Hanke

TriBorder

Tutkimushanke valtionrajat ylittävän liikenteen vaikutuksista kestäviin kaupunkeihin ja kaupunkikehitykseen.
TriBorder

Hankkeen kokonaisbudjetti on
135 000 euroa, jonka Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa.

Yhteistyökumppanit:
Merenkurkun neuvosto, Östfold-BohuslänGreater CopenhagenNORDREGIO.

Hankeaika:
1.11.2017 – 31.12.2020. 

Lue lisää: https://nordregio.org/research/triborder/ 

Hankkeesta

TriBorder – ”Transport for regional integration in border regions”

Kolme raja-aluekomiteaa – Merenkurkun neuvosto, Östfold-Bohuslän ja Greater Copenhagen – on kestävien kaupunkien ja kaupunkikehityksen pohjoismaisen teemaryhmän työn puitteissa ja yhteistyössä Nordregion kanssa käynnistänyt tutkimushankkeen valtionrajat ylittävien kuljetusten vaikutuksesta kestäviin kaupunkeihin ja kaupunkikehitykseen. 

 Tutkimus toteutetaan kolmena raja-alueellisena case-tutkimuksena:

  • Vaasan ja Uumajan välisen laivayhteyden  kehittämistä 
  • Oslon ja Tukholman rauta-tieyhteyden nopeuttamista
  • Suur-Kööpenhaminan alueen valtionrajat ylittävän joukkoliikennejärjestelmän parantamista

Tutkimus keskittyy raja-alueelliseen saavutettavuuteen, työpendelöintiin, valtionrajat ylittäviin työmarkkinoihin ja integraatioon sekä kaupunkisuunnitteluun joukkoliikenteen näkökulmasta. 

Nordregio logo
Hankkeen materiaalipankki

Yhteyshenkilöt