08 / 12 / 2016

Merenkurkun alueen katalysaattori

Monet yhdistävät Merenkurkun neuvoston ehkä lähinnä Merenkurkun laivaliikenteeseen ja Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeeseen. Vaikka ne ovatkin olleet keskiössä viime vuosina, yhdistyksessä tehdään jatkuvasti paljon muutakin työtä. Kehityspäällikkö Susanna Ehrs kertoo tarkemmin, mitä Merenkurkun neuvosto oikeastaan on ja mitä se tekee.

Monet yhdistävät Merenkurkun neuvoston ehkä lähinnä Merenkurkun laivaliikenteeseen ja Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeeseen. Vaikka ne ovatkin olleet keskiössä viime vuosina, yhdistyksessä tehdään jatkuvasti paljon muutakin työtä. Kehityspäällikkö Susanna Ehrs kertoo tarkemmin, mitä Merenkurkun neuvosto oikeastaan on ja mitä se tekee.

– Merenkurkun neuvosto on Pohjanmaan kolmen maakunnan sekä Ruotsin Västerbottenin läänin ja Örnsköldsvikin kunnan pohjoismainen, raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Merenkurkun neuvosto on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston virallisista raja-alueellisista yhteistyöelimistä, Susanna aloittaa.

Merenkurkun neuvosto perustettiin jo v. 1972 lähtökohtanaan mm. Pohjola-Nordenin ja Föreningen Nordenin aatteellinen pohjoismainen yhteistyö. Merenkurkun neuvosto on vuodesta 2008 lähtien toiminut yhdistyksenä.

– Tehtävämme kattaa kaiken valtionrajat ylittävän toiminnan Merenkurkun alueella – me emme siis työskentele vain yhden asiakysymyksen parissa, Susanna korostaa. Puolueettomuutemme on vahvuutemme – kaikilla tasoilla: politiikan, maantieteen ja asioiden suhteen. Voidaan sanoa, että me toimimme alueen rajatylittävän yhteistoiminnan katalysaattorina – niin elinkeinoelämässä, julkisella sektorilla, infrastruktuurissa, kulttuurissa ja koulutuksessa, hän lisää.

Yhdistys toimii ensi sijassa jäsentensä eduksi; pääjäseniä ovat Pohjanmaan kolme maakuntaa, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Pietarsaari, Regionförbundet Västerbottens län sekä Örnsköldsvikin kunta. Yhdistyksessä on näiden lisäksi kymmeniä muita jäseniä: kuntia, viranomaisia ja järjestöjä.

Susanna kuvaa Merenkurkun neuvostoa erittäin tehokkaaksi organisaatioksi – yhdistyksen 2,6 vakinaista työntekijää saavat paljon aikaiseksi.

Susanna Ehrs on työskennellyt monta vuotta pohjoismaisen yhteistyön parissa, vuodesta 2009 lähtien Merenkurkun neuvostossa, jota hän kuvaa Merenkurkun alueen kaikkien rajatylittävien asioiden viralliseksi foorumiksi.

– Toimimme yhteistyöalustana alueen kaikille osapuolille ja kuulumme Pohjoismaiden kahdentoista rajatoimikunnan joukossa kaikkein aktiivisimpiin. Lisäksi osallistumme useisiin eurooppalaisiin verkostoihin, joihin kuuluu mm. ESI, European Straits Initiative, joka kokoaa yhteen Euroopan kaikki salmialueet, esim. Englannin kanaalin, Gibraltarin, Suomenlahden jne. Järjestö on erittäin vaikuttunut organisaatiostamme, sillä muilla jäsenillä ei vastaavaa ole, Susanna kertoo.

Botnia Atlantica -ohjelma on Merenkurkun neuvoston tärkein hankerahoitusväline, ja Susanna työskentelee tiiviisti sen sihteeristön kanssa.

– Rajatylittävien hankkeiden hankehakemukset ja -rahoitus kuuluvat tärkeimpiin työtehtäviini. Lisäksi työlistalleni kuuluvat yhteydenpito jäseniin ja Pohjoismaiden ministerineuvostoon sekä osa hallitustyöstä ja yhdistyksen perushallinto, tiiviissä yhteistyössä johtajan kanssa.

Merenkurkun neuvosto harjoittaa omia hankkeita ja myös toimii avaintekijänä muiden hallinnoimissa hankkeissa. Midway Alignment of the Bothnian Corridor on tällainen hanke, joka on viime vuosina tuonut paljon nostetta Merenkurkun neuvostolle.

– Toimintamme koki suuren käänteen v. 2011, kun aluetta kohtasi uusi tilanne – jäimme ilman laivayhteyttä, joka on alueen tärkein elinhermo. Laivayhteys on kaiken yhteistyön perusta, ja yhteyden turvaamiseksi käynnistetty hanke on herättänyt valtavaa sitoutumista elinkeinoelämän ja julkisen sektorin suunnalta sekä ruohonjuuritasolta. Työtä laivayhteyden eteen tehdään päivittäin, ja se otetaan vakavasti kaikilla tasoilla. Periksi antaminen ei kuulu vaihtoehtoihin – jatkamme työtä, kunnes asiaan on saatu pitkäjänteinen ratkaisu, Susanna toteaa.

FAKTARUUTU:

Merenkurkun neuvosto ry:n tarkoitus on:

      • Edistää Merenkurkun alueen yhteistoimintaa ja integraatiota
      • Madaltaa ja poistaa rajaesteitä
      • Hyödyntää alueen mahdollisuuksia ja edistää alueen kehittymistä

Kehityspäällikkö Susanna Ehrs, tiedotusvastaava Johanna Häggman sekä johtaja Mathias Lindström keskustelemassa Merenkurkun neuvoston toimistossa Pukinkulmassa Vaasassa.

Teksti ja kuva: Anna Sand