23 / 05 / 2018

Historiallinen päätös – Merenkurkun alueen valtionrajat ylittävä yhteistyö vahvistuu entisestään

Kokous teki historiaa päättäessään aloittaa raja-aluekomitea Merenkurkun neuvoston organisaatiomuodon muuttamisen rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymäksi; englanniksi EGTC).

Lehdistötiedote Merenkurkun neuvosto 23.5.2018

Lennart Holmlund ja Mathias Lindström kertovat että EAYY:nä Merenkurkun neuvosto on painavampi toimielin ajamaan yhteisiä alueellisesti tärkeitä asioita kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Merenkurkun neuvoston jäsenet kerääntyivät vuosikokoukseen Uumajaan maanantaina 21. toukokuuta. Kokous teki historiaa päättäessään aloittaa raja-aluekomitea Merenkurkun neuvoston organisaatiomuodon muuttamisen rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymäksi; englanniksi EGTC). Merenkurkun neuvostosta tulee näin ollen ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY.

Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja Lennart Holmlund, Region Västerbotten, kertoo Merenkurkun neuvoston haluavan vahvistaa asemaansa valtionrajat ylittävänä yhteistyöorganisaaationa. Seuraavasta vuodesta tulee kiinnostava ja tärkeä.
– EAYY on hyvä jäsenillemme, jotta voimme muodostaa vahvemman alueen yhteistyölle ja kasvulle. Jäsenet ovat nyt antaneet Merenkurkun neuvostolle valtuudet Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamissopimuksen ja sääntöjen laatimiseen nykyisten sääntöjen pohjalta. Merenkurkun alueen pitkäaikaisen yhteistoiminnan asemaa saadaan tämän myötä korotettua.

Joakim Strand on tehnyt pitkäjänteistä työtä uuden organisaatiomuodon EAYY:n saavuttamiseksi. Kuva: Anna Sand

– Yhteistyömme Pohjanmaan eri maakuntien, Västerbottenin ja Örnsköldsvikin kanssa on saavuttanut tason, jossa olemme valmiita seuraavaan askeleeseen. Nykyinen ”yhdistysasumme” on käynyt meille pieneksi. Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä on valmis konsepti, jolla on tarkoitus helpottaa pitkäjänteistä raja-alueellista yhteistyötä ja joka antaa selkeämmät ja vahvemmat toimivaltuudet, Merenkurkun neuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joakim Strand toteaa.

Merenkurkun neuvoston johtajan Mathias Lindströmin mukaan yhteistyön harjoittaminen EAYY:nä on selkeämpää eikä yhtä henkilöriippuvaista.
– Koska laivaliikenne on turvattu ja meillä on pian sen myötä käytössä pitkäjänteinen ja kestävä liikenneratkaisu, meidän roolimme rajatylittävänä yhteistyötoimijana käy yhä tärkeämmäksi. Valmistaudumme tällä päätöksellä tulevaisuutta varten.

EAYY:nä Merenkurkun neuvosto on painavampi toimielin ajamaan yhteisiä alueellisesti tärkeitä asioita kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla. EAYY:n muodostaminen vähentää EU-rahoitukseen liittyvää hallintoa ja tuo tälle alueen tärkeälle rajat ylittävälle yhteistyölle enemmän näkyvyyttä alueellisella, kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Yhteyshenkilöt:
Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja, +358 50 918 6462
Joakim Strand, kansanedustaja ja Merenkurkun neuvoston varapuheenjohtaja +358 50 310 0076

EAYY – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä

EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation

EAYY on ollut virallisesti käytössä vuodesta 2006, jolloin EU:ssa hyväksyttiin sitä koskeva asetus. Jo aiemmin oli useaan otteeseen yritetty löytää sopivia muotoja eri EU-maissa sijaitsevien kaupunkien tai alueiden organisoidulle yhteistyölle. Viitisenkymmentä EAYY:tä on aloittanut toimintansa vuoden 2008 jälkeen.
EAYY:n tarkoituksena on tarjota yhteistyömuoto, joka sallii yhteistyön jäsenmaiden rajojen yli ja noudattaa sen maan lainsäädäntöä, johon EAYY on perustettu. EAYY on oikeushenkilö, mikä tarjoaa vahvan toimintakyvyn ja mahdollisuuden päätösten tekemiseen.
EAYY voi koostua alueellisista ja paikallisista viranomaisista, mutta myös kansallisista hallituksista. Osapuolet solmivat sopimuksen työn käynnistämisestä ja laativat säännöt työn sääntelemiseksi ja helpottamiseksi.
Työhön on mahdollista sisällyttää kumppaneita EU:n ulkopuolisesta maasta, mutta siihen vaaditaan erillinen yhteistyösopimus kyseisen maan ja yhteistyöhön sisältyvien EU-maiden kesken.

Merenkurkun neuvosto – Rajat ylittävää yhteistyötä
Merenkurkun neuvoston toiminta-aluetta kutsutaan Merenkurkun alueeksi. Merenkurkun alueen muodostavat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa sekä Västerbottenin lääni ja Örnsköldsvikin kunta Ruotsissa.
Merenkurkun neuvosto kehittää aluetta tukemalla Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä vähentämällä ja poistamalla rajaesteitä, lisäämällä alueen näkyvyyttä kansallisesti ja Euroopan tasolla, työskentelemällä aktiivisesti useissa eurooppalaisissa verkostoissa ja hyödyntämällä alueen vahvuuksia ja tukemalla alueen kehitystä.
Merenkurkun neuvosto on kehittänyt seutua yli sadan rajat ylittävän hankkeen kautta sen lähes viidenkymmenen toimintavuoden aikana, esimerkiksi aloilla elinkeinoelämä, koulutus, matkailu, tutkimus ja kehitys, terveydenhuolto, kulttuuri, ympäristöasiat, urheilu, lapset ja nuoret sekä liikenne- ja infrastruktuuri. Seudun yhteinen infrastruktuurihanke Midway Alignment on yksi näistä hankkeista.
Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella.
Merenkurkun neuvoston pääjäseniä ovat Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Pietarsaari, Regionförbundet Västerbottens län ja Örnsköldsvikin kunta