01 / 09 / 2022

Kiinteästä yhteydestä Merenkurkun ylitse on tehtävä tarkempia tutkimuksia

Lauantaina 13. elokuuta, Merenkurkun neuvoston tapahtumassa Wasa Future Festivalin aikana keskityttiin enimmäkseen kiinteään yhteyteen Merenkurkun ylitse.

Anders Jungar PBI Research Institutesta osallistui Wasa Future Festival tapahtumaan etäyhteyksin ja jakoi ajatuksia Kiinteä yhteyshankkeesta PBI:n näkökulmasta. Kiinteä yhteyshankkeessa selvitetään Merenkurkun ylittävän sillan mahdollisuuksia. Jungar kuvaili, että Merenkurkun neuvosto on saanut kolme erilaista ehdotusta siitä, miltä kiinteä yhteys Merenkurkun ylitse voisi näyttää ja, että PBI:n rooli on ollut näiden ehdotusten arviointi. 

Jungar ehdotti myös mitä toimenpiteitä seuraavaksi tulisi ottaa kiinteän yhteyden suhteen. Ehdotukset koostuivat seuraavista asioista: priorisoida kiinteä yhteys Merenkurkun alueella, määritellä yhteyden tarpeet, edut, vaihtoehtoiset ratkaisut, riskit ja rahoitusmalli sekä luoda viestintämateriaalia, hankkeen edistämiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi.

– On selvää, että meidän on tutkittava kiinteää yhteyttä tarkemmin. Meidän on suoritettava asianmukainen esiselvitys, jotta voimme määritellä, mikä on todellinen tarve ja ongelma, jota yritämme ratkaista. Kuljetusten tarve on yksi asia, mutta entä geopoliittinen tilanne ja sen luomat tarpeet, Jungar huomautti.

Axel Andersson Rambollista esitteli ympäristöanalyysin, jossa on kartoitettu Merenkurkun alueen ympäristöarvot ja kuinka nämä arvot voivat asettaa haasteita kiinteälle yhteydelle. Analyysissä kerrotaan myös, kuinka mukauttaa ja muokata hanke näiden ympäristöhaasteiden mukaan.

Andersson kuvaili, että he löysivät melko paljon ympäristöarvoja sekä Suomen että Ruotsin puolelta. Suurin osa ympäristöarvoista sijaitsee lyhimmällä reitillä Suomen ja Ruotsin välillä.

– Emme ole löytäneet mitään, mikä viittaisi siihen, että kiinteä yhteys on mahdoton toteuttaa, mutta varsin korkeat ympäristöarvot on silti otettava huomioon, Andersson kuvaili.

Kiinteä yhteys -hanke päättyy lokakuussa. Rambollin ja PBI:n tulevia toimenpiteitä koskevia suosituksia hyödynnetään jatkossa, kun kiinteän yhteyden eteen tehdään töitä.

Tarvitaan lisää dialogia

– Paljon on vielä tehtävää, mutta nyt meillä on suunnitelma, miten edetä. Mielestäni tämä ympäristökysymys on erittäin tärkeä, ja kuten Andersson huomautti, on hyvä, että tutkimme jo tätä kysymystä. Jos katsomme julkista keskustelua kiinteästä yhteydestä, monet ihmiset ovat nostaneet esille kysymyksen ympäristövaikutuksista ja moittineet meitä siitä, ettemme ole huomioineet näitä. Nyt osoitamme, että otamme nämä huomioon. Olisi erittäin hyödyllistä käydä alusta alkaen vuoropuhelua sekä vastustajien, että kiinteän yhteyden kannattajien kanssa, Merenkurkun johtaja Mathias Lindström huomautti.

– Merenkurkun sillan tulee valmistua vuonna 2035 tai 2040. Kun puhumme Merenkurkun sillasta, on puhuttava sen ympärillä olevan pehmeän teollisuuden arvosta, jota se luo. Unohtakaa ne, jotka puhuvat hinnasta, me tarvitsemme niitä, jotka puhuvat sillan arvosta, Wasa Future Festivalin perustaja, Sture Udd sanoi.

Voit katsoa tapahtuman jälkikäteen Youtubesta TÄÄLTÄ.

Kiinteä yhteys -hanke

Merenkurkun sillan edellytykset – kokonaisvaltainen vaikutusten arviointi ja liiketoimintaehdotusten tarkastelu sekä suosituksia työn jatkamiseksi.