10 / 12 / 2020

Kvarken Destinations – Valtava potentiaali ja monia valttikortteja

Ulkomaisten matkanjärjestäjien mukaan meidän yhteinen Merenkurkun alue (Kvarken) nähdään mielellään yhtenä kokonaisuutena, vaikka matkakohde sisältääkin kaksi maata. Juuri matkakohteen kiehtovat vastakohdat olivat tärkeä lähtökohta Kvarken Destinations-hankkeelle, joka käynnistettiin tavoitteena lisätä matkailijoiden määrää Merenkurkun alueella.

Merenkurkku tunnetuksi eurooppalaisille matkailijoille

Ulkomaisten matkanjärjestäjien mukaan meidän yhteinen Merenkurkun alue (Kvarken) nähdään mielellään yhtenä kokonaisuutena, vaikka matkakohde sisältääkin kaksi maata. Juuri matkakohteen kiehtovat vastakohdat olivat tärkeä lähtökohta Kvarken Destinations-hankkeelle, joka käynnistettiin tavoitteena lisätä matkailijoiden määrää Merenkurkun alueella.

Tätä työtä tehdään nyt matkailuyrityksissä, jotka sisällyttävät tavoitteen suunnitelmiinsa ja aktiviteetteihin. Hankkeen päätavoite on lisätä niiden ulkomaalaisten matkanjärjestäjien määrää, jotka ottavat Merenkurkun alueen tarjontaansa. Nordic Marketing on hankkeemme saksalainen yhteistyökumppani, joka on erikoistunut B2B – kaupankäyntiin matkanjärjestäjien kanssa saksankielisissä maissa.


Jan Badur, saksalaisesta matkailumarkkinointitoimistosta, Nordic Marketingista, näkee Merenkurkun alueessa suurta potentiaalia saksankielisillä matkailumarkkinoilla. – Tärkeintä on, että alueen matkailutoimijat ja -yritykset näkevät Merenkurkun alueen kokonaisuutena ja kehittävät matkailualuetta eteenpäin yhteistyössä, jotta matkailijoille voidaan tarjota laajempia koko alueen ja kahden maan kattavia matkailupaketteja.


– Meidän osuutemme hankkeessa on esitellä konsepti, jossa kehitetään tehokkaasti markkinoille sopivia tuotteita niin, että matkanjärjestäjät pystyvät myydä alueen tuotteita. Me luomme verkoston, koulutamme, valmistelemme sekä jaamme tietoa ja luomme myyntityökaluja matkanjärjestäjille, kuten tuotemanuaaleja, joiden sisältönä on alueen tarjonta. Tässä hankkeessa tehtävänämme on tehdä Merenkurkkua tunnetuksi eurooppalaisten matkailijoiden keskuudessa, kertoo Jan Badur, toimitusjohtaja yrityksessä Nordic Marketing. Janin mukaan Merenkurkku (Kvarken) käsitteenä tai maantieteellisenä alueena on edelleen verrattain tuntematon Euroopassa. – Monet kuulevat Merenkurkusta ensimmäistä kertaa ja meidän tehtävänä on rakentaa pohjaa sille, että tieto alueesta tavoittaisi matkailijat matkanjärjestäjien kautta.

Badurin mielestä alueella on paljon vahvuuksia.

– Jo se seikka, että matkailualue käsittää kaksi maata on iso vahvuustekijä. Matkailijat voivat vierailla kahdessa maassa saman matkan aikana ja vain pieni laivamatka erottaa maat toisistaan. Meri jo pelkästään, sekä saaristo ja luonto ovat hyvin merkittäviä vetovoimatekijöitä sekä tietenkin maailmanperintöalue. Unesco on tunnettu ”brändi” Euroopassa, sillä Euroopasta löytyy monta kulttuuriperintökohdetta – Mutta Unescon luonnonperintökohde onkin jotain uutta monelle, lisää Badur.

 

Se että Merenkurkun alue kattaa kaksi maata on ehdoton vahvuus matkailuyrityksen näkökulmasta – niin kuin myös se, että täällä etäisyyden pitäminen on helppoa. Lisäksi Merenkurkussa sijaitseva Unescon maailmanperintökohde on oikein hyvä valttikortti markkinointiin.

Tämän hetkisessä maailman tilanteessa Skandinavialla ja koko Pohjolalla on melkoiset valttikortit käsissään, koska täällä on helppo pitää etäisyyttä muihin. Mielikuva Suomesta on pysynyt positiivisena ja Suomen onnistunut koronakriisin hoitaminen tulee olemaan etu matkailun uudelleen käynnistyessä. – Me näemme jo merkkejä uusista trendeistä, mitä tulee eurooppalaisten tapaan matkustaa. Yhä useammat tulevat tekemään kiertomatkoja omalla tai vuokra-autolla – vastaavasti näyttää siltä, että kiinnostus ryhmämatkoja ja risteilyitä kohtaan vähenee, toteaa Badur.

Merenkurkun alueella on siis valtava potentiaali ja hankkeessa pyritäänkin löytämään ratkaisuja niihin heikkouksiin, mitä alueella on.
– Tällä hetkellä rajat ylittävää yhteistyötä ei ole riittävästi alueen matkailuyritysten tai matkailuorganisaatioiden välillä. Strategia yhteisen alueen digitaaliseen profiloitumiseen puuttuu toistaiseksi ja yritysten välistä yhteistyötä tulisi kehittää, pohtii Badur. Hankkeessa on pidetty useita myyntiin liittyviä workshoppeja ja on luotu digitaalisia materiaaleja, joiden aluetta voidaan esitellä eurooppalaisille matkanjärjestäjille. Seuraava askel on kutsua heidät tutustumaan Merenkurkkuun, jotta he oppivat tuntemaan alueen paremmin – tämäkin voidaan toteuttaa virtuaalisesti.

Saksalaiset matkailijat eivät tule Merenkurkun alueelle vain pitkäksi viikonlopuksi , vaan he tulevat yhden tai kahden viikon kiertomatkalle – mielellään järjestetyn ohjelman mukaan. Yhteinen koordinointi on siksi erittäin keskeistä – matkakohteen täytyy tuntua yhtenäiseltä kokonaisuudelta matkailijalle.

– Mieluiten he haluavat valmiin paketin, jossa mukana käynti- ja matkakohteet, elämykset ja ohjelma. Tämä vaatii nyt isoimman työpanoksen, mutta tässä myös piilee suurin potentiaali, miettii Badur haastattelun lopuksi.

Teksti: Anna Sand
 Kuvat: Lehdistökuva ja Destination Kvarkenin Janicke Hansenin ja Lola Akinmade Åkerströmin ottamia materiaalipankkikuvia