19 / 11 / 2015

MABA ja PBI Research Institute yhteistyössä

Midway Alignment -hanke on alkusyksystä lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä PBI Research Instituten kanssa. Yhteistyöllä pyritään kehittämään hankkeelle vaihtoehtoisia liiketoimi- ja rahoitusmalleja.

Johtotähtenä systeemiajattelu

Midway Alignment -hanke on alkusyksystä lähtien tehnyt tiivistä yhteistyötä PBI Research Instituten kanssa. Yhteistyöllä pyritään kehittämään hankkeelle vaihtoehtoisia liiketoimi- ja rahoitusmalleja. Selvityksiä on toteutettu nk. MABA-hankkeen puitteissa, joka on Botnia-Atlantican rahoittama ja Midway Alignmentille tärkeä tukihanke. Yhteistyön odotetaan tuottavan tulevaisuuden infrastruktuuripanostuksiin tähtääviä strategioita ja suunnitelmia sekä edistävän Merenkurkun alueen kestäviä itä-länsisuuntaisia yhteyksiä. PBI Research Institute on yhdessä hankkeen edustajien ja muiden toimijoiden kanssa laatinut alustavan rahoitusmallin, jonka avulla pyritään ratkaisemaan systeemi-investoinnin rahoittaminen (eli investoinnit lauttaan ja molempiin satamiin). – Yhteistyö sai alkunsa sisäisistä ja ulkoisista tarpeista. Ensin mainitusta siten, että hankkeeseen haluttiin saada lisää tietoa erilaisista rahoitusmalleista ja -mahdollisuuksista. Jälkimmäisestä siten, että hankkeen yhteistyökumppanit, valtiot ja EU vaativat rahoitussuunnitelman laatimista, selittää Mathias Lindström, Midway Alignmentin hankejohtaja ja Merenkurkun neuvoston johtaja. Ekosysteemistä innovatiiviseen rahoitusmalliin Esitutkimuksessa on kartoitettu kolme tärkeää koko systeemi-investointia koskevaa osa-aluetta. Kaikki tutkimuksen osat muodostavat yhtenäisen ekosysteemin, ja systeemiajattelu värittää koko raporttia. Ensimmäisessä osassa on analysoitu liiketoimintaekosysteemiä, eli tunnistettu hankkeen kokonaisuus ja siihen osallistuvat toimijat. Myös näiden toimijoiden vaikutus, toimijoihin vaikuttaminen ja heidän hyötymisensä systeemi-investoinnista on selvitetty. Tutkimuksen toinen osa koostuu vaihtoehtoisten liiketoimintamallien analyysista. Työryhmä on tässä vaiheessa kartoittanut vaihtoehtoisia malleja, jotka voisivat toimia kyseisessä ekosysteemissä. Ryhmä on analysoinut erilaisia vaihtoehtoja sekä punninnut niiden etuja ja haittoja löytääkseen mallin, joka maksimoisi ekosysteemin toimijoille koituvan hyödyn. Kolmas osa koostuu rahoitusmallista sekä erilaisista käyttökelpoisista rahoitusvälineistä. Tässä osassa on kartoitettu eri rahoituslähteitä sekä koko systeemi-investoinnin rakennetta, sekä tuen että ulkoisen rahoituksen suhteen.

– Olemme tähän mennessä saaneet yhteistyön avulla aikaan mm. innovatiivisen, yksityiset ja julkiset toimijat yhdistävän allianssimallin. Myös tiekartta eri toimijoiden osallistamiseksi sekä luettelo relevanteista rahoitusvälineistä on valmiina. Lisäksi olemme etsineet mallia, jonka avulla riskit voitaisiin hajauttaa julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Allianssimalli perustuu riskien hajauttamiseen ja hallintaan siten, että riskit jaetaan niiden toimijoiden kesken, jotka parhaiden pystyvät niitä käsittelemään, kertoo Anders Jungar, PBI Research Instituten toteuttaman esitutkimuksen hankepäällikkö. – Haluamme erityisesti painottaa, että olemme ensisijassa analysoineet Midway Alignment -hanketta ja sen rahoitusta liiketoiminnallisesta näkökulmasta ottaen kuitenkin huomioon hankkeelle asetetut kansallisen, alueellisen ja EU-tason vaatimukset, Jungar jatkaa. Yhteistyö PBI:n kanssa jatkuu keskeytyksettä vuoden 2016 alkuun, jolloin toisen vaiheen hakemus jätetään. – Olemme esimerkiksi havainneet muutamia juridisia ja teknisiä seikkoja, joita on analysoitava tarkemmin. Nämä havainnot ilahduttavat minua juristina suuresti, sillä haasteet tekevät työstä paljon mielenkiintoisempaa, Lindström lisää nauraen.

PBI is a research-based management consulting company providing services to industrial clients, especially in the area of industrial investments and project business within energy and transport segments. We offer our clients a profound understanding of their industry through top-level academic research collaboration with various companies. We use our analysis and draw on our experience of industry stakeholders’ business relationships as a basis for our consulting work in developing the strategies of our clients and changing industrial logic. As a system investment, Midway Alignment requires new innovative thinking from both a technical, organizational as well as financial perspective. The key is to find innovative models for involving both the public and private sector in financing the system investment. The PBI team in this project consists of Dr. Kim Wikström, founder and managing partner of PBI Research Institute and professor at Åbo Akademi University, Mr Anders Jungar, project manager and Mr Johan Ingberg, financing expert.