Hanke

Short cut system – Sillat ja tunnelit Euroopassa

Tämä raportti on kirjoitettu hankkeen hankkeen Kvarken – short cut system puitteissa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ”Merenkurkku – short cut system” –reittiä eurooppalaiseksi liikenneväyläksi ja laatia liikennevisio, joka luo edellytyksiä alueelliselle ja raja-alueelliselle kehitykselle. Hanke päättyi 15.10.2012