Hanke

Nordic Battery Belt -esiselvitys

Kokoaa akkuteknologian toimijat selvittämään tarpeita ja suunnittelemaan laajemman toteutushankkeen sisältöä.
Nordic Battery Belt -esiselvitys

Kokonaisbudjetti: 40 000,00 euroa.
Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto EAYY (johtava tuensaaja) ja MidtSkandia.
Rahoittajat: Interreg Aurora, Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten, Merenkurkun neuvosto EAYY ja MidtSkandia.
Hankeaika: 1.11.2022–31.7.2023.

Hankeesta

Nordic Battery Belt -esiselvitys kokoaa alueen akkuteknologian toimijat selvittämään tarpeita ja suunnittelemaan laajemman toteutushankkeen sisältöä esimerkiksi osaamisen tarjonnasta, aluemarkkinoinnista ja koulutuksesta.

Pohjois-Pohjolan kasvavalla akkuteollisuudella on tärkeä rooli siirtymisessä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa, samalla kun se tuo alueelle runsaasti uusia työpaikkoja. Nyt meneillään olevat suuret investoinnit asettavat kuitenkin alueelle suuria haasteita, jotka liittyvät osaamisen tarjontaan, energiahuoltoon ja kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen houkuttelevin ympäristöin sekä ihmisille että yrityksille. Tällä hetkellä siitä huolehtivat suurelta osin kukin osa-alue ja jokainen kunta itsekseen. Eri puolilla valtionrajoja tehtyjen ponnistelujen koordinoinnista pitäisi kuitenkin olla paljon hyötyä, mikä lisää valtionrajat ylittävää kapasiteettia sekä meneillään olevien toimipaikkojen hallinnoimiseksi, että alueen aseman vahvistamiseksi, jotta on mahdollista houkutella lisäinvestointeja ja ammattitaitoista työvoimaa alueelle.

Tämän esiselvityksen tarkoituksena on tehdä alueen toimijat valmiiksi laajempaa toteutushanketta varten, jolla puolestaan pyritään vahvistamaan alueen asemaa globaalissa kilpailussa akku- ja sähköistysteollisuuden investoinneista. Tämä tehdään kartoittamalla saatavilla oleva asiantuntemus, järjestämällä työpajoja yhdessä alueellisten sidosryhmien kanssa ja kirjoittamalla hankehakemus isompaa toteutushanketta varten Interreg Aurora -hakuun numero kolme.

 

Yhteyshenkilöt