20 / 12 / 2017

Johtajan tervehdys

Merenkurkun alue – raja-alueellisen yhteistoiminnan esikuva maailmassa.

Merenkurkun alue – raja-alueellisen yhteistoiminnan esikuva maailmassa.

On etuoikeus saada työskennellä alueella, jossa kiinnostus valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan on niin mittavaa kuin se Merenkurkun alueella on. Meillä on yhteistä intoa ja aitoa kiinnostusta alueen nostamiseksi maailmankartalle sekä valtakunnallisen, eurooppalaisen ja globaalin kilpailukykymme parantamiseksi. Se voi kuulostaa juhlalliselta ja todellisuudelle vieraalta mutta sitä se ei ole.

• Kehitämme alueella parhaillaan valtionrajat ylittävää yhteistä liikennestrategiaa kolmeen maahan – se on ainutlaatuista koko maailmassa.
• Toimimme yhdessä kolmen maan liikennelaitosten sekä Helgelandin, Vaasan ja Uumajan yliopistojen kanssa ja muokkaamme infrastruktuuri-investointien laskentamalleja siten, että niitä voitaisiin käyttää valtionrajat ylittävissä hankkeissa – se on ainutlaatuista koko maailmassa.
• Meillä on kolme valtionrajat ylittävää yhtiötä, jotka toimivat yhdessä liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvissä asioissa – se on ainutlaatuista koko maailmassa.

Olemme näin ollen rajatylittävät yhteistoiminnan esikuva monilla eri rintamilla Pohjoismaissa, ja jos olemme esikuva Pohjoismaissa, olemme näissä asioissa etulinjassa myös globaalista näkökulmasta katsottuna. Voimme olla siitä hyvin ylpeitä. Kaikki yllä mainitut esimerkit antavat osviittaa siihen, että alamme olla valmiita ottamaan seuraavan askeleen roolimme entistäkin vahvemmaksi lujittamiseksi raja-alueellisessa yhteistyössä ja koheesiopolitiikassa. Merenkurkun neuvoston hallitus on sen vuoksi antanut toimistolle tehtäväksi tutkia, olisiko Merenkurkun alueelle mahdollista saada EAYY-asema (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä, eng. EGTC).
Sen taustamateriaalia tuotettiin yhdessä hankkeessamme, E12 Atlantica Transportissa, ja ajatusta ankkuroidaan parhaillaan jäsenistömme parissa Merenkurkun neuvoston uuden, vuoteen 2021 ulottuvan toimintastrategian laadinnan yhteydessä.

Merenkurkun neuvoston nykyinen toimintamuoto, yhdistys, on jäämässä pieneksi neuvoston merkityksen ja toiminnan näkökulmasta. Alue ansaitsee ja tarvitsee työkalun, joka lisää näkyvyyttä ja iskuvoimaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, työkalun, joka edelleen vahvistaa ja formalisoi raja-alueellista yhteistyötä, työkalun, joka mahdollistaa uusia tehtäviä ja voi vähentää alueen hallinnollista kuormaa näissä asioissa. EAYY voisi minun mielestäni olla sopivin toimintamuoto näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Olisimme samalla Pohjoismaiden toinen ja Suomen ensimmäinen EAYY-alue ja siis tässäkin asiassa edelläkävijäalue. Tähän mennessä saamamme palautteen pohjalta uskon ja toivon, että asiaan on poliittista valmiutta ja tahtoa. Nyt meidän on otettava askel tulevaisuuteen. Aika on kypsä.

Haluan myös esittää nöyrät kiitokset kaikille Merenkurkun neuvostossa tai sen hyväksi työskenteleville, Merenkurkun neuvoston hallitukselle ja jäsenille sekä ennen kaikkea alueen poliitikoille ja virkamiehille, jotka uskaltavat toimia raja-alueellisen yhteistyön etulinjassa. Samoin suuret kiitokset Pohjoismaiden ministerineuvostolle, joka rahoituksellaan edesauttaa pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi tekemäämme työtä.

Eteenpäin – yhdessä.

Mathias Lindström
Johtaja
Merenkurkun neuvosto ry