07 / 06 / 2021

Kvarkenrådets praktikant presenterar sitt projekt

Ida Lindström, var praktikant på Kvarkenrådet i maj och besökte den 25.5.2021 Borgaregatans skola för att hålla ett föredrag om Kvarkenrådet och Kvarkensamarbetet för eleverna i årskurs sju
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet och Jag, Ida Lindström, som är praktikant på Kvarkenrådet besökte den 25.5.2021 Borgaregatans skola för att hålla ett föredrag om Kvarkenrådet och Kvarkensamarbetet för eleverna i årskurs sju.

Föreläsningen handlade i huvudsak om Kvarkenrådets pågående och avslutade projekt så som exempelvis arbetet med den nya färjan, FAIR och en eventuell framtida Kvarken-bro. Mathias täckte också historian som har lett till det nära samarbetet mellan Finland och Sverige. Eleverna fick också veta om den kommande Kvarkenfesten som skall arrangeras sommaren 2022.

Det som var förvånande var de få antal elever som någonsin hört namnet Kvarkenrådet. Här finns utrymme för förbättring. Min förhoppning är att de nu efter denna föreläsning har någon sorts uppfattning om vad Kvarkenrådet är och vad de jobbar med och varför det är viktigt för invånarna i regionen.

Ida Lindsröm
Ida Lindström som praktikant på Kvarkenrådet i maj 2021

Det som var förvånande var de få antal elever som någonsin hört namnet Kvarkenrådet. Här finns utrymme för förbättring. Min förhoppning är att de nu efter denna föreläsning har någon sorts uppfattning om vad Kvarkenrådet är och vad de jobbar med och varför det är viktigt för invånarna i regionen.

Jag hoppas även att de tog med sig viktiga saker så som vikten av att satsa på språk och att man inte behöver flytta från regionen för att jobba med viktiga och intressanta saker. Allt finns redan i vår region.

Eleverna fick i slutet av föredraget delta i en frågesport med en tillhörande undersökning. Frågesporten testade deras kunskap om Kvarken och Kvarkenrådets arbete på basis av föreläsningen. I undersökningen frågades frågor angående deras anknytningar till Sverige och hur många som rest till Sverige med färja respektive hur många som rest med Wasaline över till Umeå. Ca. 110 elever deltog i denna undersökning.

Jag hoppas även att de tog med sig viktiga saker så som vikten av att satsa på språk och att man inte behöver flytta från regionen för att jobba med viktiga och intressanta saker. Allt finns redan i vår region.

Initiativet till detta föredrag togs av Ann-Sofi Loo, lärare på Borgaregatans skola.
Dagen på Borgaregatans skola avslutades med en gemensam lunch tillsammans med skolan rektor, Markus Rönnblom.