Hanke

StoryTagging

StoryTagging-hanke pyrkii tuomaan esiin luonto- ja kulttuuriperintöä etsimällä ja dokumentoimalla erilaisia kertomuksia ja puhaltamalla niitä henkiin – ehkä jopa uusilla tuotteilla.
StoryTagging

Johtava kumppani: Robert Gordon University, United Kingdom

Hankekumppanit:
University of the Highlands and Islands, United Kingdom Kenozero National Park, Russia Causeway Coast and Glens Heritage Trust, Northern Ireland Ulster University, Northern Ireland Region Västerbotten Ruotsi, Merenkurkun Neuvosto Suomi.

Kesto: 01/05/2020-30/09/2022 

Budjetti: Interreg Northern Periphery and Arctic Programme: €999,757.47 of ERDF 

Verkkosivut:
storytagging.interreg-npa.eu

#StoryTagging 

 

Hankkeesta

StoryTagging-hanke luo kertomuksille digialustan – Northwood

Hankekumppanit keräävät kertomuksia, jotka lisätään digialustaan, jotkin tekstimuodossa, toiset äänimuodossa. Digialusta sisältää tarinoita sekä digitaalisen markkinoinnin ja markkinoiden tietopankin. Lisäksi hanke tarjoaa taloudellista tukea niille vähälukuisille luovan alan toimijoille, jotka haluavat kehittää tarinoihin kytkeytyvän uuden tuotteen tai teoksen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, yritystukea saavat organisaatiot ja muut. Hankkeessa keskitytään yrittäjyyteen, jolla pyritään lisäämään markkinoiden ulottuvuutta. Tavoitteena on, että digialusta säilyy hankkeen päätyttyä voittoa tuottamattomana liiketoimintamallina ja että se on tarjolla NPA-ohjelman maantieteellisen alueen toimijoille. Digialusta kulkee nimellä Northword.

StoryTagging-hankkeessa on kolme päätavoitetta:

  • Kerätä ja järjestää pohjoista kulttuuriperintöä välittäviä kertomuksia.
  • Auttaa luovaa alaa elävöittämään kertomuksia tuotteilla ja teoksilla.
  • Luoda digialusta, jolla pyritään laajentamaan pohjoisten luovan alan toimijoiden markkinaulottuvuutta.


Hanke on tullut mahdolliseksi yhdistämällä eri toimijoiden asiantuntijuutta:

  • RGU:n School of Creative and Cultural Business
  • Computing Science and Digital Media
  • Gray’s School of Art
  • University of the Highlands and Islands
  • sekä kansainväliset kumppanit Pohjois-Irlannista, Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä. 

Verkkosivut
Hankkeen verkkosivut: http://storytagging.interreg-npa.eu

Northword:
Northword-digialusta kokoaa kertomuksia teksti- ja äänitiedostoina suureen materiaalipankkiin. Tekstit ovat enintään 500 sanan pituisia ja äänitiedostot enintään 4 minuutin pituisia. Hankkeessa on käytetty hashtagia #StoryTagging.

Logos
Northword logo
Hankkeen materiaalipankki