19 / 06 / 2019

Konkreettisia tuloksia ja hyvin valmisteltuja tausta-aineistoja

Valtiorajat ylittävä MABA II -hanke (Midway Alignment Botnia Atlantica II) on tullut päätökseensä; hankkeen tuloksia kootaan parhaillaan loppuraporttia varten ja sen aktiviteetit ovat loppusuoralla.

Valtiorajat ylittävä MABA II -hanke (Midway Alignment Botnia Atlantica II) on tullut päätökseensä; hankkeen tuloksia kootaan parhaillaan loppuraporttia varten ja sen aktiviteetit ovat loppusuoralla. MABA II:lla on ollut ratkaiseva rooli Merenkurkun uutta laivaa koskevassa asiassa, mutta odotukset ylittyivät jo silloin, kun uusi Merenkurkun liikennettä varten räätälöity laiva ehdittiin tilata hyvissä ajoin jo ennen hankkeen päättymistä.

– MABA II ‑hankkeen tarkoituksena on ollut laatia tausta-aineistoja viranomaisten ja rahoituslaitosten päätöksentekoa varten. Nämä aineistot ovat olleet välttämättömiä juridisesti asianmukaisten ja taloudellisesti järkevien päätösten kannalta ja jotta voisimme turvata Merenkurkun liikenteen pitkällä tähtäimellä. Se puolestaan on edellytys alueen kaikelle muulle rajatylittävälle yhteistoiminnalle, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja ja hankejohtaja Mathias Lindström.

– Tausta-aineistot toimitettiin siten, että uuden laivan kilpailuttaminen ja sopimuksen allekirjoittaminen pystyttiin toteuttamaan hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä. MABA II on auttanut viemään laivahankkeen maaliin. Kyseessä on siis harvinaisen konkreettinen ja onnistunut hanke, jonka tulokset vaikuttavat huomattavasti alueen kehitykseen.

Loistavia tuloksia ja erittäin tuottava hanke

Hankkeessa saavutettiin sen pääasialliset odotetut tulokset, eli siinä luotiin enemmän tarkkaan määriteltyjä strategioita kestävälle itä-länsisuuntaiselle liikenneväylälle sekä laadittiin tausta-aineistoja, joiden perusteella viranomaiset voivat tehdä päätöksiä jatkotoimenpiteistä. Tällä tavoin hankkeen puitteissa on toteutettu kaikki sen päätoimenpiteet, joihin lukeutuvat:
– rahoitusvaihtoehtojen kartoitus
– investointia koskevan päätöksenteon tausta-aineistoa kunnille ja valtioille sekä Euroopan investointipankille
– lopullisen laivasuunnitelman analysointi
– aiemman CEF-hakemuksen analysointi
– Merenkurkun satamien TEN-T-statuksen ja Core-yhteyksien selvitys
– edunvalvonta ja keskustelut asianosaisten kansallisen ja EU-tason viranomaisten kanssa
– laivan ja satamien hankinta-asiakirjat
– jne.

Jäljelle jäävä hankeaika käytetään prosessin ja toimenpiteiden dokumentointiin ja tiedottamiseen Suomen vastavalituille kansanedustajille sekä uusille europarlamentaarikoille. Lisäksi vaikuttamistyö kansallisen ja EU-tason viranomaisten parissa jatkuu hankkeen päättymiseen saakka. Vaikuttamistyön tarkoituksena on turvata alueelliset intressit TEN-T:n tarkistuksen yhteydessä.

Hankeaika: 2016-09-15 – 2019-09-30
Hankkeen kokonaisbudjetti on 827 500 euroa, ja hanke saa rahoitusta EU:n rakennerahastolta Botnia-Atlantica-ohjelman kautta sekä alueellista rahoitusta Merenkurkun neuvostolta/Pohjoismaiden ministerineuvostolta, INABilta, Uumajan kunnalta, Region Västerbottenilta, Vaasan kaupungilta, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKilta ja Pohjanmaan liitolta.

MABAII logo