07 / 04 / 2020

Sähkölentokoneet jo nyt realistinen ratkaisu kotimaanlentoihin

Hankkeen tavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentokonehankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkökäyttöisten lentokoneiden mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää näihin liittyviä rajatylittäviä innovaatioprosesseja.

– Sähkölentokoneista ei edes keskusteltu vielä kaksi vuotta sitten, mutta nyt ne jo tarjoavat realistisen ratkaisun, kertoo RISEn (Research Institutes of Sweden) sähköisen liikkuvuuden yksikön tutkija Hampus Alfredsson.

Hampus Alfredsson on mukana useissa Ruotsin sähkölentokonehankkeissa. Alfredsson on energiajärjestelmiin erikoistunut diplomi-insinööri, jolla on suuri kiinnostus ja aiempaa kokemusta sähkökäyttöisten ajoneuvojen sähköistämisestä, energiahuollosta ja latausinfrastruktuurista. Hän on mukana lokakuussa 2019 käynnistyneessä NEA-hankkeessa (Nordic Network for Electric Aviation). Lisäksi Alfredsson johtaa sähkölentokoneiden strategista aloitetta RISEssä.

Alfredsson oli kutsuttu Vaasassa huhtikuussa järjestettävään Energy Week -tapahtumaan puhumaan (tapahtuma järjestetään 15–18.3.2021*).
Tämä sähkölentohanke käynnistyy jo toukokuussa 2020, mikäli sille myönnetään rahoitusta. Hankkeen tavoitteena on luoda synergiaa muiden sähkölentokonehankkeiden kanssa ja tällä tavoin yhdessä kartuttaa tietämystä sähkökäyttöisten lentokoneiden mahdollisuuksista sekä myös nopeuttaa alueellisten sähkölentojen käyttöönottoa ja käynnistää näihin liittyviä rajatylittäviä innovaatioprosesseja.

NEA-hanke – yksi FAIR-hankkeen synergiahankkeista

– NEA-hanke jatkuu kevääseen 2022 asti ja siihen osallistuvat laajasti kaikki Pohjoismaat, Alfredsson kertoo.
Sekä lentokonevalmistajat että lentoyhtiöt ja -kentät osallistuvat hankkeeseen, jolla on neljä eri kohdealuetta. Ensimmäisenä on sähkölentokoneinfrastruktuurin standardien kehittäminen, toisena sähkölentojen mahdollistamien uusien liiketoimintamallien innovointi. Sähkölentojen etuna on muun muassa riippumattomuus nykypäivän keskitetystä järjestelmästä, jossa pääkaupungit muodostavat ilmailun navat. Ne myös mahdollistaisivat uusien, suorien ja lyhyempien reittien luomisen pienemmille paikkakunnille ja myös Pohjoismaiden välillä.
– Kolmantena NEA-hanke keskittyy sähkölentokoneiden sopeuttamiseen ilmastonmuutosta varten pohjoisen ilmastomme sekä täällä osan vuotta vallitsevien sääolosuhteiden takia, hän jatkaa.
Viimeisenä hanke pyrkii luomaan yhteistyöalustan EU-tasolla ja maailmanlaajuisesti.
– Meidän tulee Pohjoismaissa olla tiennäyttäjiä ja samalla jakaa koottua tietämystämme muualle maailmaan.

Energy Week -tapahtumassa käsitellään myös yleistä siirtymistä kestävämpään lentomatkustamiseen, jonka keskiössä ovat sähkölentokoneet.
– Kiinnostus sähkölentokoneita kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti kuluneen vuoden aikana, myös poliittisella tasolla. Nyt on paljon tekeillä, ja Ruotsissa kehitetään parhaillaan prototyyppiä 19 hengen matkustajakoneesta, jolla pystyy lentämään noin 400 kilometrin matkan. Se voi kuulostaa vähältä, mutta Ruotsissa tämä kattaa suunnilleen kolmasosan kaikista kotimaanlennoista ja Norjassa jopa 50 prosenttia, Alfredsson sanoo ja tiivistää:
– Nykypäivänä olisi siis jo mahdollisuus kattaa osa Pohjoismaiden lennoista sähkölentokoneilla – ja tämä potentiaali kasvaa jatkuvasti akkujen kehittyessä.

Muutos toisi mukanaan paljon etuja – varsinkin pienemmille lentokentille, jotka ovat myös osoittaneet suurta kiinnostusta asiaa kohtaan.
– Olemme jännittävässä vaiheessa ja uskon, että saamme lähivuosina nähdä sähkölentojen kehittyvän samalla tavoin kuin sähköautot kuluneena vuosikymmenenä, Alfredsson toteaa.

* teksti täydennetty 8.4.2020 koskien EnergyWeekin uutta ajankohtaa, 15–18.3.2021 (www.energyweek.fi)

Teksti: Anna Sand
Kuva: Lehtikuva