01 / 11 / 2016

Kumppanit laatimassa E12-väylän valtionrajat ylittävää analyysia

Järjestelmäanalyysia käytetään seudullisen infrastruktuurisuunnittelun tietopohjana. Analyysi perustuu nykytilan analyysiin, jossa selvityksen kohteena ovat esim. tavaravirrat, sukkulointi, satamalaitureilla käsiteltävät tavaramäärät ja rautateiden nopeustasot.

Järjestelmäanalyysia käytetään seudullisen infrastruktuurisuunnittelun tietopohjana. Analyysi perustuu nykytilan analyysiin, jossa selvityksen kohteena ovat esim. tavaravirrat, sukkulointi, satamalaitureilla käsiteltävät tavaramäärät ja rautateiden nopeustasot. Analyysit ovat usein seudullisia, mutta E12 Atlantica Transport -hankkeessa toteutetaan ensimmäistä kertaa valtionrajat ylittävä järjestelmäanalyysi E12-väylän lähialueille.

Katarina Lundström MidtSkandiasta oli mukana määrittelemässä yhteisen analyysin kohdealueita

Hankekumppanit kokoontuivat ensimmäiseen työkokoukseen lokakuussa. Osallistujien tarkoituksena oli yhdessä määritellä analyysin kohdealueet eli keskustella niistä seudun edellytyksistä ja olosuhteista, joihin kaivataan valaistusta kumppaneille tärkeiden kysymysten pohjalta. Kolmivaiheisen järjestelmäanalyysin toteuttaa Ramboll. Hankekumppanit kokoontuvat jokaisessa kolmessa vaiheessa.

– Järjestelmäanalyysi muodostaa perustan E12 Atlantica Transport -hankkeen jatkotyölle, joten oli ilahduttavaa huomata, että kokoukseen saapui yli 30 henkilöä. Hankeryhmä on yhdessä Rambollin kanssa valinnut työmuodoksi workshopit, jolloin kaikki kumppanit pääsevät osallistumaan analyysin sisällön muovaamiseen, kertoo Andreas Forsgren, Uumajan kunnan infrastruktuuristrategi sekä hankkeen hankejohtaja.

VASEKin logistiikka-asiantuntija ja hankeryhmän jäsen Anna Måtts-Fransén lisää, että seutua koskevat aiemmat analyysit alkavat olla vanhoja ja kaiken lisäksi pirstaleisia.

– Väylästä on aiemminkin tehty selvityksiä, mutta tässä järjestelmäanalyysissa tarkastellaan kattavasti koko väylän infrastruktuuria kaikissa kolmessa maassa. Lisäksi analyysissa selvitetään, miten toteutetut investoinnit vaikuttavat järjestelmään. Analyysin tuottaman tietopankin kelpoisuusajaksi arvioidaan noin viisi vuotta. Saamme sen avulla koosteen kaikesta virallisesta väylän kattavasta tiedosta sekä kokonaisuuden, jota voimme hyödyntää usean vuoden ajan.

Lars Brümmer, Ramboll, havainnollisti E12-väylän nykytilannetta

Ramboll havainnollisti ensimmäisenä kokouspäivänä koko E12-väylän nykytilannetta erilaisten karttojen avulla, jotka herättivät myöhemmin keskustelua mm. teiden ja rautateiden tavara- ja henkilöliikenteestä, matka- ja kuljetusketjuista, toimivista työmarkkinoista sekä sukkulointialueista. Osallistujat halusivat erityisesti tietää, olivatko aineistot työryhmän mielestä luotettavia ja olivatko konsultit päässeet käsiksi parhaaseen tietoon.

– Hankkeen tavoitteena ja samalla sen haasteena on luoda kattava perusta eli virallisen tiedon kokoelma, jota voidaan käyttää Liikenneviraston työn helpottamiseksi ja poliittisen päätöksenteon perustana. Tällainen kokonaisuus havainnollistaa kumppaneiden yhteistyötoiveita ja asioita, joiden he toivovat saavan huomiota hankkeen puitteissa kehitettävässä liikennestrategiassa, Forsgren tiivistää.

Ramboll täydentää kartta-aineistoa workshopin keskustelujen perusteella ja on kiitollinen kaikista vinkeistä, jotka koskevat aiemmin toteutettuja analyyseja.

– Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee paikalle seuraavaankin työkokoukseen, jossa on tavoitteena päästä yhteisymmärrykseen E12-väylän kuljetusjärjestelmän yhteisistä tavoitteista, Måtts-Fransén lisää

Seuraava työkokous järjestetään tiistaina 29. marraskuuta Lyckselessä, Ruotsissa. Kokouksessa käsitellään E12-väylän kuljetusjärjestelmän yhteisiä tavoitteita ja osatavoitteita. Osallistujat keskustelevat esim. alueellisista kehityskohteista (kansallisista ja paikallisista), yhteisestä visiosta, maantieteellisesti tärkeistä kohdepisteistä sekä infrastruktuurin laatutavoitteista. Nämä aiheet luokitellaan jälkikäteen ja muunnetaan mitattavaan muotoon indikaattoreiden avulla.

Haluatko tietää lisää järjestelmäanalyysista sekä sen prosessista, edellytyksistä ja rakenteesta? Lue lisää Liikenneviraston seudullisia järjestelmäanalyyseja koskevasta ohjeistuksesta TÄSTÄ (ruotsiksi)

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – E12-liikennekäytävän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhanke, joka keskittyy toimivaan rahdin ja matkustajien kuljetusväylään, yhteisiin valtionrajat ylittävien strategioiden suunnittelun sekä tulevaisuuden yhteistyömuotoihin.

Hankkeen E12 Atlantica Transport kumppanit
Merenkurkun neuvosto (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitt (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys OY VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)