21 / 06 / 2023

Hyviä uutisia Merenkurkun alueen yhteistyölle – Suomen hallitusohjelma sisältää useita myönteisiä signaaleja Merenkurkun neuvostolle kumppaneineen

Suomen uusi hallitus, joka koostuu kokoomuksesta, perussuomalaisista, RKP:stä ja kristillisdemokraateista, esitteli perjantaina kattavan hallitusohjelman. Vuosien 2023–2027 hallitusohjelma, nimeltään ”Vahva ja välittävä Suomi”, on 259 sivua pitkä ja sisältää monia myönteisiä kirjauksia, jotka koskevat selkeästi Merenkurkun aluetta ja pohjoismaista yhteistyötä.

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström oli yksi 1 099 asiantuntijasta, joka vieraili Helsingin Säätytalolla seitsemän viikkoa kestäneiden neuvottelujen aikana.

– Yksi ohjelman monista myönteisistä lausunnoista, joka on ollut asialistallamme jo usean vuoden ajan, on Pohjoismaiden liikennejärjestelmien koordinoinnin edistäminen valtiorajat ylittävän liikenteen sujuvoittamiseksi. Olemme erityisen iloisia siitä, että hallitusohjelmassa esitetään liikenneasioita käsittelevän ministerineuvoston perustamista Pohjoismaiden neuvostoon. Olemme työskennelleet asian eteen monta vuotta, Lindström kertoo.

– Toinen mahtava uutinen on, että hallitusohjelma nostaa esille selvityksen laatimisen Merenkurkun ylittävästä, Vaasan ja Uumajan välisestä kiinteästä yhteydestä. Tämä on todellakin ilahduttavaa ja antaa meille vahvan mandaatin jatkaa työtä asian parissa, Lindström lisää. 

Suomen uusi hallitus pyrkii turvaamaan huoltovarmuuden kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien pohjoismaisen valmius- ja huoltovarmuusyhteistyön. Osana Merenkurkun kiinteän yhteyden selvitystä arvioidaan myös sähkön ja vedyn siirtoyhteyksien synergioita. 

Ruotsin ja Norjan kanssa tavoitellaan yhdessä EU:n ja Naton investointimahdollisuuksia Skandinavian pohjoisosan logistiikkayhteyksien parantamiseksi. 

Lisäksi Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi tunnustetaan tärkeiksi alueiksi Suomen elinvoimaisuudelle ja kasvulle. Hallitus haluaa omilla toimillaan mahdollistaa myös näiden alueiden määrätietoisen kehittämisen sekä tukea investointialoitteita. 

– Tärkeä kohta meille on myös lentoliikenteen sähköistymisen ja lentoyhteyksien kehittymisen edistäminen koko Suomessa kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteuttamiseksi. Sillä on suuri merkitys meneillään olevalle kehitystyöllemme Merenkurkun alueen elinkeinoelämän ja asukkaiden edellytysten parantamiseksi. Finavian lentoasemaverkko säilytetään myös nykymuodossaan. 

Hallitusohjelman mukaan Merenkurkun laivaliikennettä tuetaan EU:n päästökaupan tuomien kustannusten vähentämiseksi samalla tai saaripoikkeusta vastaavalla tavalla. Se on myönteinen uutinen Vaasan ja Uumajan väliselle liikenteelle, sillä tarkoituksena on, että järjestelmästä muodostuu kilpailuneutraali. 

– Ohjelmassa on runsaasti ilahduttavia kohtia meille, jotka työskentelemme valtiorajat ylittävän yhteistyön parissa. Olemme kiitollisia taitaville poliitikoille, jotka ovat osallistuneet työhön ja ymmärtävät raja-alueemme tarpeita ja potentiaalia. Kiitos kaikille heidän kovasta työstään, Lindström sanoo. 

Kaiken lisäksi pohjoismaisen yhteistyön edistäminen mainitaan hallitusohjelmassa useita kertoja; 

  • Hallitus pyrkii vahvistamaan ja syventämään Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyötä.
  • Hallitus edistää Suomen maabrändiä kansainvälisillä työmarkkinoilla yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa.
  • Pyritään luomaan Pohjoismaiden ja Baltian yhteinen sähkömarkkinastrategia.
  • Suomi toimii aktiivisesti osana pohjoismaista viiteryhmää, syventää pohjoismaista integraatiota ja pyrkii purkamaan maiden välisiä rajaesteitä.
  • Suomen ja Norjan yhteistyö tiivistyy nyt, kun kumpikin naapuri on Naton jäsenmaa.
  • Pohjoismaista valmius- ja huoltovarmuusyhteistyötä vahvistetaan. 

Työskentelemme jo Merenkurkun alueella aktiivisesti useiden hallitusohjelmassa nimettyjen priorisointien parissa, tämä tuo legitimiteettiä näiden asioiden jatkotoimenpiteille.

Koko hallitusohjelma on luettavissa TÄÄLTÄ.

Kuva: Lauri Heikkinen, Valtioneuvoston kanslia.