06 / 04 / 2020

Johtajan tervehdys

Nykyhetki ja tulevaisuudennäkymät Muutosten ajassa – Johtajan tervehdys

Nykyhetki ja tulevaisuudennäkymät
Muutosten ajassa – Johtajan tervehdys

Elämme aikaa, jolloin meiltä kaikilta vaaditaan kestävyyttä, itsekuria ja uhrauksia vielä usean kuukauden ajan maailmaa riivaavan epidemian takia. Liikkuminen eri maissa ja ennen kaikkea raja-alueellamme on jo nyt pahasti häiriintynyttä. Olemme jälleen saaneet muistutuksen rajojen olemassaolosta – jopa täällä Pohjoismaissa – valtionrajat sulkeneiden matkustusrajoitusten vuoksi ja samalla huomanneet, miten mahdollisuus rajattomaan työskentelyyn on tärkeää, etuoikeutettua ja hyödyllistä.

Monet meistä heräävät kriisin lähestymiseen vasta nyt; prioriteetit ovat kääntyneet päälaelleen ja monet päivittäiset työtehtävät voivat etätyöskentelyssä tuntua haastavilta. Olemme myös saaneet muistutuksen ihmissuhteiden tärkeydestä yhteistyösuhteiden rakentamisessa. Teknologia voi korvata useimmat asiat, mutta ei ihmisten välistä kohtaamista.

On kuitenkin äärettömän tärkeää, että vältämme kaikin tavoin turhia kuolemia ja konkursseja sekä pelastamme mahdollisimman monta työpaikkaa vakavan laman välttämiseksi. Tämä vaikuttaa meihin kaikkiin. Emme saa lamaantua, vaikka tulevaisuus on epävarma ja elpyminen vie aikaa. Edessämme on suuria ja uusia haasteita, eivätkä ennen kriisiä esiin nousseet haasteet ole kadonneet minnekään.

Tarvitsemme nyt uskoa tulevaisuuteen enemmän kuin koskaan. Meidän panostuksiamme tulevaisuuteen tarvitaan, ja me pyrimme taukoamatta ja väsymättä täyttämään tavoitteemme – toisin sanoen Merenkurkun neuvosto aikoo jatkossakin edistää Merenkurkun alueen jatkuvaa kehitystä toimivaksi, kilpailukykyiseksi ja integroituneeksi raja-alueeksi. Tämä koskee kaikkia toimialoja. Kriisin jälkeen nousee erityisen tärkeäksi luoda Merenkurkun alueen matkailulle ja elinkeinoelämälle elpymis- ja kasvumahdollisuuksia, auttaa innovatiivisia yrityksiämme löytämään uusia kasvumahdollisuuksia sekä toimittaa tuloksia, joista voi olla hyötyä jopa pohjoismaisessa näkökulmassa. Merenkurkun neuvoston koordinoimalla alueellisten sähkölentojen aloitteella, josta voitte lukea lisää kotisivumme kvarken.org uutisissa, tulee olemaan tässä erittäin merkittävä rooli. Kyseessä on innovatiivinen ja uudenlainen hanke, joka hyödyttää alueellista kehitystä ja palvelurakennetta, parantaa yhteyksiä, kohentaa elinkeinoelämän ja matkailun toimintaedellytyksiä sekä edistää alueen innovaatiokehitystä. Pidämme peukut ja varpaat pystyssä sen puolesta, että hankkeelle myönnetään rahoitusta meneillään olevalla Botnia-Atlantica-ohjelman hakukierroksella.

Kriisien jälkeen avautuu aina uusia mahdollisuuksia. Uskon henkilökohtaisesti, että Pohjoismaiden pohjoisosien turvalliset, innovatiiviset, yritysmyönteiset, puhtaat ja luotettavat haja-asutusalueet muuttuvat entistä houkuttelevammiksi vierailu-, työ- ja asuinpaikkakunniksi. Pidetään katse tulevaisuudessa ja tehdään osamme!

Eteenpäin – yhdessä.

Mathias Lindström
Johtaja
Merenkurkun neuvosto ry