06 / 09 / 2017

Koko E12-käytävälle yhteinen liikennestrategia – Ensimmäiset askeleet otettu

Merenkurkun neuvosto, Blå Vägen ja MidtSkandia -yhdistykset ovat tehneet pitkään työtä parantaakseen valtionrajat ylittävän yhteistyön edellytyksiä Suomesta Ruotsin läpi Norjaan ja Atlantin rannikolle ulottuvan E12-liikennekäytävän varrella. Tammikuussa 2016 alkanut E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään yhteistyötä. Tällä hetkellä yhteistyötä kehitetään laatimalla yhteinen, valtionrajat ylittävä liikennestrategia.

Merenkurkun neuvosto, Blå Vägen ja MidtSkandia -yhdistykset ovat tehneet pitkään työtä parantaakseen valtionrajat ylittävän yhteistyön edellytyksiä Suomesta Ruotsin läpi Norjaan ja Atlantin rannikolle ulottuvan E12-liikennekäytävän varrella. Tammikuussa 2016 alkanut E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään yhteistyötä. Tällä hetkellä yhteistyötä kehitetään laatimalla yhteinen, valtionrajat ylittävä liikennestrategia.

Liikennestrategia laaditaan osallistavassa prosessissa, ja työryhmä koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan edustajista.

E12 Atlantica Transport on jaettu kolmeen työpakettiin. Ensimmäisessä paketissa tuotettiin pohja-aineistoa, joka koottiin yhteen valtionrajat ylittäväksi järjestelmäanalyysiksi. Nyt siirrytään toiseen työpakettiin. Siinä työryhmä laatii valtionrajat ylittävän liikennestrategian, jolla pyritään vahvistamaan väestön ja elinkeinoelämän edellytyksiä koko alueella. Visiona on tavaroiden ja matkustajien rajaton ja kestävä kuljettaminen, jossa kuljetusjärjestelmän oikeita investointeja priorisoidaan oikeaan aikaan.
Liikennestrategia laaditaan osallistavassa prosessissa, ja työryhmä koostuu Suomen, Ruotsin ja Norjan edustajista. Ensimmäinen kokous pidettiin Norjan Sandnessjöenissä elokuun lopussa. Tuolloin keskusteltiin muun muassa arvoista, joiden pohjalta visiointityötä jatketaan, ja työryhmä pääsi yksimielisyyteen liikennestrategian tavoitteista.

–Liikennestrategia on luonnollinen seuraava askel alueiden yhteistoiminnan kehittämiseksi, ja sillä pyritään selkeästi kuvaamaan yhteistä visiota ja tavoitteita. On erittäin ilahduttavaa nähdä hankekumppaneiden edustajien sitoutuminen hankkeeseen, ja työ on sujunut aikataulun mukaisesti, kertoo Uumajan kunnan infrastruktuuristrategi ja hankkeen projektinjohtaja Andreas Forsgren.

Seuraava askel
Kukin työryhmän jäsen sai matkaansa kotitehtävän. Heidän tulee ennen seuraavaa työkokousta perehtyä valtionrajat ylittävän järjestelmäanalyysin lukuihin 2, 5 ja 6.

Hankkeen projektinjohtaja, Andreas Forsgren, on tyytyväinen hankekumppaneiden edustajien sitoutumiseen hankkeeseen, ja että työ on sujunut aikataulun mukaisesti.

E12 Atlantica Transport -interreghanke on E12-liikenneväylän varrella toimivien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke. Yhteistyö keskittyy tavaroiden ja matkustajien toimivaan kuljetuskäytävään, valtionrajat ylittävän suunnittelun yhteisiin infrastruktuuristrategioihin sekä tuleviin yhteistyömuotoihin.