09 / 09 / 2019

Merenkurkkuun kaavaillaan uutta lippulaivahanketta

Merenkurkun neuvosto on yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa jättänyt rahoitushakemuksen tehdäkseen esiselvityksen alueellisten sähkökäyttöisten lentokoneiden kehitysvaikutuksista.

SÄHKÖKÄYTTÖISTEN LENTOKONEIDEN MAHDOLLISUUKSIA KARTOITETAAN

Jarl Sundqvist, Concordian toimitusjohtaja, Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja ja Joakim Strand, kansanedustaja ja Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja, kertoivat hankeideasta, hankkeen seuraavista vaiheista ja sen seudulle luomista mahdollisuuksista 10.9.2019 järjestetyssä lehdistöinfossa.

Merenkurkun neuvosto on yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa jättänyt rahoitushakemuksen tehdäkseen esiselvityksen alueellisten sähkökäyttöisten lentokoneiden kehitysvaikutuksista.

Esiselvityshakemus jätettiin elokuussa. Esiselvityksen tavoitteena on kehittää kumppanuuden hankeideaa alueellisesta lentoliikenteestä sähkökäyttöisillä lentokoneilla, rakentaa kumppanuutta hankeidean ympärille ja kirjoittaa varsinainen hankehakemus. Hankehakemuksen painopiste tulee olemaan selvitys siitä, mitä alueellisia vaikutuksia sähkölentokoneet luovat ja kuinka seutu voi näitä hyödyntää. Hankkeessa on myös tarpeen selvittää, miten alueen lentoasemainfrastruktuuria ja mahdollisesti sähköinfrastruktuuria on kehitettävä tukemaan alueellista sähköistä lentoliikennettä.

– Merenkurkun alueen yritykset investoivat mittavasti, laiva ja EAYY ovat kunnossa, me-henki ja halu uudistaa, testata ja yhdessä luoda vahva alue ovat asioita, jotka saavat meidät tekemään parhaamme. Lisäksi hankeidea noudattaa täysin yhteistä rajat ylittävää liikennestrategiaamme. Sähkölentokonehanke vahvistaa energiaklustereitamme ja sopii alueellemme kuin nyrkki silmään, kertoo Joakim Strand, kansanedustaja ja Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja.

Sähkölentokoneet voivat mahdollistaa uusia alueellisia lentoreittejä, vaikuttaa seudun kehitykseen ja luo Merenkurkun alueen lentoasemille uusia kehitysmahdollisuuksia.

– Seutumme toimijat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta osallistua hankkeeseen ja olemme valmiita tekemään tästä seuraavan lippulaivahankkeen. Sähkölentokoneiden nykyinen arvioitu toimintasäde ja toiminta sopii hyvin maantieteellisesti pitkänomaiselle alueellemme ja voisi dramaattisesti vähentää alueen solmukohtien välistä matka-aikaa, luoda paremman perustan alueen liike-, kulttuurielämälle ja julkiselle yhteistyölle, jatkaa Mathias Lindström, Merenkurkun neuvoston johtaja.

– Kerrankin Merenkurkun alueen solmukohtien etäisyys on ehdottoman täydellinen. Meillä on mahdollisuus täydentää olemassa olevia yhteyksiä alueen sisäisillä uusilla, lyhyillä ja tehokkailla yhteyksillä. Toivomme, että voimme jättää varsinaisen hakemuksen jo vuoden 2020 alussa ja tehdä Merenkurkun alueesta sähkölentokoneiden koealustan.

SÄHKÖLENTO FAKTOJA:

Sähkölentokoneet vastaavat ilmailualan kolmeen suureen haasteeseen; ilmasto, talous ja saavutettavuus.

Ilmasto ja ympäristö
Ei toiminnallisia päästöjä
50% alhaisempi melu

Talous
75–80% alhaisemmat polttoainekulut
50% pienemmät ylläpitokustannukset
Pienemmillä 20 paikkaisilla sähkökoneilla on samat kustannukset matkustajaa kohti kuin nykyisissä 150 paikkaisissa.

Saavutettavuus
fairKannattavuus harvemmin liikennöidyillä reiteillä
Uudet mahdollisuudet alueelliselle lentoliikenteelle