28 / 04 / 2023

Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitus ajaa eteenpäin tärkeitä liikenne- ja infrastruktuuriasioita

Merenkurkun neuvoston hallitus voi nimittää tarvittavia valmisteluryhmiä Merenkurkun neuvoston toiminnan puitteissa ja ensimmäinen ryhmä, joka on nimitetty, on liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmä. Ryhmä on jo vieraillut Suomen eduskunnassa ja tavannut edustajia muun muassa Suomen ympäristö- ja puolustusministeriöistä sekä Ruotsin Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:sta.

Merenkurkun neuvoston hallitus oli sitä mieltä, että liikenne- ja infrastruktuuriasioita käsittelevä valmisteluryhmä on tarpeen, koska alueella on käynnissä monia tärkeitä liikenne- ja infrastruktuurihankkeita, sekä koska nämä ovat keskeisiä asioita alueen kehityksen kannalta. Vuosien varrella Merenkurkun neuvostolla on ollut käynnissä useita hankkeita liikenteen ja infrastruktuurin parissa ja näin tulee myös jatkossakin olemaan. 

– Tämä työtapa on otettu käyttöön, jotta näihin tärkeisiin asioihin saadaan lisää ”potkua” ja jotta poliitikot ja virkamiehet saadaan usealla tasolla sitoutumaan näihin kysymyksiin, sanoo Hans Lindberg, Uumajan kunnan kunnanneuvos, Merenkurkun neuvoston hallituksen jäsen ja liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmän puheenjohtaja. 

Joulukuussa 2022 valmisteluryhmä vieraili Suomen eduskunnassa, jossa he tapasivat edustajia Suomen ympäristöministeriöstä, Suomen puolustusministeriöstä, Suomen Huoltovarmuuskeskuksesta ja Ruotsin Totalförsvarets forskningsinstitut FOI:sta. Tapaamisten tarkoituksena oli selvittää heidän näkemyksensä tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan uutta hakemusta Merenkurkun ylittävän kiinteän yhteyden toteutushankkeelle.  

– Pohjois-Eurooppa on aivan uudessa geopoliittisessa tilanteessa lähialueellamme käynnissä olevan kauhean sodan ja Suomen, sekä toivottavasti pian myös Ruotsin, NATO-jäsenyyden seurauksena. Tämä vaikuttaa kiistatta kaikkiin kysymyksiin, jotka liittyvät saavutettavuuteen, kuljetuksiin, huoltovarmuuteen ja sotilaalliseen liikkuvuuteen. Tästä syystä kävimme antoisia keskusteluja kokouksessamme Helsingissä ja keskustelut jatkuvat edelleen, Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström sanoo. 

Lisää valmisteluryhmiä tullaan nimittämään

Jatkossa tullaan nimittämään useita vastaavia valmisteluryhmiä. Hallituksen valmisteluryhmät vastaavat oman työalueensa mukaisesti Merenkurkun neuvoston hallituksen valmistelutyöstä. Valmisteluryhmien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus, ja heidän tulee yhdessä Merenkurkun neuvoston johtajan tai kehitysjohtajan kanssa jatkuvasti tiedottaa hallitukselle valmisteluryhmien työstä. 

Tämän työskentelytavan vahvuutena on hallituksen vahva sitoutuminen jokapäiväiseen työhön ja se, että valmisteluryhmiin voi kutsua mukaan yksityisiä toimijoita ja ei-jäseniä silloin, kun se palvelee ryhmän tarkoitusta. Tämä johtaa vahvempaan alueelliseen sitoutumiseen laajemmalla kentällä keskeisten asioiden parissa. 

Liikenne- ja infrastruktuuriasioiden valmisteluryhmään kuuluvat Hans Lindberg (puheenjohtaja), Anna-Kaisa Pusa (varapuheenjohtaja), Joakim Strand, Mikko Savola, Åsa Ågren Wikström ja Tomas Mörtsell. Ryhmä jatkaa kiinteän yhteyden tarkemman toteutushankkeen hakemuksen kehittämistä ja samaan aikaan tiedottamista alueen keskeisille toimijoille. Ryhmä on myös työskennellyt alueen kestävän lentoliikenteen markkinatutkimuksen hakemuksen parissa ja ollut mukana työskentelemässä laajemman kumppanuuden solmimiseksi Barentsin alueen kanssa koskien alueemme pohjoisosan liikenne- ja logistiikkakysymyksiä.