08 / 11 / 2017

Merenkurkun neuvoston viestintävastaavan tervehdys

Viime kuukaudet ovat olleet työntäyteisiä ja välillä on tuntunut, että kokonaisuuden hahmottaminen on ollut vaikeaa; monta hanketta ja työpakettia, samalla kun lähes kaikki asiat ovat kytköksissä toisiinsa. Sen vuoksi lokakuun pysähdykset ovat tulleet juuri oikeaan aikaan.


Lyhyen pysähdyksen taktiikka oli lokakuun yksi avainsanoista.

Viime kuukaudet ovat olleet työntäyteisiä ja välillä on tuntunut, että kokonaisuuden hahmottaminen on ollut vaikeaa; monta hanketta ja työpakettia, samalla kun lähes kaikki asiat ovat kytköksissä toisiinsa. Sen vuoksi lokakuun pysähdykset ovat tulleet juuri oikeaan aikaan.

Kaksi hankkeistamme, E12 Atlantica Transport ja Spotlight High-Low Coast, päättyvät kesään mennessä. Molemmat ovat todella hyvällä mallilla ja saavuttamassa tavoitteensa, mutta silti on hyvä tehdä kunnon pysähdys ja katsoa miltä näyttää. Näin teimme E12 Atlantica Transport hankkeessa ja saimme uutta puhtia ja energiaa. Samalla saimme hankeen pääkohdat kiteytettyä lyhyeen ja mielestämme helposti ymmärrettävään esitteeseen (katso esite klikkaamalla tätä). Suunta on ollut selvä jo aiemmin, mutta nyt myös muut voivat nähdä sen kirkkaammin.

Suunta kirkastui myös, kun kuutisenkymmentä poliitikkoa, virkamiestä ja elinkeinoelämän edustajaa E12-väylän kunnista Norjasta, Ruotsista ja Suomesta kokoontui 25.–26. lokakuuta Vaasaan saman hankkeen järjestämään kaksipäiväiseen Nordligt Forum –työpajaan. Osallistujat pysähtyivät yhdessä miettimään tämänhetkisen rajat ylittävän yhteistyön häpeän pilkkuja, ylpeyden aiheita ja keskustelivat siitä, miten yhteistyötä halutaan jatkaa. Lopputulemana oli, että yhteistyötä halutaan jalostaa edelleen ja EAYY (eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä, eng. EGTC) nähtiin sopivimpana tulevaisuuden yhteistyömallina. Hanke sai tämän pysähdyksen avulla eväitä jatkaa EAYYn mahdollisuuksien ja haasteiden selvittelyä mm. päivien aikana esiin nousseiden kysymysten pohjalta (lue lisää: päivä 1 ja päivä 2).

Myös matkailuhankkeessa Spotlight High-Low Coast on pysähdytty miettimään miten yhteistä rajat ylittävää, ja kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna yhtenä matkailukohteena miellettyä aluettamme, voisi markkinoida yhteisesti. Osa pohdintojen tuloksista julkistettiin lokakuun viimeisinä päivinä, nimittäin matkailuorganisaatioiden Visit Vaasa, Höga Kusten Turism ja Visit Umeån yhteinen videomuodossa oleva upea markkinointiaineisto, joka vahvistaa valtionrajat ylittävää yhteistyötä ja jonka toivotaan houkuttelevan sekä kansallisia että kansainvälisiä matkailijoita yhteiselle alueellemme (katso filmit: Kesä ja Kesäaktiviteetit ja lue lisää täältä).

MABA II, eli Midway Alignment tukihanke, etenee hyvää vauhtia ja on hyvin konkreettisessa ja mielenkiintoisessa vaiheessa. Työn alla ovat mm. selvitykset rahoitusjärjestelyistä, jotta toteuttaminen, eli mm. laivan rakennuttaminen, voitaisiin käynnistää jo ensi vuonna. Tässä hankkeessa suunta on täysin selvä ja kaikki sen eteen työtä tekevät ovat tehneet määrätietoista ja erinomaista työtä.

Olen opettanut lapsilleni, että suunnistaessa on tärkeää pysähtyä, mikäli tuntee epävarmuutta sijainnistaan. Silloin on hyvä katsoa miten paikkaan päätyi, missä viimeksi oli varma sijainnistaan ja tarvittaessa palata siihen paikkaan. Hapuilu on tehotonta ja vie turhan paljon aikaa ja energiaa. Pieni pysähdys ei ole pahaksi!

Mukavaa ja energistä syksyn jatkoa,

Johanna Häggman
Merenkurkun neuvoston viestintävastaava