17 / 06 / 2021

Sähköisen Ilmaliikenteen Tulevaisuus Merenkurkun aluella

FAIR-hankkeen WSP:llä teettämä raportti, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, on valmistunut

FAIR-hankkeen WSP:llä teettämä raportti, Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region, on valmistunut 

Työ on osa FAIR-hanketta, jonka tavoitteena sähköisen ilmaliikenteen nopea käyttöönotto Merenkurkun alueella. Työn tavoitteena on toimia informaatiopakettina sähköisen lentämisen mahdollisuuksista ja edellytyksistä. Se on suunnattu erityisesti valtakunnan ja alueen päättäjille sekä yrityksille.  

Ilmaliikenteen nopea teknologinen kehitys tekee tulevaisuuden ilmaliikenteestä asiakaslähtöisempää, kustannustehokkaampaa ja puhtaampaa. Sähköinen ilmaliikenne on tärkeä osa alueellisen lentämisen tulevaisuutta.

Sähköinen alueellinen ilmaliikenne – nopea ja puhdas liikennemuoto

Sähköinen alueellinen ilmaliikenne on uuden ajan liikennemuoto, joka sopii täydentäjäksi yksityisen ja julkisen liikenteen välimaastoon. Se soveltuu pienehköille matkustajamäärille ja sillä voidaan operoida kannattavasti lyhyehköjä matkoja verrattuna perinteiseen kaupalliseen ilmaliikenteeseen. Sähköinen ilmaliikenne korvaa muita liikennemuotoja joillakin matkoilla, mutta useimmin se on osana uudenlaisia matkaketjuja. Lentämisen perusluonne pysyy – lentäminen on nopeaa – mutta sähköinen lentäminen tulee olemaan myös puhdasta ja kustannustehokasta. Alueelliseen ilmaliikenteeseen syntyy uutta tarjontaa, kun tähän asti se on ollut hyvin rajallista.

Nollapäästöinen vaihtoehto

Erittäin merkittävä etu sähköisellä ilmaliikenteellä on sen päästöttömyys lennon aikana. Pohjoismaiden sähköntuotanto on valtaosin hiilineutraalia, jolloin alueellisten lentojen ilmastovaikutukset tulevat vähenemään merkittävästi.

Soveltuu pienille volyymeille

Tyypillistä sähköiselle ilmaliikenteelle on sen soveltuvuus palvella pienehköjä, 10-20 hengen matkustajamääriä noin 400 km:iin ulottuvilla lentomatkoilla. Se tulee täyttämään sen aukon, jonka nykyinen volyymibisnekseen perustuva lentoliikenne jättää.

Alueellisen saavutettavuuden kehittämisen väline

Suomi ja Ruotsi ovat pinta-alaltaan suuria maita, joissa on alhainen väestötiheys. Molemmissa on vientiteollisuutta eri puolilla maita, merkittävästi myös Merenkurkun alueella. Se generoi välttämättömiä lentämisen tarpeita, joita ei tämän hetken lentotarjonnalla pystytä tyydyttämään parhaalla tavalla. Sen takia tarvitaan sähköisen ilmaliikenteen käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti. Nyt on oikea aika kehittää ilmaliikenteen uusia toimintamalleja. Tarjonnan kehittäminen pienehköille volyymeille kannattaa aloittaa jo perinteisellä kysyntään sopivalla lentokalustolla ja siirtyä vaiheittain sähköiseen lentämiseen uuden ajan koneiden tultua markkinoille. Tutustu raporttiin: Electric regional aviation – a fast and clean transport mode for the needs of Kvarken region

Työ on toteutettu WSP Finland Oy:ssä. Työryhmään kuuluivat professori, johtaja Jorma Mäntynen, DI Riku Huhta ja tekniikan tohtori Jarkko Rantala WSP Finland Oy:stä sekä toimitusjohtaja Esa Korjula Redstone Aero Oy:stä.

Lisätietoja:

Källberg Peter, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, +358 (0)40 844 2058

Sandberg Jonne, Kokkolan kaupunki, +358 (0) 44 780 9093

Stig-Göran Forsman, Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli, +358 (0) 44 2361 459

Elisabet Kivimäki, Into Seinäjoki Oy, +358 (0) 40 760 3907

Jorma Mäntynen, Johtaja, Professori, Business & Logistics, WSP Finland Oy, + 358 40 620 4583

Huhta Riku, Projektipäällikkö, DI, Business & Logistics, WSP Finland Oy, +358 40 761 0243

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp
Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of electric Regional aviation) on ensimmäinen askel kohti kestävän sähkölentämisen varhaista käyttöönottoa Merenkurkun alueella.

Hanke lisää tietoa sähkölentämisestä, selvittää mahdollisuuksia ja kartoittaa sekä tarpeita että tarvittavia teknisiä investointeja. 

Hanke on saanut EU-rahoitusta Interreg Botnia-Atlantica -ohjelman kautta.

www.flyfairkvarken.com