03 / 05 / 2016

Pohjoista liikennettä ja reuna-alueita – Yhteenveto KvarkenMoS 1. päivä, Uumaja

Osana Motorways of the Sea -seminaarisarjaa järjestetty KvarkenMos-konferenssi alkoi Region Västerbottenin isännöimällä illallisella Uumajassa keskiviikkoiltana 20.4.2016 ja jatkui seuraavana päivänä pohjoisiin merikuljetusreitteihin sekä syrjäisten alueiden kuljetusstrategioihin pureutuvana seminaarina.

Osana Motorways of the Sea -seminaarisarjaa järjestetty KvarkenMos-konferenssi alkoi Region Västerbottenin isännöimällä illallisella Uumajassa keskiviikkoiltana 20.4.2016 ja jatkui seuraavana päivänä pohjoisiin merikuljetusreitteihin sekä syrjäisten alueiden kuljetusstrategioihin pureutuvana seminaarina. Kaksipäiväisen konferenssin järjestivät yhteistyössä Interreg Botnia-Atlantica-ohjelman tukema E12 Atlantica Transport -hanke, Merenkurkun neuvosto, Pohjanmaan liitto ja Region Västerbotten sekä EU-komission liikenteen ja liikkumisen pääosasto.

Tapahtuma houkutteli torstaina Uumajaan kuljetus- ja liikennealan osaajia, alueellisia ja kansallisia päättäjiä, yritysedustajia sekä TEN-T/Motorways of the Sea -ohjelman (MoS) vetäjät Brian Simpsonin ja José Anselmon. Myös Anselmon seuraaja Wojciech Sopinski tuli ensivierailulle Uumajaan ja Vaasaan.

Yhteistyötä yli rajojen

Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja Hans Lindberg toivotti osallistujat tervetulleiksi nopeasti kasvavaan ja kehittyvään Uumajaan ja kertoi samalla Uumajan ja Vaasan välisestä konkreettisesta satamayhteistyöstä. Omassa tervetulopuheessaan liikenne- ja innovaatioministeriöön kuuluvan Trafikverketin kansallinen koordinaattori Per Olov Lingwall puolestaan teki katsauksen CEF- ja TEN-T -rahoituksiin Ruotsin kansallisesta näkökulmasta.

MoS-ohjelman koordinaattori Brian Simpson on jo aiemmin tutustunut Midway Alignment -hankkeeseen ja sen toimijoihin ja pitää eri maissa sijaitsevien meren erottamien kaupunkien välistä yhteistyötä innovatiivisena esimerkkinä rajat ylittävästä yhteistyöstä. Hän toivoi seminaaripäivän osallistujilta palautetta MoS-ohjelmasta, sillä hän valmistelee parhaillaan toimeenpanosuunnitelmaa seuraavaa ohjelmakautta varten.

Region Västerbottenin johtaja Erik Bergkvist muistutti seminaariyleisölle, että Merenkurkussa on aina ollut rajat ylittävää yhteistyötä. Säännöllisen laivaliikenteen merkitys Uumajan ja Vaasan välillä on suuri niin elinkeinoelämällä, hallinnolle kuin koulutuksellekin. Toimiva liikenneyhteys tarvitaan pitämään Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteistyötä yllä myös alueellisella tasolla.

MoS-ohjelman koordinaattori Brian Simpson valmistautuu pitämään avauspuheenvuoronsa Uumajassa 21.4.2016. E12 Atlantica Transportin Projektipäällikkö Anna Måtts tarjoaa apua.

Reitti Pohjoiselle meritielle

World Ocean Councilin johtaja Paul Holthus esitteli ensimmäisenä seminaaripäivänä Koillisväylän tulevaisuudennäkymiä. Ilmaston lämpeneminen ja Venäjän aikeet järeämmän jäänmurtokaluston tuomisesta reitille nostavat Pohjoisen meritien houkuttelevuutta Euroopan ja Aasian sekä myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisenä reittinä. Lyhempi reitti säästää sekä matka-aikaa että kustannuksia, jos vain jääolosuhteet ja turvallisuuskysymykset saadaan ratkaistua.

Liikenteen lisääntyminen Pohjoisella meritiellä lisännee liikennettä myös Pohjoisen Norjan satamissa. Indre Helgelandin pääsihteeri Arne Langset uskoo Midway Alignment- ja E12 -hankkeiden tukeman poikittaissuuntaisen kuljetuskäytävän merkityksen kasvavan samanaikaisesti Pohjoisen meritien merkityksen kasvaessa. Tämä reitti lyhentää esimerkiksi Etelä-Suomesta Aasiaan lähtevien vientituotteiden matkaa huomattavasti. Samaa mieltä on myös asiantuntija Åsunn Lyngedal, joka muistuttaa Narvikin sataman olevan hyvä esimerkki rajat ylittävästä yhteistyötä. Satama perustettiin aikoinaan ruotsalaisen Kiirunan kaivosteollisuuden vientisatamaksi.

Lyhin reitti Ruotsista Suomeen

Uumajan ja Vaasan välillä kulkee lyhin merireitti Ruotsin ja Suomen välillä. Samalla se on Euroopan pohjoisin ympärivuotinen säännöllinen laivareitti. Tätä hyödyntävät esimerkiksi metsäkoneita ja niiden osia Suomeen ja Venäjälle myyvät Komatsu Forest ja Rotator System. Niiden näkökulmasta itäisen Suomen ja Venäjän markkina-alueet ovat parhaiten saavutettavissa Merenkurkun ja Suomen poikki. Logistiikkajohtaja Krister Rosendahl sanookin Komatsun sitoutumisen Midway Alignment -hankkeeseen olevan investointi tulevaisuuteen. Rodendahlin tapaan myös Rotator Systemsin aluemyyntipäällikkö Lennart Eriksson toivoo reitin kehittyvän entisestään.

Terminaalipäällikkö Margaretha Gustafsson on ollut alusta lähtien mukana kehittämässä Midway Alignment -hanketta. Yhdessä Per Anders Westinin kanssa he kertoivat, kuinka tärkeä paperinvientireitti Wasalinen operoima yhteys Uumajan ja Vaasan välillä on SCA Logistics AB:lle.

Merenkulkua reuna-alueilla

Portugalille kuuluvan Azorien itsehallintoalueen turismista ja kuljetuksista vastaava ministeri Vitor Fraga esitteli Azorien saarten liikennetilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia. Europarlamentaarikko Cláudia Monteiro de Aguiar kertoi videotervehdyksessään Euroopan syrjäisten reuna-alueiden merikuljetusstrategioista esimerkkinään Portugalin hallinnon alainen Madeiran saariryhmä. Tätä esitystä täydensi hänen poliittinen avustajansa Ana Filipa Da Costa Ferreira. Madeiran aluehallinnon edustaja Nuño Jesuspuolestaan kertoi saarten merikuljetuksia koskevista rajoitteista. Tohtori Panayotis Zacharioudakis esitteli Kyproksen ja Kreikan saariston tilannetta esimerkkinä Euroopan syrjäisten seutujen tilanteesta.

Hieman erilaisista merenkulkuolosuhteista kertoi Uumajan ja Vaasan yhdessä omistaman Wasaline/NCL Ferry -varustamon johtaja Peter Ståhlberg, kun seminaaripäivä jatkui Uumajan ja Vaasan välillä liikennöivällä Wasa Express -aluksella. Ståhlberg kuvaili Merenkurkun liikenneolosuhteita, Wasalinen ympärivuotista liikennettä, sen kehitystä ja haasteita. Päivän virallisen osuuden päätti Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström esittelemällä E12 Atlantica Transport -hanketta ja liikennekonseptia.

               KvarkenMos Uumajapäivän kaikki puhujat 21.4.2016, Umeå Teksti: Johanna Haveri