28 / 03 / 2018

Puheenjohtaja Lennart Holmlundin tervehdys

Merenkurkun neuvosto on kuluneina vuosina tehnyt määrätietoista työtä yhteistoiminnalle elintärkeän Merenkurkun laivayhteyden varmistamiseksi.

Merenkurkun neuvosto on kuluneina vuosina tehnyt määrätietoista työtä yhteistoiminnalle elintärkeän Merenkurkun laivayhteyden varmistamiseksi. Hankkeella on vahva tuki alueella, ja nyt poliitikoilta ja virkamiehiltä vaaditaan mittavaa panostusta ennen kuin uusi laiva on satamassa.

Merenkurkun neuvoston tulee jatkaa työtään laivayhteyden varmistamiseksi, mutta meidän on myös syytä katsoa eteenpäin, aikaan jolloin uusi laiva on valmiina. Merenkurkun yhteistyön herättämää suurta kiinnostusta, matkailun lisääntymistä sekä elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä täytyy vaalia eikä pitää itsestään selvänä. Olen aina korostanut, että meidän on ammatillisen yhteistyön edistämisen rinnalla panostettava kansalaisten yhteenkuuluvuuteen. Panostamalla kansojen väliseen yhteistyöhön, lapsiin ja nuoriin sekä tiedottamiseen saamme rakennettua me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta Merenkurkun alueelle, ja se luo hyvää perustaa tulevaisuutta varten.

Merenkurkun konferenssi pidettiin tänä vuonna Kyrö Distilleryssä Isossakyrössä teemanaan elinkeinoelämän yhteistyö. Konferenssissa kävi selvästi ilmi, että Merenkurkun ylittävää yhteistyötä halutaan lisätä entisestään. Meidän tehtävänämme on huolehtia siitä, että elinkeinoelämällä – samoin kuin alueen muillakin toimijoilla – on käytettävissään toimiva liikennejärjestelmä. Kilpailukykyiset kuljetusratkaisut tarjoavat hyviä edellytyksiä elinkeinoelämälle, mikä tuottaa investointeja, jotka luovat pitkällä aikavälillä hyvinvointia muilla rintamilla, esimerkiksi asumisessa, matkailussa, kulttuurielämässä, koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Siksi Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys -valiokunnan asettuminen tukemaan E12 Atlantica Transport -hankkeessa laadittua raporttia onkin erityisen ilahduttavaa. Raportissa todetaan muun muassa, että Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa tarvitaan useampia ja parempia itä-länsisuuntaan valtionrajojen yli kulkevia teitä ja rautateitä. Pitkäjänteinen työmme yhteistoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi kantaa hedelmää.

EU:n nykyinen ohjelmakausi jatkuu vuoteen 2020, ja nyt on korkea aika tutkia, miten voimme vaikuttaa seuraavan ohjelmakauden sisältöön. EU:n rakennerahastot ovat tärkeä työkalu valtionrajat ylittävässä yhteistyössä, ja meidän on toimittava sen puolesta, että alueen kehitystarpeet huomioidaan tulevissa ohjelmissa ja että byrokratiaa saadaan jouhevammaksi. Lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöohjelma on tärkeä osa Merenkurkun neuvoston työtä, ja siinäkin meidän tulee toimia aktiivisesti ja vaikuttaa tuleviin ohjelmiin. Mitä EU, Pohjoismaiden Ministerineuvosto ja me voimme yhdessä tehdä elinkeinoelämän yhteistyön kehittämiseksi ja vilkkaan kohtaamispaikan luomiseksi Merenkurkun alueen kaikille asukkaille?

Haluan lopuksi osoittaa lämpimät kiitokset Merenkurkun neuvoston luottamushenkilöille, yhteistyökumppaneille ja henkilökunnalle heidän arvokkaasta panoksestaan Merenkurkun yhteistyön hyväksi.

Lennart Holmlund
Hallituksen puheenjohtaja
Merenkurkun neuvosto ry