30 / 01 / 2022

Johtajan tervehdys – Tulevaisuus on täällä – ja se on meidän

Mathias Lindströmin tervehdys.

Merenkurkun neuvostolla on takana ensimmäinen toimintavuotensa EAYY-muodossa. Olemme tämän ensimmäisen vuoden aikana saaneet lukemattomia kertoja todeta, että uudelleenjärjestely todellakin oli oikea päätös ja sen ajoitus erinomainen. Pohjoismaisen yhteistyön syventäminen on tärkeämpää kuin koskaan etenkin näinä levottomina aikoina, kun lähellämme riehuu hirvittävä sota. Meillä on kuitenkin vielä paljon opittavaa EAYY-työvälineestä ja sen vaikutuksista, ja meidän on löydettävä suotuisimmat ja sujuvimmat työskentelytavat, jotta voimme parhain keinoin toimia jäsenorganisaatioidemme ja alueen hyväksi.

Uusi organisaatiomuotomme ja sen perustamisprosessi ovat herättäneet suurta kiinnostusta sekä Pohjoismaissa että Euroopassa. Perustamisprosessi, joka huipentui EAYY-sta- tukseen 31.12.2020, näyttäytyy jo nyt parhaana käytäntönä ympäri Pohjoismaita ja Eurooppaa, mutta myös parhaillaan käynnissä oleva prosessi hyödyttää tulevaisuudessa organisaatioita, jotka päättävät muodostaa EAYY:n. Olemme uranuurtajia, ja avaamme uudenlaisia ovia pohjoismaiselle yhteistyölle.

EAYY-status vahvistaa Merenkurkun kautta tapahtuvaa eurooppalaista edunvalvontaa, sillä olemme nykyään myös EGTC Platform -yhteistoiminta-alustan virallinen yhteistyökumppani. Meidät myös kutsuttiin ja hyväksyttiin Scandria Alliance -yhteistyöalustan jäseneksi toimintavuoden aikana, minkä lisäksi Merenkurkun neuvosto on Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) ja European Straits Initiative -verkoston (ESI) jäsen. Näin ollen valmiutemme harjoittaa eurooppalaista edunvalvontaa on suuri, ja sitä on vuoden aikana vahvistettu entisestään.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsenmäärä ja kiinnostus jäsenyyttä kohtaan kasvoivat ensimmäisen toimintavuoden aikana, mikä olikin eräs uudelleenjärjestelyn tavoitteista; pohjoismaisen yhteistyön laajempi ankkurointi alueellamme kaikilla tasoilla. COVID-19-pandemian lopun häämöttäessä ja Merenkurkun ylpeyden, Aurora Botnian, käyttöönoton myötä kiinnostus pohjoismaista yhteistyötä kohtaan alueellamme on lisääntynyt merkittävästi. Tämä asettaa organisaatiollemme vaatimuksia, ja meidän on kyettävä vastaamaan alueella syntyneeseen kysyntään neuvonnalla ja tuella. Tästä näkökulmasta uusien työntekijöiden rekrytointi on ollut hyvin ajoitettu, ja kehityspäällikön palkkaaminen Ruotsin puolelle täyttää tyhjiön ja pitkäaikaisen tarpeen. Uusi resurssimme on otettu alueella erittäin hyvin vastaan, ja toivotamme Veronica Bergin lämpimästi tervetulleeksi Merenkurkun yhteistyöhön.

Koko Merenkurkun alueelle suunnitteilla olevat elinkeinoelämän suurinvestoinnit lisäävät valtionrajat ylittävän yhteistyön tarvetta. Merenkurkun neuvosto EAYY:llä on tässä tärkeä rooli, sillä voimme toimia alustana kaikille toimenpiteille, jotka vaativat valtiorajat ylittävää koordinointia. Alueen investoinnit nivoutuvat Euroopan pyrkimykseen edistää vihreää siirtymää, ja järkevällä koordinoinnilla voimme tehdä seudustamme, Merenkurkun alueesta, maailmanlaajuisen vihreän siirtymän johtajan. Tämä kytkeytyy myös uuteen Interreg Aurora -ohjelmaan, joka käynnistyy vuonna 2022. Ohjelma antaa Merenkurkun neuvosto EAYY:lle ja sen jäsenille mahdollisuuden harjoittaa yhteistyötä laajemmalla alueella. Tämä työ on itse asiassa jo alkanut, sillä etsimme aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Suomesta. Uudesta Aurora-ohjelmasta tulee kattava, mutta seisomme vakaalla pohjalla ja harjoitamme vakiintunutta yhteistyötä Merenkurkun neuvosto EAYY:n puitteissa. Näin ollen muodostamme houkuttelevan yhteistyökumppanin myös tässä ohjelmassa.

Uusi strategiamme, jonka työprosessi käynnistyi vuonna 2021, korostaa aktiivista osallistumista. Kaikki jäsenemme ovat osoittaneet suurta kiinnostusta prosessia kohtaan, ja ei-jäsenille on jopa myönnetty tarkkailijapaikkoja prosessin seuraamiseksi ja siitä oppimiseksi. Uuden strategian on määrä valmistua vuoden 2022 aikana.

Merenkurkun neuvosto ja Merenkurkun virallinen yhteistyö täyttävät 50 vuotta toimintavuonna 2022. Ryhdyimme edeltävänä vuonna hyvissä ajoin suunnittelemaan Kvarkenfestiä – seudun suurta musiikin, kulttuurin ja ruoan täytteistä juhlaa. Tapahtuman taustalla on Merenkurkun neuvoston halu juhlia 50-vuotistaivaltaan yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Kansanjuhla järjestetään 18.6.2022 Elisa Stadionilla Vaasassa. Alueelta puuttuu todellinen kansanjuhla, jossa voimme tavata toisiamme ja rakentaa kontakteja, jotka kadotimme pandemian ja Merenkurkun laivayhteyden epävarmojen vuosien johdosta. Meillä on loistavat yhteistyöedellytykset uuden laivayhteyden ja käynnissä olevien suurinvestointien ansiosta, mutta ainoastaan ihmisten väliset kohtaamiset auttavat solmimaan ja vahvistamaan suhteita.

Me voimme tehdä alueestamme maailman parhaan, ja maailmanlaajuiset tapahtumat ja vihreä siirtymä antavat meille etulyöntiaseman. Meillä on uusi laiva, itä-länsisuuntaisia lentoyhteyksiä tulossa, EAYY-väline paikallaan, valtavia teollisuushankkeita vireillä ja me voimme tarjota turvallisia, laadukkaita ja luonnon- ja merenläheisiä asuinympäristöjä sekä huippuluokan koulutusta. Tämä on vain tuotava niiden ihmisten tietoon, jotka eivät asu alueella – tai edes samassa maassa. Meillä on hyvät edellytykset yhdessä kertoa alueestamme muulle maailmalle, ja tästä muodostuu tulevien toimintavuosien myönteinen haaste. Merenkurkun alueella on tahtoa, kunnianhimoa ja asiaankuuluvat työvälineet, mikä tekee meistä ainutlaatuisen. Ryhdytään siis töihin.

Eteenpäin – yhdessä!

Mathias Lindström
Johtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY