28 / 09 / 2020

Merenkurkun neuvostolle uusi rakenne – ja suuremmat vaikutusmahdollisuudet

Keväällä 2018 tehtiin historiallinen päätös Merenkurkun neuvosto ry:n muuttamisesta Merenkurkun neuvosto EAYY:ksi. EAYY-lyhenne tarkoittaa eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää, joka on EU:n oma juridinen väline valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan.

Keväällä 2018 tehtiin historiallinen päätös Merenkurkun neuvosto ry:n muuttamisesta Merenkurkun neuvosto EAYY:ksi. EAYY-lyhenne tarkoittaa eurooppalaista alueellisen yhteistyön yhtymää, joka on EU:n oma juridinen väline valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan. Euroopassa on tätä nykyä suunnilleen 70 EAYY:tä, mutta Merenkurkun neuvosto EAYY:stä tulee ensimmäinen täysin pohjoismainen, kahden maan välinen EAYY.

Tavoitteena on ollut, että Merenkurkun neuvosto voisi aloittaa toimintansa uudessa EAYY-asussaan vuonna 2020. Aikataulussa on kuitenkin hiukan viivettä, mutta Suomen työ- ja elinkeinoministeriö on antanut syyskuussa 2020 ns. ehdollisen hyväksynnän, joten EAYY:n perustava kokous voidaan pitää 2. lokakuuta heti Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokouksen jälkeen.

– Hyväksyntä on ehdollinen siltä osin, että ministeriö toivoo pieniä muutoksia ja tarkennuksia, jotka tulee saattaa kaikkien perustavien pääjäsenten toimeenpantaviksi ja hyväksyttäviksi. Kun nämä EAYY:n perustavassa kokouksessa käsiteltävät muutokset ja tarkennukset on hyväksytty, voimme edetä uuden organisaatiomuodon rekisteröintiin Suomen patentti- ja rekisterihallituksessa.

– Tältä siis seuraavat askeleet näyttävät, ja toivomme, että se onnistuu, Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström kertoo.

Tarkoituksena on saada parempi työkalu alueen kehittämiseen valtionrajat ylittävästä näkökulmasta. EAYY tarjoaa useita hallinnollisia etuja erilaisten yhteistyöhankkeiden käsittelyyn – liikenne- ja infrastruktuuriyhteistyöstä aina yliopistojen, sairaaloiden ja elinkeinoelämän yhteistoimintaan. Lisäksi uusi organisaatiomuoto luo paremmat vaikutusmahdollisuudet niin kansallisesti kuin Pohjoismaiden ja Euroopan tasollakin. Samalla kun työ tehostuu, se voi myös laajentua, ja EAYY:nä Merenkurkun neuvosto voi päästä täysin uusille areenoille.

– Meidät on helpompi tunnistaa organisaationa, ja EAYY osoittaa, että harjoittamallamme aluekehitystyöllä on vahva mandaatti. Painoarvomme kasvaa ja saamme paremmat mahdollisuudet vaikuttaa eri ohjelmien kuvauksiin sekä tuoda alueen tarpeita esiin useammilla ja suuremmilla areenoilla.

Lindström kuitenkin korostaa, ettei organisaatiomuodon muutos ratkaise kaikkia ongelmia – alueellinen sitoutuminen ja jäsenten halu kehittää aluettaan ovat ratkaisevia.
– Ilahduttavaa kyllä, kaikki ovat suhtautuneet organisaatiomuodon muutokseen myönteisesti. Meillä on koko Euroopan tasolla parhaiten tähän työhön sitoutuneita jäseniä, ja olemme alueellamme jo yltäneet ainutlaatuisiin saavutuksiin – uusi, kahden eri maan kahden kaupungin yhteisesti omistama laiva on siitä yksi esimerkki ja alueellisten sähkölentojen hanke on toinen.

Merenkurkun neuvoston organisaatiomuutos EAYY:ksi aiotaan siis vahvistaa lokakuussa, ja nykyinen yhdistys puretaan siinä tapauksessa vuodenvaihteessa.

– Merenkurkun neuvosto EAYY aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa 2020–2021, ja siitä tulee kaikista näkökulmista katsottuna mielenkiintoinen yhteistyökumppani. Se on samalla Euroopan suurin EAYY maantieteellisesti ja luultavasti myös jäsenmääränsä mukaan. Yhdessä olemme vahvoja, Lindström toteaa lopuksi.

Alkuperäisen tekstin on kirjoittanut Anna Sand/bySand, ja sitä on muokattu Merenkurkun neuvoston uutiskirjettä varten