20 / 06 / 2023

Merenkurkun neuvosto EAYY kumppaneineen sai rahoitusta kahdelle uudelle hankkeelle

EU-ohjelma Interreg Aurora on myöntänyt rahoitusta kahdelle uudelle hankkeelle nimeltä FAIR 2 ja New North. Hankkeet painottuvat muun muassa kestävään ilmailuun.

Merenkurkun neuvosto haki yhdessä jäsentensä kanssa rahoitusta ainoana tuensaajana EAYY-roolissaan ensimmäistä kertaa historiassaan. Ensimmäinen hanke, FAIR 2, on jatkoa lokakuussa 2022 päättyneelle FAIR-sähkölentohankkeelle. Uuden hankkeen tavoitteena on parantaa ymmärrystä kestävän alueellisen ilmailun kysynnästä.

– Hanke on jatkoa aiemmalle FAIR-hankkeelle ja pohjautuu yhteen tulevaisuuden kehittämiseksi ehdotettuun toimenpidepäätökseen. Tavoitteena on ottaa kestävä alueellinen ilmailu varhain käyttöön.

– Hankkeessa pyritään parantamaan ymmärrystä kestävän alueellisen lentoliikenteen kysynnästä. Olemassa olevat matkustuskuviot kartoitetaan ja reittien tunnistettua kysyntää ja kilpailukykyä analysoidaan, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström. 

Kokeilu uuden organisaatiomuodon soveltamisesta käytännössä 

Merenkurkun neuvostolle ja sen jäsenille on uutta, että Merenkurkun neuvosto EAYY toimii FAIR 2 -hankkeen ainoana tuensaajana. Tämä vaihtoehto on avoinna EAYY-organisaatiomuodolle, minkä lisäksi se mahdollistaa Merenkurkun neuvoston jäsenten valtiorajat ylittävän yhteistoiminnan hankkeessa, vaikka neuvosto huolehtii täysin hankkeen rahoituksesta ja hallinnosta.

– Tämä on selvä parannus, joka helpottaa sekä hakumenettelyä että hankkeiden hallinnointia. Opettelemme nyt yhdessä kumppaneiden ja rahoittajan eli Interreg Aurora-ohjelman kanssa, miten tämä käytännössä toimii. Siitä tulee sekä jännittävää että opettavaista, Lindström sanoo. 

Kestävä ilmailu myös laajemman kumppanuuden aiheena 

Toinen hanke, New North, pyrkii analysoimaan Pohjoismaiden pohjoisosien liikennejärjestelmiä muuttuneen geopoliittisen tilanteen valossa. Hankkeen pääkumppanina on Lapin liitto. Yksi hankkeen työpaketeista keskittyy kestävään ilmailuun ja sitä johtaa Västerbottenin lääninhallitus yhteistyössä Merenkurkun neuvoston kanssa. Myös tämä hanke vie aiemman FAIR-hankkeen tietopohjaa askeleen eteenpäin. 

– Työpaketin lähtökohtana ovat aiemmassa FAIR-hankkeessa laaditut aineistot ja se keskittyy suurilta osin tietotason kohentamiseen laajemmalla alueella sekä kestävän ilmailun yhteisen vision muodostamiseen. 

– Se antaa täysin uudenlaisen näkökulman huoltovarmuuteen ja saavutettavuuteen muuttuneen geopoliittisen tilanteen, markkinoiden muutosten, liiketoimintaympäristön kehittymisen ja aiempien tutkimusten kannalta, Lindström kertoo. 

Merenkurkun neuvosto ja sen kumppanit ovat luonnollisesti tyytyväisiä päätöksestä ja kiittävät Interreg Aurora -ohjelmaa.

– Nämä ovat loistavia uutisia, jotka antavat meille mahdollisuuden jatkaa alueen edelläkävijöinä näillä sektoreilla. Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja rahoittajaa näistä mahdollisuuksista. Yhteistyön avulla voimme yhdessä ottaa nopeampia askelia eteenpäin aluekehityksen suhteen, Lindström sanoo.

Kaksi hyväksyttyä hanketta, joille Merenkurkun neuvosto EAYY kumppaneineen haki rahoitusta: 

FAIR 2 

Budjetti ja rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 450 430,00 euroa, josta 292 780,00 euroa EU-rahoitusta Interreg Aurora -ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee Suomen kansallisesta ja Ruotsin alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.
Hankekumppanit: Merenkurkun neuvosto EAYY.
Rahoittajat: Interreg Aurora, Lapin liitto, Merenkurkun neuvosto EAYY.
Hankeaika: 1.6.2023–1.12.2024. 

New North  

Budjetti ja rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 980 592,00 euroa, josta 1 980 592,00 euroa EU-rahoitusta Interreg Aurora -ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee Suomen kansallisesta ja Ruotsin alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.
Hankekumppanit/ Rahoittajat: Interreg Aurora (rahoittaja), Lapin liitto, Kainuun liitto, Merenkurkun neuvosto EAYY, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune.
Hankeaika: 31.8.2023–30.8.2026.