31 / 08 / 2023

Infrastruktuuri, markkinointi ja yhteistyö tarpeellisia ihmisten houkuttelemiseksi Merenkurkun alueelle

Merenkurkun neuvosto EAYY oli yksi Wasa Future Festival 2023 -tapahtuman järjestäjistä. Tapahtuman ensimmäisessä tilaisuudessa torstaina keskusteltiin mm. Merenkurkun alueen suurista investoinneista, osaamisen tarjonnasta ja kiinteästä yhteydestä.

Merenkurkun neuvosto EAYY osallistui Wasa Future Festivaliin järjestämällä kaksi tapahtumapakettia festivaaliviikolla 7.–12.8.2023. Torstaina 11. elokuuta Merenkurkun neuvoston tilaisuuden aiheena oli Merenkurkun alueen strateginen rooli uudessa maailmanjärjestyksessä. 

Moderaattori Sarah Väre avasi tilaisuuden, jonka ensimmäinen puhuja oli UPC Centerin toimitusjohtaja Sture Udd. Udd puhui Aasian valtavasta, kukoistavasta taloudesta ja vientiteollisuutemme kontaktien tarpeesta esimerkiksi Vietnamiin ja Bangladeshiin. 

– Viennin maailma on muuttumassa. Menestyminen vaatii vientiteollisuuden uuden konseptin luomista Merenkurkun alueella. 

Udd totesi, että Merenkurkun alueen ihmiset voivat saavuttaa monia asioita itse. 

– Merenkurkun alueella on ainutlaatuinen potentiaali, ja alueen johdossa tulee olla ihmisiä, jotka ymmärtävät tätä potentiaalia. 

Uddin jälkeen puheenvuoron saivat Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Paula Erkkilä ja Västerbottenin kauppakamarin toimitusjohtaja Anders Hjalmarsson. Sekä Erkkilä että Hjalmarsson puhuivat teollisuuden investoinneista Pohjoiseen Pohjolaan. 

– Gävlestä pohjoiseen on meneillään suuria investointeja, joihin tietenkin liittyy paljon haasteita, kuten energian tarve, ihmisten ja työvoiman puute sekä infrastruktuurin rakentaminen. Voimme kuitenkin yhteisvoimin saada paljon aikaan, Hjalmarsson kertoi.

Kiinteistömarkkinoilla tärkeä rooli alueen vetovoimalle 

Seuraavana puhujan paikalle pääsi Lars Westin, Uumajan yliopiston aluetaloustieteen professori, joka piti esitelmän vihreästä muutoksesta sekä sen kasvun mahdollisuuksista ja esteistä Pohjoisessa Pohjolassa. 

Westinin mukaan Merenkurkun alueen kaupunkien tulee kasvaa orgaanisesti houkutellakseen investointeja ja osaavaa työvoimaa. Hän kertoi sekä Vaasan että Uumajan olevan tällä hetkellä liian pieniä voidakseen kilpailla suurempien kaupunkien kanssa. 

– Investoinnit muuttavat aluetta ja tapaa, jolla kehitystä on perinteisesti tapahtunut alueella. Muutokselle on tarvetta, mutta en ole varma, onko alue valmis siihen. 

Westin totesi, että Vaasan seudulla tulisi olla 200 000 asukasta ja Uumajan seudulla 300 000 asukasta, jotta seudut voisivat olla kilpailukykyisiä. Hän sanoi, että jos kaupungit eivät ole tarpeeksi suuria, kiinteistömarkkinoille ei valu tuottoja. 

– Investoinnissa ja investoinnin omistamisessa piilee ero. Jos et omista investointia, investoinnin tuotto ei pysy alueellasi.

Tulevaisuuden investoinnit Merenkurkun alueelle edellyttävät ihmisten muuttoa alueelle

Tilaisuuden seuraavana ohjelmanumerona oli paneelikeskustelu, jonka aiheena olivat tulevaisuuden investoinnit Merenkurkun alueella. Keskusteluun osallistuivat Lars Westin, Paula Erkkilä, Anders Hjalmarsson, Viexpon kansainvälistymisasiatuntija Triinu Varblane sekä VASEKin projektipäällikkö ja logistiikka-asiantuntija Anna Måtts-Fransén. 

Suomen uusi hallitusohjelma sisältää useita linjauksia, jotka ovat ilahduttavia Merenkurkun alueen valtiorajat ylittävälle yhteistyölle. Hallitusohjelmassa mainitaan esimerkiksi kiinteä yhteys. 

– Uusi hallitus ei pidä infrastruktuuria pelkästään kulueränä vaan myös näiden suurten investointien mahdollistajana, Erkkilä mainitsi.

Måtts-Fransénin mukaan alueella on jo perusinfrastruktuuri kunnossa, mutta paljon työtä on vielä jäljellä. 

– Meidän täytyy pystyä laajentamaan, mikä tarkoittaa infrastruktuurissa rahaa, politiikkaa ja paljon aikaa. Valmistelut täytyy tehdä nyt, jotta infrastruktuurimme on kunnossa tulevia, suuria investointeja varten, Måtts-Fransén sanoi. 

Osallistujat olivat yksimielisiä siitä, että Merenkurkun alue tarvitsee markkinointistrategian houkutellakseen ihmisiä. Westin sanoi tämän asian liittyvän kiinteistömarkkinoihin.

– Kyllä, alue kaipaa markkinointistrategiaa, mutta se myös tarvitsee myytävän tuotteen. Jos menestyt ja ihmiset haluavat muuttaa tänne, sinun täytyy tarjota heille asuinpaikka, Westin totesi.  

Måtts-Fransén muistutti, että yhteisöllä on tärkeä rooli uuteen paikkaan muuttamisessa.

– Tarjoammeko tänne muuttaville ihmisille yhteisön, tuntevatko he olonsa tervetulleeksi, välittääkö poliittinen ympäristömme vastaanottavan viestin? Ei tällä hetkellä. Toivottavasti asiaan tulee muutos. Sekä yritykset että kunnat voivat tehdä siirtymästä helpomman ihmisille, jotka haluavat muuttaa alueelle, Måtts-Fransén virkkoi. 

– Alueemme voi tarjota elämänlaatua ja merkityksellisiä töitä – maailman muuttaminen on tärkeää etenkin monille nuorille ihmisille, ja se on täällä mahdollista, Erkkilä totesi. 

Kiinteä yhteys hyödyttäisi aluetta suuresti

Ensimmäisen paneelikeskustelun jälkeen oli aika ohjelman toiselle osalle, jossa ääneen pääsi Venäjä-asiantuntija Niklas Eklund, Uumajan yliopiston valtiotieteen laitoksen professori. Lue lisää Eklundin puheesta TÄÄLTÄ.

Eklundin jälkeen lavalle astui Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström, joka kertoi uusista mahdollisuuksista tehostetulle valtiorajat ylittävälle kehitykselle Merenkurkun alueella. Hän sanoi, että molemmin puolin Merenkurkkua on viime aikoina käyty vilkasta julkista keskustelua kiinteästä yhteydestä. 

– Meidän täytyy saada paljon aikaan alueen kehittämiseksi – kiinteä yhteys tai parempi infrastruktuuri eivät yksistään riitä, vaikka kiinteä yhteys onkin yksi monista asioista, joka meidän täytyy tehdä. Kyseessä on tietenkin hyvin tärkeä hanke, joka vaatii paljon rahaa ja vaivaa, mutta se hyödyttäisi suuresti kaikkia alueen toimijoita. Se kannattaa muistaa. Meidän täytyy uskaltaa katsoa tulevaisuuteen, Lindström korosti. 

On myös tärkeää tutkia, miten kiinteä yhteys vaikuttaa turvallisuuteen ja puolustusvoimiin liittyviin kysymyksiin. 

– Meidän täytyy rakentaa infrastruktuuria, joka palvelee seudun ja teollisuuden kehittämistä, mutta jolla on myös merkitystä kriisiaikoina. Mielestäni Suomen ja Ruotsin välinen kiinteä yhteys sopii tähän täydellisesti. Nyt on oikea aika kääriä hihat, sillä asiassa tulee kestämään monta vuotta. 

Torstain tilaisuuden päätti toinen paneelikeskustelu, johon osallistui Merenkurkun neuvoston liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä: kansanedustaja Joakim Strand, Uumajan kunnan kunnanneuvos Hans Lindberg, Västerbottenin lääninhallituksen jäsen Åsa Ågren Wikström, Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa ja Västerbottenin alueellisen kehityslautakunnan puheenjohtaja Rickard Carstedt.

Keskustelussa käsiteltiin mm. kiinteää yhteyttä, alueen suuria investointeja ja osaamisen tarjontaa.

– Kuten kysyimme laivan neitsytmatkalla: mitä seuraavaksi? No, tietenkin kiinteä yhteys. Mutta kyse ei ole kiinteästä yhteydestä itsessään vaan siitä, mitä se voi houkutella. Infrastruktuuri muodostaa alueellamme kaiken kehityksen perustan. Kiinteä yhteys tarjoaa tavan yhdistää ihmisiä ja tuoda meidät entistä lähemmäs toisiamme, Åsa Ågren Wikström mainitsi.

– Jos sinulla on tavoite, voit saavuttaa jotain, mutta jos sinulla ei ole tavoitetta, et voi saavuttaa mitään, Anna-Kaisa Pusa totesi.

Lataa Paula Erkkilä esitys TÄÄLTÄ
Lataa Anders Hjalmarssonin esitys TÄÄLTÄ
Lataa Lars Westinin esitys TÄÄLTÄ
Lataa Mathias Lindströmin esitys TÄÄLTÄ

Katso striimaus TÄÄLTÄ
Lue muut tekstit Wasa Future Festivalista TÄÄLTÄ, TÄÄLTÄ ja TÄÄLTÄ
Lue lisää Merenkurkun neuvoston liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmästä TÄÄLTÄ

Sarah Väre toimi moderaattorina Merenkurkun neuvoston tapahtumien aikana.

Paula Erkkilä totesi, että Merenkurkun alueella on mahdollista muuttaa maailmaa.

Anna Måtts-Fransénin mukaan alueella on jo perusinfrastruktuuri kunnossa, mutta meidän täytyy pystyä laajentamaan, jotta infrastruktuurimme on kunnossa ennen suuria investointeja.

Westinin mukaan Merenkurkun alueen kaupunkien tulee kasvaa orgaanisesti houkutellakseen investointeja ja osaavaa työvoimaa.