06 / 04 / 2017

Puheenjohtaja Joakim Strandin tervehdys

Merenkurkun alue kattaa Pohjois-Skandinavian kehittyneimpiin kuuluvia seutuja, joilla on suuri kasvupotentiaali, monipuolinen elinkeinorakenne, poikkeuksellisen suuri teollisuuden jalostusarvo ja vientiteollisuuden osuus sekä merkittävä väestökasvu.

Merenkurkun alue kattaa Pohjois-Skandinavian kehittyneimpiin kuuluvia seutuja, joilla on suuri kasvupotentiaali, monipuolinen elinkeinorakenne, poikkeuksellisen suuri teollisuuden jalostusarvo ja vientiteollisuuden osuus sekä merkittävä väestökasvu.

Olen kuluneena vuonna saanut monesti tilaisuuden nostaa esiin esimerkkejä yhteisen raja-alueemme yhteistyöstä ja myös tulevan yhteistyön mahdollisuuksia. Esimerkkejä konkreettisista ja monipuolisista valtionrajat ylittävistä yhteistoiminnan muodoista, joissa Merenkurkun neuvosto on toiminut aktiivisena yhteistyöareenana, ovat mm. maailman toinen rajatylittävä satamayhtiö Kvarken Ports ja Merenkurkun liikennettä ylläpitävä, Vaasan kaupungin ja Uumajan kunnan yhdessä omistama varustamo. Lisäksi olen voinut kertoa, että Merenkurkun alueella tähdätään yhteistyön viemiseen askelta pidemmälle, sillä olemme käynnistäneet uudelleen neuvottelut EAYY-alueen muodostamisesta valtionrajat ylittävää yhteistoimintaa varten. Nämä neuvottelut sisältyvät Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamaan Merenkurkun neuvoston E12 Atlantica Transport -hankkeeseen.

Kaikenlainen valtionrajat ylittävä yhteistyö kiinnostaa minua kovasti. Osallistuin muutama viikko sitten kokoukseen, jossa keskusteltiin rajatylittävän korkeakouluyhteistyön uusista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Siihen liittyvä työ on jo konkreettisessa vaiheessa, ja kokouksessa keskusteltiin esim. yhteisistä, rajatylittävistä kursseista. Uskon, että tehokas resurssienkäyttö on ratkaisevaa alueiden kilpailukyvyn ja yksittäisen ihmisen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta. Merenkurkun neuvosto kannustaa aktiivisesti yhteistyöhön, aina ruohonjuuritasolta elinkeinoelämän ja vaikkapa juuri korkeakoulujen yhteistyöhön valtionrajojen yli. Myös erikokoiset, maailman johtavat yritykset ovat osallistuneet yhteistyöhankkeisiin aktiivisesti. Olen vakuuttunut siitä, että yhteiset, valtakunnanrajojen yli katsovat hankkeet tarjoavat Merenkurkun alueelle mahdollisuuden kehittää kansainvälinen yliopistoklusteri, vahva elinkeinoelämä, integroidut kuljetukset, tehokas sairaanhoito jne.

Me voimme yhdessä käyttää resurssejamme alueen kehittämiseen ja modernisointiin sekä luoda vahvan valtionrajat ylittävän yhteistyöalueen, joka on vakavasti otettava tekijä Euroopan areenalla.

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja
Merenkurkun neuvosto ry