19 / 09 / 2018

Merenkurkun liikenteen juhlaseminaari huipentui laivasuunnitelmien esittelyyn

Merenkurkun liikenteen 70-vuotisjuhlavuotta ja NLC Ferry -laivayhtiön – tai tutummin Wasalinen –viisivuotista taivalta juhlistettiin seminaarilla M/S Wasa Expressillä 13.9.2018. Juhlaseminaarin teemana oli Merenkurkun laivayhteyden historia, nykytila ja tulevaisuuden näkymät.

Merenkurkun liikenteen 70-vuotisjuhlavuotta ja NLC Ferry -laivayhtiön – tai tutummin Wasalinen –viisivuotista taivalta juhlistettiin seminaarilla M/S Wasa Expressillä 13.9.2018. Juhlaseminaarin teemana oli Merenkurkun laivayhteyden historia, nykytila ja tulevaisuuden näkymät.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg kertoi aamun tervetulopuheenvuorossaan laivan autokannen tulleen täyteen, samoin kuin oli aiemmin alkuviikolla. M/S Wasa Expressillä kuljetetun rahdin määrä on kasvanut jatkuvasti ja tähän on kuljettu vähitellen 40-luvun lopulta, jolloin Merenkurkun liikenteessä oli Korsholm III, Suomen ensimmäinen autolautta.

Päivän puheenvuoroissa toistui yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Päivän juontanut VASEKin logistiikka-asiantuntija Riitta Björkenheim totesikin yhteistyön tarkoittavan konkreettisia toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon toistemme samankaltaisuudet ja eroavaisuudet.

Hans Frantz, Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja kertoi erikoisairaanhoidon uusista valtakunnanrajat ylittävistä yhteistyömuodoista

Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz selvitti erikoissairaanhoidon rajat ylittävän yhteistyön muotoja. Hän kertoi, että aiesopimus koskien potilaiden siirtämistä Merenkurkun yli Uumajan yliopistollisen sairaalan hoidettavaksi on tehty jo aiemmin, mutta sen siirtäminen käytäntöön on ollut hankalaa:
– Uusi sopimusteksti yhteistyöstä on kuitenkin luotu, ja se käsitellään sairaanhoitopiirissä lokakuussa. Pilotti potentiaalisten potilaiden lähettämisestä Uumajaan on tehty, ja tulokset siitä olivat hyvin positiivisia.

Lars Westin, professori, Centrum för regionalvetenskap (Cerum), Uumajan yliopisto, kertoi Korkeakouluyhteistyö BA3NET:istä sekä koko Merenkurkun aluetta hyödyttävistä tuloksista.

Professori Lars Westin, Uumajan yliopiston Cerum-yksiköstä harmitteli, että kuljetusjärjestelmistä on olemassa lukuisia eri kansallisia malleja, jolloin on vaikea keskustella rajat ylittävästä infrastruktuurin kehittämisestä. Westin esitteli malleja, joiden mukaan arvioidaan logististen investointien taloudellisia vaikutuksia:
– Kun investoidaan rajat ylittävään infraan, on päätettävä kuka maksaa eniten ja mitkä ovat investoinnin tuomat hyödyt niin matka- kuin kuljetuskustannuksiinkin sekä mitkä ovat ympäristövaikutukset tai vaikutukset liikenneturvallisuuteen.
Westin peräänkuulutti pohjoismaisia liikennemalleja, joiden mukaan käsitellään kansallisesti rajat ylittäviä investointeja. Keskustelua herätti Cerumin ja Vaasan yliopiston tutkijoiden BA3NET-hankkeen puitteissa luomat skenaariot, joiden mukaan asukaslukujen pitäisi nousta roimasti kummallakin puolella Merenkurkkua, jotta seudut huomioitaisiin kuljetuskeskittymien top5-listoilla.

Hans Lindberg, Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja Joakim Strand, kansanedustaja, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja Merenkurkun neuvoston varapuheenjohtaja hoitivat Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan tervetulotoivotukset

Seminaarin iltapäivän osuuden avasivat Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Hans Lindberg ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja kansanedustaja Joakim Strand. Lindberg iloitsi seutujemme suurinvestoinneista, kuten Wärtsilän innovation centerin rakentamisesta Vaskiluotoon ja Komatsun uuden tehtaan rakentamisesta Uumajaan.

Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg antoi historiakatsauksen

Ståhlberg piti iltapäivällä katsauksen Merenkurkun liikenteen historiaan ja pohti samalla myös nykytilaa ja tulevaisuutta:
– Vuonna 2013 toimintansa aloittaneen Wasalinen laiva M/S Wasa Express on fantastinen laiva, mutta se on pian jo 40 vuotta vanha. Operatiiviset kustannukset ovat suuret, sillä polttoainekustannukset ovat merkittävät. Kesällä laivalla oli sen miljoonas matkustaja, ja ajoneuvoja on kuljetettu yli 225 000, mikä vuositasolla enemmän kuin Viking Line kuljettaa kahdella laivalla Helsingistä Tukholmaan, Ståhlberg luetteli ja jatkoi:

– Ensi vuonna lisäämme keväällä päivittäisiä vuoroja ja tuemme sillä tavalla seutujemme matkailuelinkeinoja, erityisesti hotelleja ja turistikohteita. Se missä olemme hyviä, sen me teemme parhaiten, Ståhlberg totesi ja käytti tilaisuuden hyväkseen myös kiittääkseen henkilökuntaansa ja miehistöään Wasalinella.

Kommenttipuheenvuoroissa entinen maakuntajohtaja Olav Jern muisteli 90-luvun loppua, jolloin taxfree -myynti loppui Merenkurkusta:
– Kukaan ei aluksi oikein tajunnut sen merkitystä liikenteelle. Myöhemmin kuitenkin Suomen ja Ruotsin valtiot saatiin tukemaan laivayhteyttä, eikä se loppunut kokonaan, vaikka vuodet olivatkin vaikeita.
Heinäkuun 1999 jälkeen matkustajamäärät Merenkurkussa putosivat 93 % ja rahtiliikenne 27 %.

Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja Lennart Holmlund muisteli 90-luvun loppua, jolloin taxfree -myynti loppui Merenkurkusta

Merenkurkun neuvoston puheenjohtaja Lennart Holmlund kiitteli myös RG-Linen perustanutta Rabbe Grönlundia:
– Ilman hänen panostaan Merenkurkun liikenteen puolesta ja RG-Linen vaihetta laivaliikenteen historiassa emme olisi tässä puhumassa yhteistyöstä.

Anna Måtts-Fransénin, logistiikka-asiantuntija, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK otsikko oli laaja: Merenkurkun alueen Yhteydet Venäjälle, Suomeen ja muualle maailmaan

VASEKin logistiikka-asiantuntija Anna Måtts-Fransén esitteli, kuinka Merenkurkun alue voidaan nykyisten liikennekäytävien avulla yhdistää paremmin maailmalle. Måtts-Fransén muistutti, ettemme voi keskittyä liikaa vain omaan alueeseemme, vaan meidän täytyy pitää muiden Merenkurkkua palvelevien liikennekäytäväien ongelmia myös meidän ongelminamme.
– Paremmat yhteydet auttavat tekemään seudustamme sekä varakkaamman että terveemmän! Måtts-Fransén muistutti.

Mathias Lindström kertoi että EAYY:nä Merenkurkun neuvosto on painavampi toimielin ajamaan yhteisiä alueellisesti tärkeitä asioita kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström kertoi toukokuussa tehdystä historiallisesta päätöksestä, jonka perusteella Merenkurkun neuvoston hakee EAYY:n eli Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (eng. EGTC) statusta. Statuksen muuttuminen yhdistyksestä EAY-yhtymäksi vahvistaa Merenkurkun neuvoston rajat ylittävää vastuuta ja antaa sille vahvemmat ”muskelit” ajaa alueellisesti tärkeitä kysymyksiä EU:ssa.

Mikael Öhlund, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja, Umeå kommunföretag ja Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki olivat molemmat tyytyväisiä liikenteen kehittymiseen

Merenkurkun liikenteen yhteyttä ja yhteistyötä valottaneet Umeå Kommunföretagin toimitusjohtaja Mikael Öhlund ja Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry olivat molemmat tyytyväisiä liikenteen kehittymiseen ja odottavat uuden laivan valmistumista.

– NLC Ferry on kannattava yhtiö, joten ei tarvitse olla ollenkaan levoton tulevan investoinnin edessä, Öhlund totesi.
– Laivayhtiöllä on tuonut merkittäviä seudullisia vaikutuksia erityisesti matkailun saralla, mutta toimivan infrastruktuurin ansiosta myös suuria investointeja on saatu alueille, viimeisimpänä Wärtsilän ja Komatsun. Tämä laivainfra solmii alueen yhteen, ja isompana alueena sillä on enemmän voimaa myös Brysselissä, Häyry huomautti.

Christer Schoug, hankekoordinaattori/M.Sc Naval Architect, BoCS Consulting AB, Peter Ståhlberg, toimitusjohtaja, Wasaline/NLC Ferry Ab ja Bertil Hammarstedt, toimitusjohtaja, INAB Infrastruktur i Umeå AB esittelivät uuden laivan yksityiskohtia

Seminaari-iltapäivä huipentui uuden laivan rahoitusmallien ja teknisten yksityiskohtien esittelyyn. BoCS Consulting AB:n hankekoordinaattori Christer Schoug esitteli laivan suunnitelmia, joissa on pyritty tehokkaaseen tilankäyttöön ja luomaan erittäin viihtyisät ja rauhalliset, pohjoismaista designia henkivät tilat.

Neljältä telakalta on saatu alustavat tarjoukset laivan rakentamisesta ja lokakuun loppuun mennessä odotetaan lopullisia tarjouksia. Päätös laivan rakentavasta telakasta tehdään joulukuussa.

Laivaa suunniteltaessa on pyritty tehokkaaseen tilankäyttöön ja luomaan viihtyisät ja rauhalliset, pohjoismaista designia henkivät tilat

Seminaarin järjesti: Interreg/Botnia-Atlantica rahoitteinen hanke Midway Alignment Botnia Atlantica II (MABA II) ja Merenkurkun neuvosto yhdessä Vaasan kaupungin, Uumajan kunnan ja Wasalinen kanssa.

Katso lisää kuvia tapahtumasta

Teksti: Johanna Hietikko-Koljonen, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Kuvat: Merenkurkun neuvosto ja Kudos/Kvarken Link AB