19 / 04 / 2016

Kansainvälinen rajat ylittävä EU-seminaari Uumajassa ja Vaasassa 20-22. huhtikuuta

Huhtikuun 20.–22. päivä Uumajaan ja Vaasaan kokoontuu joukko liikenne- ja kuljetusalan kansainvälisiä huippuja. Kyseessä on kolmipäiväinen KvarkenMoS-konferenssi, joka järjestetään paitsi Ruotsissa ja Suomessa, myös merellä.

Huhtikuun 20.–22. päivä Uumajaan ja Vaasaan kokoontuu joukko liikenne- ja kuljetusalan kansainvälisiä huippuja. Kyseessä on kolmipäiväinen KvarkenMoS-konferenssi, joka järjestetään paitsi Ruotsissa ja Suomessa, myös merellä. Tapahtuma on osa komission Motorways of the Sea (Merten moottoritiet) -seminaarisarjaa ja tarjoaa näin ollen erinomaisen alustan E12-liikennekäytävän kehittämistyön ja Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeen laajemmalle esittelylle. Seminaarin teemoja ovat pohjoiset kuljetusreitit ja syrjäisten alueiden strategiat toimivien ja tehokkaiden kuljetusreittien luomiseksi.

Midway Alignment -hanke tutuksi

Helmikuussa Euroopan komissiolle toimitettu Midway Alignment -hankkeen rahoitushakemus hyötyy nyt siitä, että rahoitusta valmistelevat EU-virkamiehet pääsevät tutustumaan tähän kuljetus- ja logistiikkakäy-tävään tarkemmin. Tapahtumaan osallistuvat mm. Merten moottoritiet -ohjelmaa vetävät Brian Simpson ja José Anselmo. Simpsonilla on puheenvuoro tapahtuman toisena päivänä Uumajassa, Anselmo puolestaan pitää oman esityksensä Vaasassa.

– Rahoituspäätökset tehdään luonnollisesti poliittisella tasolla, mutta virkamiesten työllä on tässä asiassa suuri merkitys, toteaa konferenssin järjestäjätahon, Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström hankkeen rahoitusmahdollisuuksiin viitaten.

Elinkeinoelämä esillä

Simpsonin ja Anselmon lisäksi puhujien joukosta paljastuu muitakin kansainvälisiä huippunimiä. Mukana ovat mm. Azorien turismi- ja liikenneministeri Vitor Fraga sekä World Ocean Councilin johtaja Paul Holthus. Elinkeinoelämä on hyvin edustettuna sekä Uumajassa että Vaasassa. Uumajassa kuullaan yritysedustajien lisäksi mm. Ruotsin liikenneviraston Per Olof Lingwall ja Vaasassa ajatuksiaan tuo esille mm. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä. Paikalla on myös liikenneministeriön edustajat liikenneneuvos, johtava asiantuntija Lassi Hilska sekä erityisasiantuntija Juhani Tervala.

Seminaarin järjestää Interreg Botnia-Atlantica-ohjelman tukema E12 Atlantica Transport –hanke yhteistyössä Merenkurkun neuvoston, Pohjanmaan liiton ja Region Västerbottenin sekä EU-komission liikenteen ja liikkumisen pääosaston kanssa.

Motorways of the Sea -seminaarisarja on osa unionin Merten moottoritiet -ohjelman toimintaa. EU pyrkii ohjelmalla mm. laivareittien, satamaparien ja satamien tarjoamien palveluiden kehittämisellä parantamaan mahdollisuuksia tavarankuljetukseen meriteitse. E12 Atlantica Transport -hanke on E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetus-väylään, yhteisiin valtiorajat ylittäviin suunnittelustrategioihin ja tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.