25 / 01 / 2019

Johtajan tervehdys

Voimme tyytyväisinä todeta, että säännöllinen laivaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä Merenkurkussa saa jatkoa, laivan rahoitus on kasassa, suunnitelmat kunnossa ja tilaus allekirjoitettu. Nyt visio muuttuu todellisuudeksi.

Nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Voimme tyytyväisinä todeta, että säännöllinen laivaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä Merenkurkussa saa jatkoa, laivan rahoitus on kasassa, suunnitelmat kunnossa ja tilaus allekirjoitettu. Nyt visio muuttuu todellisuudeksi. Tämä maailman pohjoisin ympärivuotinen laivayhteys Vaasan ja Uumajan välillä mahdollistaa maanrajat ylittävän yhteistyön jatkumisen, matkustajien ja rahdin liikkumisen maittemme välillä, avaa käyttäjille monipuoliset liikenneverkot satamista eteenpäin ja mahdollistaa uusien yhteistyömuotojen luomisen Merenkurkun alueella.

Olemme tämän asian eteen, alueen toimijoiden kanssa tehneet varsin intensiivistä ja pitkäjänteistä työtä vuodesta 2011. Tällöin laivaliikenne aktualisoitui Merenkurkun neuvoston tärkeimmäksi missioksi RG-line varustamon konkurssi-ilmoituksen yhteydessä. Itse asiassa silloinen liikenneministeri, Merja Kyllönen, asetti heti seuraavana päivänä työryhmän, jonka oli tarkoitus valmistella Merenkurkun laivaliikenteen turvaamista koskeva strategia. Strategia valmistui vuonna 2012 ja siinä todettiin, että Vaasan ja Uumajan välinen laivaliikenne ja sen kehittäminen olisi nähtävä osana isompaa kokonaisuutta, Eurooppa-tie 12:n liikenneinfrastruktuuria. Yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta oli merenkurkun alueen tarpeiden pohjalta liikenteeseen räätälöity, ympäristöystävällinen ja jäissä hyvin kulkeva alus.

Suuri osa Merenkurkun liikenteen kehittämistyöstä on tehty osana Merenkurkun neuvoston eri hankkeita, näistä tunnetuin, Midway Alignment of the Bothnian Corridor, jonka ansiosta Merenkurkun alue pääsi kunnolla kartalle myös Euroopan unionissa, mutta joukkoon mahtuu myös useita EU:n Interreg-rahoitusta saaneita hankkeita kuten esimerkiksi MABA I ja MABA II hankkeet. Nämä kaikki ovat vieneet strategian mukaista kehittämistyötä eteenpäin. Myös ajallisesti olemme edenneet hyvää tahtia vaikkakin ajanjakso koostuu sekä onnistumisista että vastoinkäymisistä. Tunnen ylpeyttä, olemme erinomaisen maanrajat ylittävän tiimityön, virkamiesten, poliitikkojen ja yrittäjien sekä yksityisen ja julkisen sektorin kesken aikaansaaneet jotain suurta. Kiitos kaikille!

Merkittävä askel kohti organisaatiomuutosta – Euroopan ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY

Edellä mainitun strategian tavoitteet ovat siis toteutumassa ja olemme Merenkurkun neuvostossa aloittaneet seuraavan vaiheen valmistelut. Yhteistyö Pohjanmaan maakuntien ja Västerbottenin sekä Örnsköldsvikin kesken on edennyt niin pitkälle, että koemme tämänhetkisen ”yhdistysasumme” liian pieneksi. Sen vuoksi olemme Merenkurkun neuvoston hallituksen toimeksiannosta aloittaneet Merenkurkun neuvoston juridisen muodon muuttamisen rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi (eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä, eng. EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation). Merenkurkun neuvoston vuosikokous toukokuussa 2019 antoi hallitukselle ja toimistolle tehtäväksi viedä loppuun Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustamistyöt – Euroopan ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY-alue on siis toteutumassa! Tavoitteena on uuden organisaation toiminnan aloittaminen 1.1.2020 ja Merenkurkun neuvosto ry:n toiminnan päättäminen 31.12.2019.

EAYY on perustettu helpottamaan EU:n jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä. EAYY:n myötä pitkään jatkunut Merenkurkun alueen yhteistyö saa arvoisensa statuksen, vahvemman aseman sekä Pohjoismaissa että Euroopassa, näkyvyyttä, paremmat edellytykset vahvalle rajat ylittävälle yhteystyölle ja paremmat rahoitusmahdollisuudet. Toiveena on myös laajentaa Merenkurkun neuvoston toimintaa houkuttelemalla alueen kunnat mukaan jäseneksi.
Olen vakuuttunut siitä, että otamme EAYY päätöksen myötä suuren askeleen tulevaisuuteen.

Merenkurkun laivan toteutumisen myötä siirrymme myös edunvalvonnan osalta muihin kysymyksiin, mm. muihin liikennemuotoihin (lentoyhteyksiin, tie- ja rautatieverkostoihin) ja jatkamme matkailun kehittämistä esimerkiksi kilpailukykyä parantavan Destination Kvarken -hankkeen kautta. Meidät on lisäksi kutsuttu mukaan useihin Itämeriohjelman-hankkeisiin. Näistä BSR ACCESS, joka keskittyy toteutettujen ja loppusuoralla olevien hankkeiden tuloksien ja raporttien jakoon ja jatkojalostamiseen, on käynnistetty. Tämä kolmivuotinen ”project platform”-hanke mahdollistaa uudenlaisen vaikuttavuuden, jossa hankkeet saavat strategista näkyvyyttä EU:n päätöksentekijöiden ja sidosryhmien keskuudessa. Tämä on kuitti siitä, että olemme alueella tehneet tärkeää työtä, jolla on lisäarvoa myös muulle Euroopalle. Myös ajankohta on oikea ja näin siirtymäkausi liikenneyhteyden varmistamisesta uusiin tehtäviin on tähän mennessä ollut varsin onnistunut.

Eteenpäin – yhdessä!
Mathias Lindström
Johtaja
Vaasa 25.1.2018 (muokattu 10.6.2019)