29 / 11 / 2018

Olemme yhtenäinen kasvualue – on aika piirtää kartta uusiksi!

Rekisteröitynä yhdistyksenä tähän saakka toiminut Merenkurkun neuvosto haluaa nostaa valtionrajat ylittävän Merenkurkun yhteistyön uudelle, korkeammalle tasolle.

Rekisteröitynä yhdistyksenä tähän saakka toiminut Merenkurkun neuvosto haluaa nostaa valtionrajat ylittävän Merenkurkun yhteistyön uudelle, korkeammalle tasolle. Merenkurkun neuvosto ry:stä tulee Merenkurkun neuvosto EAYY, ensimmäinen täysin pohjoismainen EAYY (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä). EAYY:nä Merenkurkun neuvosto on painavampi toimielin ajamaan yhteisesti alueellisesti tärkeitä asioita kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla

Norjan Indre Helgelandin pääsihteeri Arne Langset vieraili viikolla Merenkurkun neuvostossa Bock’s Corner Brewery -alueella keskustelemassa neuvoston uudesta rakenteesta ja tulevaisuudesta.

Pohjois-Norjan Nordlandin lääniin kuuluu 44 kuntaa, ja se koostuu kolmesta alueesta; Helgeland on yksi niistä ja siellä asuu kolmasosa läänin asukkaista, mutta se vastaa kansainvälisen teollisuuskeskittymänsä ansiosta kahdesta kolmasosasta Pohjois-Norjan tavaratuotannosta. Matkaa pääkaupunkeihin, Osloon, Tukholmaan ja Helsinkiin on tuhat kilometriä.

Langset korosti, että kun Merenkurkun alueella laajennetaan näkymää ja sisällytetään siihen Norjan Helgeland, joka on Ruotsin Västerbottenin rajanaapuri, saadaan strategisesti tärkeä, 600 000 asukkaan käytävä, vahva teollisuusvyöhyke ja mittavaa kasvupotentiaalia. Helgelandin norjalaiskunnat ovat Langsetin mukaan kiinnostuneita liittymään uuteen kolmen maan EAYY:hyn.

Ei meidän rahtiamme ajeta 500 km pohjoiseen ja sitten käännetä siitä itään tai etelään

– Mo i Rana tekee yhteistyötä Narvikin sataman kanssa ja tukee sataman sisällyttämistä Haaparannan kautta kulkevaan Core-käytävään. Helgelandissa suhtautuminen asiaan on kaksijakoista, koska ei meidän rahtiamme ajeta 500 km pohjoiseen ja sitten käännetä siitä itään tai etelään. Meiltä on 500 km Uumajaan, ja sieltä olemme suoraan kytköksissä sekä itään että etelään kulkeviin tavaravirtoihin Uumajan NLC-terminaalin kautta. Merenkurkun satamat ovat meille luonnollisia liittymäpisteitä EU:n Core-käytäviin (ScanMed ja North Sea-Baltic) esitettyihin laajennuksiin.

Arne Langset

–Meillä on jo E12-yhteistyön kautta vakiintunut yhteinen alue, ja pystymme kytkemään yhteen kolme kehittynyttä, innovatiivista ja kasvavaa aluetta. Meillä on jopa käytettävissämme hyväksytty yhteinen kolmen maan valtionrajat ylittävä liikennestrategia. Se on ainutlaatuista maailmassa, ja toiminnan kehittäminen yhteiseksi E12-väylän kattavaksi EAYY:ksi on kiinnostavaa.

Langset lisää, että vielä on koko joukko tehtävänä ennen kuin yhteinen EAYY on virallisesti olemassa, mutta tärkeintä on, miten suhtaudumme ympärillämme tapahtuviin asioihin tämän yhteisen alueemme pohjalta.

– Meidän on nyt hylättävä rajat, määriteltävä itsemme ja toimittava niin, että säilymme kartalla kansallisissa rakenteissa ja liikennekäytävissä. Liikennekäytävien tarkoituksena on hoitaa suuret kuljetusmäärät, sen E12 tekee, ja meillä on kaikki edellytykset muodostaa toimiva North Growth Region -alue, Langset tiivistää.

EAYY – Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä
EGTS – Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation

EAYY on ollut virallisesti käytössä vuodesta 2006, jolloin EU:ssa hyväksyttiin sitä koskeva asetus. Jo aiemmin oli useaan otteeseen yritetty löytää sopivia muotoja eri EU-maissa sijaitsevien kaupunkien tai alueiden organisoidulle yhteistyölle. Viitisenkymmentä EAYY:tä on aloittanut toimintansa vuoden 2008 jälkeen.
EAYY:n tarkoituksena on tarjota yhteistyömuoto, joka sallii yhteistyön jäsenmaiden rajojen yli ja noudattaa sen maan lainsäädäntöä, johon EAYY on perustettu. EAYY on oikeushenkilö, mikä tarjoaa vahvan toimintakyvyn ja mahdollisuuden päätösten tekemiseen.
EAYY voi koostua alueellisista ja paikallisista viranomaisista, mutta myös kansallisista hallituksista. Osapuolet solmivat sopimuksen työn käynnistämisestä ja laativat säännöt työn sääntelemiseksi ja helpottamiseksi.
Työhön on mahdollista sisällyttää kumppaneita EU:n ulkopuolisesta maasta, mutta siihen vaaditaan erillinen yhteistyösopimus kyseisen maan ja yhteistyöhön sisältyvien EU-maiden kesken.

Merenkurkun neuvosto – Rajat ylittävää yhteistyötä

Merenkurkun neuvoston toiminta-aluetta kutsutaan Merenkurkun alueeksi. Merenkurkun alueen muodostavat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat Suomessa sekä Västerbottenin lääni ja Örnsköldsvikin kunta Ruotsissa.

Merenkurkun neuvosto kehittää aluetta tukemalla Merenkurkun alueen eri toimijoiden yhteistyötä vähentämällä ja poistamalla rajaesteitä, lisäämällä alueen näkyvyyttä kansallisesti ja Euroopan tasolla, työskentelemällä aktiivisesti useissa eurooppalaisissa verkostoissa ja hyödyntämällä alueen vahvuuksia ja tukemalla alueen kehitystä.

Merenkurkun neuvosto on kehittänyt seutua yli sadan rajat ylittävän hankkeen kautta sen lähes viidenkymmenen toimintavuoden aikana, esimerkiksi aloilla elinkeinoelämä, koulutus, matkailu, tutkimus ja kehitys, terveydenhuolto, kulttuuri, ympäristöasiat, urheilu, lapset ja nuoret sekä liikenne- ja infrastruktuuri. Seudun yhteinen infrastruktuurihanke Midway Alignment on yksi näistä hankkeista.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja Pohjoismaiden ministerineuvoston tuella.
Merenkurkun neuvoston pääjäseniä ovat Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Pietarsaari, Regionförbundet Västerbottens län ja Örnsköldsvikin kunta