TUEMME ALUEELLISTA YHTEYDENPITOA

Matka-avustus

Hae Merenkurkun neuvostolta matka-avustusta toimintaan, tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka vahvistavat Merenkurkun alueen maiden välisiä suhteita.

Merenkurkun neuvoston matka-avustus ja tuki yhteistoimintaa varten

Merenkurkun neuvosto voi myöntää matka-avustusta Merenkurkun alueen maiden välisiä suhteita vahvistavaa toimintaa, tapahtumia ja hankkeita varten.

Näin haet matka-avustusta:

Kirjoita lyhyt, vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee seuraavat tiedot:

  • Toiminnan kuvaus ja selitys siitä, miten yhteys vierailumaan asukkaisiin vahvistuu
  • Ajankohta, matkakohde ja alustava ohjelma
  • Budjettiarvio
  • Muut rahoituskanavat ja ehdotus siitä, miten Merenkurkun neuvosto voi osallistua matkan rahoitukseen
  • Yhteystiedot

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@kvarken.org otsikolla ”TUKIHAKEMUS”. Matka-avustuksen saajia valitaan ympäri vuoden.

Matka-avustuksen ehdot ja säännöt

  • Avustus on kertaluonteinen eikä sitä voida hakea toiminnan ylläpitämiseen.
  • Matka-avustusta voi hakea milloin tahansa vuoden aikana. 
  • Avustusta voi hakea suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
  • Haluamme rahoituspanoksen vastikkeena, että Merenkurkun neuvoston logo on näkyvillä toiminnan, tapahtuman tai hankkeen tiedotusmateriaaleissa. Lisäksi aineistosta tulee käydä selvästi ilmi, että Merenkurkun neuvosto on osarahoittanut toimintaa, hanketta tai tapahtumaa. Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi ohjelmaesitteet, verkkosivut, kutsut, lehdistötiedotteet ja vastaavat.
  • Merenkurkun neuvoston logon voi lehdistöhuoneestamme ladata tiedotuskäyttöä varten.
Ansök om resebidrag Kvarkenrådet

Yhteyshenkilöt