09 / 02 / 2023

Paljon uusia jäseniä vuonna 2022

Valtionrajat ylittävä yhteistyö ja hankeyhteistyö ovat esimerkkejä syistä, jotka houkuttelevat organisaatioita hakemaan Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsenyyttä. Vuonna 2022 monet organisaatiot ovat osoittaneet kiinnostusta liittyä Merenkurkun neuvoston jäseniksi.

Yhteensä kymmenelle organisaatiolle on vuonna 2022 myönnetty Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäsenyys, mukaan lukien kokonaiselle alueelle Ruotsin puolella, useille kunnille ja kehitysyhtiöille sekä muutamalle korkeakoululle. Merenkurkun neuvostolla on kolme eri jäsenyysluokkaa: pää-, kunta- ja organisaatiojäsen.

Vuoden 2022 vuosikokouksen yhteydessä Region Västernorrland sai pääjäsenyyden äänioikeudella ja kaksi hallituspaikkaa. Region Västernorrlannin liittyminen yhteistyöhön laajensi maantieteellistä aluetta ja se koettiin luonnollisena askeleena yhteisen maailmanperinnön ja useiden vuosien varrella tehtyjen yhteistyöhankkeiden takia. Region Västernorrland on myös tottunut tekemään yhteistyötä pohjoismaisessa kontekstissa, Keskipohjola-komitean entisenä pitkäaikaisena jäsenenä.

Liittymäkohta elinkeinoelämään kehitysyhtiöiden kautta 

Kehitysyhtiö Into Seinäjoki on yksi Merenkurkun neuvoston tuoreimmista jäsenistä. He näkevät jäsenyyden luonnollisena jatkumona aikaisemmalle yhteistyölle Merenkurkun neuvoston kanssa. 

– Jo tehty yhteistyö Merenkurkun neuvoston hankkeissa on osoittanut yhteistyön hyödyt. Näemme, että vahvuuksia hyödyntämällä löytyy mahdollisuuksia isompiin kehitysloikkiin alueiden välillä. Jäsenyys Merenkurkun neuvostossa joustavoittaa myös yhteistyötä kansainvälisten yhteishankkeiden osalta, sanoo Leena Perämäki, Into Seinäjoen toimitusjohtaja. 

Into Seinäjoki on kunnallinen kehitysyhtiö, joka on sata prosenttisesti kunnan omistuksessa ja toimii säädöksiensä mukaisesti voittoa tavoittelemattomasti. Näin ollen he täyttävät vaatimukset ja heidät voidaan hyväksyä Merenkurkun neuvoston jäseniksi. 

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ovat myös saaneet jäsenyyden vuonna 2022. Kaikki kehitysyhtiöt vahvistavat toimintaamme, tarjoavat jatkuvuutta hankeyhteistyöhön verrattuna ja kiinteän liittymäkohdan elinkeinoelämään ja aluekehitystoimijoihin, sanoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström. 

Liittymäkohtia elinkeinoelämään ja signaaleja Merenkurkun alueen kehittämistarpeista saadaan paitsi alueiden ja näiden kehitysyhtiöiden, myös alueen kuntien kautta. Skellefteå, Vännäs, Kruunupyy ja Luoto ovat Merenkurkun neuvoston uusimpia kuntajäseniä. 

– Vaikka Skellefteåssa tapahtuu parhaillaan paljon ja suuria muutoksia, näemme silti tarpeen olla osana laajempaa kontekstia. Tarvitsemme yhteistyöverkostoja, jotka ovat sidoksissa esimerkiksi logistiikkaan ja osaamisen tarjontaan Pohjoismaissa, yhteisiä ponnistuksia, jotta meillä voi olla suurempi asema ja meidän tulee yhdessä lisätä esimerkiksi vetovoimaamme, sanoo Evelina FahlessonSkellefteån kunnan kunnanneuvos ja Merenkurkun neuvoston hallituksen jäsen.

Korkeakoulut haluavat olla mukana kehittämässä aluetta 

Vaasan yliopisto haki Merenkurkun neuvoston jäsenyyttä tiivistääkseen yhteistyötä Merenkurkun alueen toimijoiden kanssa. Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK oli myös varhain liikkeellä, ja he pitävät yhteistyön tiivistämistä Merenkurkun neuvoston kanssa tärkeänä koko Merenkurkun alueen kilpailukyvyn ja kestävän kasvun näkökulmasta. 

– Haluamme yliopistoyhteisönä tuoda alueen kehittämiseen panoksemme eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän jäsenyyden kautta. Näemme jäsenyyteen liittyvän monipuolisia mahdollisuuksia yliopiston lakisääteisten tehtävien – tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen – näkökulmasta, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen. 

Pohjoismainen valtionrajat ylittävä yhteistyö kiinnostaa Merenkurkun alueella. Vuonna 2022 myönnettyjen jäsenyyksien ja edellisten jäsenten lisäksi useat potentiaaliset jäsenet ovat ottaneet yhteyttä. Aktiiviset jäsenet saavat pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisen tuomia synergiahyötyjä. 

– Jäsenistömme koostuu dynaamisista organisaatioista ja meillä on jännittäviä vuosia edessämme. Voimme esimerkiksi nähdä, että yliopistojen jäsenmäärä kasvaa vuonna 2023 ja että korkeakoulut saavat entistä vahvemman yhteisen liittymäkohdan Merenkurkun neuvoston jäsenyyden kautta, Lindström kertoo. 

– Toivotamme kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi ja voimme samalla todeta, että tämä lisää myös painetta Merenkurkun neuvoston tarjoamiin palveluihin. Tulemme vahvistamaan kansliatoimintoamme edelleen vuonna 2023, pääasiassa Ruotsissa, Lindström jatkaa.

Uudet jäsenet vuonna 2022:

Region Västernorrland, Skellefteån kunta, Kruunupyyn kunta, Vännäsin kunta, Luodon kunta, Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia, Into Seinäjoki, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK. 

Kaikki jäsenet löytyvät TÄÄLTÄ ja ohjeet jäsenyyden hakemiseen TÄÄLTÄ.