26 / 10 / 2017

Kiihkeä keskustelu pitkäjänteisestä rajat ylittävästä tulevaisuuden yhteistyömallista

Kuutisenkymmentä poliitikkoa, virkamiestä ja elinkeinoelämän edustajaa E12-väylän kunnista Norjasta, Ruotsista ja Suomesta kokoontui 25.–26. lokakuuta Vaasaan kaksipäiväiseen Nordligt Forum –työpajaan.

Seudulla on jo pitkään tehty menestyksellisesti yhteistyötä mm. eri hankkeiden puitteissa. On tarve kuitenkin löytää pysyvämpi yhteistyömalli, joka ei ole hanke tai henkilöriippuvainen. Toisen työpajapäivän agendalla oli löytää ne keskeiset alat, joiden parissa kumppanit haluavat jatkossa tehdä yhteistyötä sekä valita alueelle sopivin tulevaisuuden yhteistyömuoto.

EAYYn (eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, eng. EGTC) nousi esiin sopivimpana yhteistyömuotona ja sai laajaa kannatusta. Päivän keskustelut jatkuvat tämän pohjalta, mm. miten edetä ja realisoida se.

–Yhteistyöaloista ja -muodosta sopiminen on tärkeää, jotta voimme koordinoida ja vahvistaa ohjausta. Tämän yhteistyömuodon avulla yhdistämme voimamme ja meillä on pitkällä tähtäimellä mahdollisuus menestyä kilpailtaessa välttämättömistä infrastruktuuriresursseista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, kertoo Jonas Jonsson, Uumajan kunnanjohtaja.

–Mahdollisista yhteistyöaloista keskusteltaessa esiin nousi mm. elinkeinoelämä, kuljetus ja infra. Nämä edistävät kasvua; sujuva ja tarkoituksenmukainen liikennejärjestelmä edistää yritystoimintaa, lisää investointeja ja parantaa työllisyyttä tehden näin alueesta houkuttelevamman elinkeinoelämälle, asumiselle ja matkailulle, sanoo, Geir Waage, Ranan kunnan puheenjohtaja.

–Olen erittäin tyytyväinen konkreettisesta etenemisestä ja että saamme vihdoin mahdollisuuden sopia yhteistyömallista. Meidän on mahdollista muodostaa Euroopan pohjoisin ja energisin EAYY-alue ja antaa lisäpotkua pitkäjänteisille infrastruktuurihankkeillemme. Tämä yhteistyömuoto tulee sopimaan meille varsin hyvin, toteaa toiveikas kansanedustaja ja Merenkurkun neuvoston varapuheenjohtaja Joakim Strand.

Yhteistyömuodon osalta yhteistyökumppanit etenevät seuraavasti:
–Nyt voimme viedä asian eteenpäin omiin organisaatioihimme, aloittaa keskustelut ja sen jälkeen lähettää esitys lausuntakierrokselle jäsenillemme, kertoo Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja.

Nordligt forumin järjestää Interreg-rahoitteinen E12 Atlantica Transport –hanke. Hanke on E12-liikenneväylän varrella toimivien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka kartoittaa rajat ylittävät
yhteistyömahdollisuudet ja esittää hankkeen päättyessä kumppaneille uutta tulevaisuuden organisaatiomallia.

Lisätietoja antaa:
Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja +35850 918 6462

 

Intrerreg BA FI RGB

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

Pressmeddelande 26.10.2017