06 / 02 / 2024

Itä-länsisuuntainen yhteistyö yli Merenkurkun – Pohjoisen Pohjolan dynaamisen tulevaisuuden elinehto

Kansanedustaja Mikko Savola ja alueneuvos Rickard Carstedt korostavat mielipidekirjoituksessaan tarvetta vahvistaa itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä.

Pohjoismaiden turvallisuuspoliittisten muutosten valossa niin Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, Suomen puolustusvoimat kuin Norjan puolustusvaliokuntakin ovat korostaneet tarvetta vahvistaa itä-länsisuuntaisia liikenneyhteyksiä. Nämä reitit luovat sotilaallista syvyyttä ollen ratkaisevia strategiselle liikkuvuudelle ja tulevaisuuden puolustusyhteistyölle pohjoisessa Pohjolassa. Itä-länsisuuntaiset yhteydet mahdollistavat syvemmän ja integroidumman yhteistyön sekä pohjoisten maakuntiemme että myös Pohjoismaidemme osalta. 

Vahvempi ja yhteenliitetympi pohjoinen Pohjola on kehitysaskel, joka ei pelkästään vahvista valmiuttamme epävarmoina aikoina, vaan myös luo vankan perustan jokapäiväiselle rinnakkaiselollemme, hyvinvoinnillemme ja innovointikyvyllemme. Lisäksi se mahdollistaa yhteisten työ- ja koulutusmarkkinoiden luomisen sekä parantaa siviilivalmiuden edellytyksiä. 

Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitus pitää tätä poikittaisyhteyttä yhteiskunnan katalysaattorina – elämänlankana, joka rauhan aikana elvyttää alueen talouden, yksinkertaistaa matkustamista, vahvistaa matkailua ja laajentaa sekä pienten että suurten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Se on muutos, joka lisää ihmisten, tavaroiden ja ideoiden liikkuvuutta sekä tekee alueestamme houkuttelevamman nykyisille ja tuleville asukkaille ja sijoittajille. 

Etelä-Pohjanmaalla, Västerbottenissa ja koko Merenkurkun alueella on otettava vakavasti nykyinen geopoliittinen tilanne ja rakennettava turvallisuutta ja huoltovarmuutta vahvistava alue tähän Pohjoismaiden ja Euroopan osaan. Meillä on mahdollisuus luoda ympäristö, jossa ihmiset voivat elää ja työskennellä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, sekä vahvistaa rooliamme pohjoismaisessa yhteistyössä. 

Itä-länsisuuntainen yhteistyö ei pelkästään kohenna turvallisuustilannetta alueellamme, vaan se myös parantaa edellytyksiä energian, innovaatioiden, osaamisen ja elintarviketurvan saralla. Kehittämällä alueen infrastruktuuria voimakkaasti luomme uusia mahdollisuuksia rakentaa vahvoja ja kestäviä yhteiskuntia, jotka hyödyntävät toistensa vahvuuksia. Tämä avaa tien kulttuuri- ja koulutusvaihdolle, lisääntyneelle matkailulle sekä pohjoista Pohjolaa määrittelevien sosiaalisten siteiden vahvistamiselle. 

Aktiiviset ponnistelut Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteyksien vahvistamiseksi rauhan aikana ovat tulevaisuuden rakentamista. Meidän kaikkien tulee sitoutua tämän hankkeen toteuttamiseen – ei ainoastaan fyysisenä yhteytenä, vaan myös tienä kohti valoisampaa tulevaisuutta kaikille, jotka elävät ja työskentelevät pohjoisessa Pohjolassa.

Mikko Savola, kansanedustaja, Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen jäsen
Rickard Carstedt, Västerbottenin alueellisen kehityksen alueneuvos ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen puheenjohtaja

Sekä Rickard Carstedt että Mikko Savola osallistuivat Västerbotten på Grand Hôtel 2024 avajaisiin tammikuussa teemalla The New North, Pohjoismaiden pohjoisosan liikennejärjestelmä muuttuneen geopoliittisen tilanteen valossa. Kuva: Patrick Trägårdh.