21 / 09 / 2022

Raportti: Tarkastelee onnistuneita kokemuksia lauttasektorilta, kun sähkölennot otetaan vähitellen käyttöön Norjassa

Nord-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijoiden uusi raportti on selvittänyt, kuinka Norjan lauttaliikenne on sähköistetty ja mitä lentoliikenne voi oppia lauttasektorilta.

Raportti on luotu pohjoismaiselle yhteistyöhankkeelle ”FAIR – promoting electric aviation”, jossa tarkastellaan sähköilmailun toteuttamisen mahdollisuuksia, kartoitetaan tarpeita ja teknisiä investointeja. Hanke koostuu kumppaneista Nordlandista Norjasta, Västerbottenista Ruotsista ja Pohjanmaalta Suomesta. 

– Norja on edelläkävijämaa kuljetusalan sähköistämisessä, sanoo professori Gisle Solvoll. Nyt kun on lentoliikenteen vuoro vähentää päästöjään, norjalaisella verkostolla suhteellisen lyhyine lentoreitteineen on etu, koska ensimmäiset sähkölentokoneet ovat pieniä ja niiden kantama on lyhyt. 

Solvoll uskoo, että liikenneministeriöllä on keskeinen rooli ostaessaan lentoreittejä. Asettamalla hankinnoissa tiukkoja ympäristövaatimuksia viranomaiset voivat vaikuttaa ympäristöystävällisten lentokoneiden kehittämiseen ja nopeuttaa siirtymistä vihreämpään lentoliikenteeseen. Tutkimuksessa todetaan, että on tärkeä toteuttaa seuraavat kolme asiaa.  

– Ensinnäkin kaikkien Norjan lentoasemien sähköntoimitus ja sähkön tarve on kartoitettava, Solvoll sanoo. Hyvä ja vakaa sähköntoimitus lentoasemilla on ratkaisevan tärkeää, jotta sähkölentokone saadaan latautumaan kohtuullisessa ajassa. 

Toinen asia, johon tutkijat ovat päätyneet, on se, että on tärkeää luoda vuoropuhelu lentoaseman omistajan (Avinor), Norjan ilmailuviranomaisen ja turvallisuusviranomaisten (julkinen turvallisuus ja valmiusosasto) välille. Yhteistyön kautta näiden kolmen toimijan on päätettävä mitä investointeja ja määräyksiä niillä lentoasemilla on tehtävä, joilla sähkölentokoneita liikennöidään.  

– Kolmanneksi viranomaisten on järjestettävä kohtaamispaikat yrityksille, jotka toimittavat ja valmistavat vihreään lentoliikenteeseen tarvittavat palvelut ja tuotteet, Solvoll sanoo. Näihin kuuluvat muun muassa lentokonevalmistajat, akkuvalmistajat ja sähköverkkoyritykset. 

Solvoll uskoo, että toimijoille on tiedotettava siitä, mitkä ympäristö- ja turvallisuustavoitteet viranomaisilla on, aikanäkökulma joka toimittajien tulee hallita ja vapaus, joka heillä on kehittää teknisiä ratkaisuja ja standardeja fossiilivapaata lentoliikennettä varten. 

Voit lukea raportin TÄÄLTÄ.

 

FAIR is an Interreg Botnia-Atlantica financed project developing a methodology to support an early and efficient commercialization of electric-powered regional flights in the Kvarken region.”


www.flyfairkvarken.com