.midwayalignment.eu

kvarken turist kikare
Yhteenveto hankkeesta

Merenkurkun ylittävän ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kannattavan kuljetusjärjestelmän puolesta.

TEN-T-hanke Midway Alignment of the Bothnian Corridor – Kvarken Multimodal Link on Merenkurkun molempien puolten julkisten ja yksityisten sidosryhmien välinen yhteistyöhanke. Hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta vaiheeseen I, jossa pyritään uudistamaan ja parantamaan Merenkurkun yhteyttä.

Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on nostaa Suomen ja Ruotsin välisen Merenkurkun ylittävän liikenneväylän luokitusta ja laatua, jotta se täyttäisi ympäristöystävällisen ja taloudellisesti kannattavan kuljetusjärjestelmän sekä laajan multimodaalisuuden ja käyttövarmuuden kansainväliset vaatimukset. Hanke kattaa sekä tavara- että matkustajaliikenteen kuljetusjärjestelmät.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusi ja nimenomaan Merenkurkkua varten suunniteltu autolautta, tehostaa satamia ja koko seudun logistiikkajärjestelmää ja parantaa niiden ympäristöystävällisyyttä, vahvistaa alueen kilpailukykyä sekä turvata Merenkurkun ympärivuotinen matkustaja- ja tavaraliikenne pitkällä aikavälillä. Hanke on Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan kehittämä. Merenkurkun neuvosto johtaa hanketta.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hanke saa rahoituksensa kunnallisilta, alueellisilta ja kansallisilta rahoittajilta ja yksityisiltä yrityksiltä Suomesta ja Ruotsista sekä EU-rahoitusta TEN-T-ohjelman kautta.

Liikenneväylän luokituksen ja tason korottamisen tavoitteena on:

– YHDISTÄÄ Pohjola itä-länsi-suunnassa muuhun Eurooppaan
– EDISTÄÄ parempaa yhtenäisyyttä ja alueellista kasvua
– TÄYDENTÄÄ Skandinavia−Välimeri-käytävää
– KEHITTÄÄ ja EDISTÄÄ innovatiivisia ratkaisuja (tekniseen,
toimintaan, ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä)
– SUUNNITELLA ja RAKENTAA uusi, ympäristöystävällinen lautta
Merenkurkun laivaliikennettä varten
– PARANTAA satamatoimintoja ja seudun logistiikkatoimintoja
(ympäristön ja talouden kannalta)
– VARMISTAA operatiivinen vakaus pitkällä tähtäimellä

Hanken vaiheet 2012–2018

VAIHE 1: 2012–2015
– Valmistavat toimenpiteet ja esiselvitykset
– Konseptin kehittäminen (maa-/satamainfrastruktuurin ja kuljetusreitin parantaminen)
– Uuden lautan suunnittelu (mukaan lukien vaihtoehtoisten, ympäristö-ystävällisten polttoaineiden käyttö sekä riittävä jäänmurtokapasiteetti)
– Kustannusarvio: 20,7 miljoonaa euroa

VAIHE 2: 2016-2018
– Laivan ja infrastruktuurin rakentaminen (mukaan lukien vaihtoehtoisten polttoaineiden kuljetus ja varastointi)
– Kokonaisvaltaisen logistiikkajärjestelmän käyttöönotto
– Tulosten ja havaintojen raportointi

midway alignment karta
Midway alignment logo
ENG_tentea_beneficiaries_log
Hankkeen materiaalipankki

Hankkeen kuvaus
Projektiraportit, julkaisut ja tiedotusmateriaalia
Midway alignment tosiasiat
Projektin verkkosivusto
Lisätietoja lautan rakentamisesta

Intranet
Intra

Uutiskirje
Uutiskirje

Yhteyshenkilöt