19 / 06 / 2019

Matkailualan yritysten digikypsyys kartoitettiin

Yksi Destination Kvarkenin tavoitteista on tukea hankkeeseen osallistuvien yritysten digitalisoitumista.

Yksi Destination Kvarkenin tavoitteista on tukea hankkeeseen osallistuvien yritysten digitalisoitumista. Tämä tehdään antamalla esimerkkejä konkreettisista työkaluista ja tarjoamalla mahdollisuus lisätä digitaalisen markkinoinnin osaamista. Lähtökohdan kartoittamiseksi Hanken Svenska handelshögskolan (kauppakorkeakoulu Hanken) toteutti tarveanalyysin tutkimuksen muodossa, jonka avulla hankkeeseen osallistuvien matkailualan yritysten digitaalinen kypsyys kartoitettiin. Tuloksia käytetään osaamisen edistämisen suunnittelussa, jotta voimme edistää yritysten, matkailuyritysten ja Merenkurkun alueen digitalisoitumisen kehittämistä.

Lyhyesti tarveanalyysista

Tarveanalyysi tehtiin kvantitatiivisella tutkimuksella. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille hankkeeseen osallistuville 46 yritykselle, 23 Suomessa ja 23 Ruotsissa sijaitsevalle yritykselle. Kyselyn avulla kartoitettiin, missä määrin yritykset käyttävät digitaalisia työkaluja (esimerkiksi markkinoinnissa) ja mahdollisia kehitystarpeita.

Yhteenvetona yritysten digikypsyyttä koskien voidaan todeta, että yritysten eniten käytettyihin markkinointikeinoihin sosiaalisissa medioissa kuuluvat maksetut mainokset ja toimintakehotteet, kuten kehotus tykätä, kommentoida, jakaa tai merkitä julkaisu. Näitä markkinointitoimenpiteitä tehdään yleensä säännöllisesti joka kuukausi. Aktiivisimmin käytetyt alustat ovat Facebook ja Instagram, joissa yritykset jakavat julkaisuja tai kuvia keskimäärin joka viikko. Sen sijaan TripAdvisor ja YouTube eivät ole aktiivisessa käytössä, vaikka niiden katsotaan olevan erityisen hyvin Destination Kvarkenin yritykselle soveltuvia ja potentiaalisia kanavia markkinointitarkoituksessa. Lisäksi voidaan todeta, että vajaat puolet yrityksistä ovat aktivoineet Google Business -tilin, mikä on yrityksille ilmaista ja antaa niille enemmän kontrollia ja mahdollisuutta vaikuttaa Googlen palveluissa olevien yritystietojen näkyvyyteen.

Hela rapporten kan läsas här (på svenska)
Lue tarveanalyysin yhteenveto TÄÄLLÄ (suomeksi)