01 / 06 / 2021

Kohti entistäkin vahvempaa yhteistyötä

Puheenjohtaja Joakim Strandin tervehdys

Hankala vuosi 2020 on ohi. Lomautukset, tyhjät tilauskirjat, yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden puute sekä etätyön ja etäopetuksen palapeli ovat tulleet tutuiksi monille. Mutta myönteisiäkin asioita on tapahtunut. Meillä on Merenkurkun alueella meneillään ennätysmäärä investointeja – ja vielä enemmän on tulossa.

Pohjoismainen yhteistyö – mitä nyt tapahtuu?

Rajojen sulkeminen on osoittanut pohjoismaisen yhteistyön ja rajaseutujen haurauden. Rajojen rooli, Pohjoismaiden keskinäisen koordinaation puuttuminen ja nykyisen yhteistyön syvyys kävivät rajayhteisöissä erittäin selvästi esiin pandemian aikana; työntekijät, perheet, ystävät ja yritykset ovat nähneet, mitä avoimien rajojen äkillinen sulkeminen vaikuttaa. Tämä on haastanut nykyisen yhteistyön vahvuutta myös Merenkurkun alueella, vaikka yhteistyötä onkin voitu pitää osin yllä digitaalisten työkalujen avulla. Etenkin uuden yhteistyökuvioiden käynnistäminen on ollut hankalaa.

Onneksi jo nyt voidaan silti nähdä, että vuosi 2020 kokosi yhteen monta onnistunutta yhteistyöhanketta; alueelle muodostuu pohjoismainen akkuvyöhyke, jossa koko Merenkurkun alue kytkeytyy yhteen Norjan Nordlandin kanssa. Merenkurkun ylittävä kiinteä liikenneyhteys on noussut jälleen tapetille uuden rakennustekniikan, uusien laskelmien, sijoittajien yhteydenottojen ja etenkin Merenkurkun alueen uusien suurinvestointien ja etabloitumisten ansiosta. Tässä kokonaisuudessa on aiemmalla tiiviillä työllä ja Merenkurkun ylittävän yhteyden turvaamiseksi saavutetulla työvoitolla suuri ja merkittävä rooli. Elinkeinoelämä uskoo alueeseen, näkee kasvumahdollisuudet ja ennen kaikkea Merenkurkun yhteyden hyödyn ja vahvan yhteistyöhalun. Tämä on käynyt ilmi useita kertoja; kun Wärtsilä vuonna 2018 kertoi silloisen toimitusjohtajansa Jaakko Eskolan suulla, mikä ratkaisi Smart Technology Hubin sijoittumisen Vaasan eduksi, kun Freyr Batteryn toimitusjohtaja Tom Jensen ilmoitti hiljattain, että alueemme valtionrajat ylittävä yhteistyö on tärkeää heidän sijoittaessaan akkutehtaansa Norjan Mo i Ranaan ja kun Ruotsin MM-rallien (Rally Sweden) toimitusjohtaja Glenn Olsson selittää, miksi Uumajasta tulee Ruotsin MM-rallien uusi keskuspaikka vuodesta 2022 alkaen. Uumajan vahva konsepti sai lisävoimaa oman vahvan alueen lisäksi mm. Suomen läheisyyden ja Vaasan laivareitin, ansiosta.

Joakim Strand, Hallituksen puheenjohtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY

Meillä on Merenkurkun alueella monta miellyttävää asiaa edessämme mutta myös syytä tarkastella lähemmin Nordregion hiljattain esittelemää toimintatapaa, miten asukkaiden keskuudessa saadaan rakennettua luottamusta valtionrajat ylittävää yhteistyötä kohtaan koettujen selkeiden esteiden ja rajojen jälkeen (http://pub.nordregio.org/pb-2021-3-covid-crossborder/#). Nordregion luettelon ensimmäisenä kohtana on ihmisten yhdistäminen ja luottamuksen palauttaminen. Katson, että me saamme uuden laivan myötä valtavat mahdollisuudet ruohonjuuritason yhteistyöhön ja että Merenkurkun neuvoston ja sen yhteistyöverkostojen tulee panostaa ja toimia aiemman hyvän palauttamiseksi ja kehittämiseksi. Asukkaiden, yhdistysten ja muiden ryhmien aloitteet ovat tässä myös erittäin tervetulleita.

Onneksi meillä kaikilla Merenkurkun alueen asukkailla on mukavia asioita edessämme; Merenkurkun yhteyttä, uutta laivaa, yhteistyötä, tulevaisuuden visioita, kulttuuria, elinkeinoelämää ja ruohonjuuritason yhteistyötä ylistävän juhlavuoden suunnittelu etenee täyttä vauhtia. Juhlinta huipentuu kaikille tarkoitettuun kansanjuhlaan, Kvarkenfestiin 18.6.2022! Juhlimme muun muassa pandemian päättymistä, Merenkurkun neuvoston uutta EAYY-asemaa ja 50-vuotista taivalta, ja kaikki ovat siihen tervetulleita, niin vanhat kuin nuoret, niin idästä kuin lännestäkin!

Meillä on kaikki mahdollisuudet rakentaa yhdessä entistäkin vahvempi, houkuttelevampi, aktiivisempi ja turvallisempi alue asua ja toimia. Kuljemme kohti parempia aikoja niin suuressa kuin pienessäkin.

Haluan tässä myös kiittää Merenkurkun neuvoston tarmokasta henkilökuntaa ja hallitusta hyvästä yhteistyöstä sekä alueen kaikkia yhteistyökumppaneita, yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat osaltaan edesauttaneet Merenkurkun alueen rakentamista maailman parhaaksi paikaksi asua ja toimia sekä yksittäisten ihmisten että yritysten kannalta.

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja
Merenkurkun neuvosto EAYY