24 / 10 / 2022

Merenkurkun neuvosto EAYY on hakenut rahoitusta kolmelle uudelle hankkeelle

Merenkurkun neuvosto on yhteistyössä jäsentensä ja yhteistyökumppaniensa kanssa hakenut rahoitusta kolmelle uudelle hankkeelle EU:n Interreg Aurora -ohjelmasta. Hankkeet ovat Bothnian Coastal Route, Bothnia Green Energy ja Nordic Battery Belt esiselvitys.

Bothnian Coastal Route on matkailuhanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta Merenkurkun poikki ja Perämeren ympäri kulkevasta matkailureitistä sekä ulkomaisten vierailijoiden, että paikallisen väestön keskuudessa. Hanke pyrkii lisäämään syitä vierailla alueella ja luomaan paremmat edellytykset kasvulle ja kestävälle matkailulle. Tavoitteena on, että hanke olisi käynnissä vuoden 2023 alusta vuoden 2025 loppuun asti. 

– Vahvalla kumppanuudella ja lähekkäin sijaitsevilla kohteilla Suomen ja Ruotsin puolella siirrymme yhdessä laajemmalle maantieteelliselle alueelle uuden Aurora-ohjelman puitteissa. Ajatus matkailun kehittämisestä Perämeren rantareittiä pitkin ja Merenkurkun ylitse vaikuttaa mielenkiintoiselta ja ajankohtaiselta, ja paikallisten kohteiden kehittäminen on tärkeää Auroran seudulle, sanoo projektipäällikkö Marianne Sjöström. 

Bothnian Coastal Route -hankkeen kumppanuuteen kuuluvat Kalajoen kaupunki, Luleå Business Region, Oulun kaupunki/ Business Oulu, Vaasanseudun kehitysyhtiö VASEK, Visit Skellefteå ja Visit Umeå. Merenkurkun neuvosto toimii kumppanina ja johtavana tuensaajana hankkeessa.  

Bothnia Green Energy on hanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita ja kehittää kestäviä energiaratkaisuja. Hankkeessa pyritään järjestämään yhteinen alusta yliopistoille, teollisuudelle ja viranomaisille sekä lisäämään pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiokykyä ja nopeuttamaan vihreää siirtymää kaupallistamisen kautta. 

– Maailmantilanne energiapulalla ja ilmastotavoitteilla asettaa yhä suurempia vaatimuksia kestäville, tehokkaille ja ilmastoystävällisille innovaatioille. Vahvempi pohjoismainen yhteistyö innovaatioiden ja ekosysteemien kehittämiseksi on yhä tärkeämpää, sanoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström. 

Bothnia Green Energy -hankeen kumppanuuteen kuuluvat Pietarsaaren seudun kehittämisyhtiö Concordia, Kokkolanseudun kehitysyhtiö KOSEK, Merinova, Science City Skellefteå, Uumajan kunta, Vaasanseudun kehitysyhtiö VASEK ja Övik Energi. Merenkurkun neuvosto toimii kumppanina ja johtavana tuensaajana hankkeessa. Tavoitteena on, että hanke on käynnissä 31.12.2022–30.12.2025, mikäli Aurora-ohjelman rahoitus myönnetään hankkeelle. 

Merenkurkun neuvostolla on myös suunnitteilla toteuttaa yhdessä Midtskandian kanssa esiselvitys, joka on yhteydessä akkuvyöhykkeeseen Pohjois-Pohjolassa. Esiselvityksen tarkoituksena on koota akkuteknologiaan liittyvät alueen toimijat selvittämään, miltä laajempi toteutushanke voisi näyttää. Esiselvityksessä käsitellään muun muassa osaamisen tarjontaa, aluemarkkinointia, koulutusta, kuljetuksia ja vaikutuksia yhteiskuntarakenteisiin, infrastruktuuriin ja logistiikkaan. 

– Näillä toimenpiteillä pyritään vahvistamaan alueen asemaa akkutuotannon ja sähköistämisen arvoketjussa tunnistamalla ja vastaamalla yhteisiin haasteisiin valtionrajat ylittävästä näkökulmasta, Lindström sanoo. 

Merenkurkun neuvosto toivoo voivansa toteuttaa esiselvityksen yhdessä Midtskandian kanssa 1.11.2022–31.3.2023 välisenä aikana. Lisätietoja tekstissä mainittujen hankkeiden rahoituksen myöntämisestä saadaan loppuvuodesta 2022.