23 / 11 / 2015

Spotlight High-Low Coast maailmanperintö- ja turismihankkeelle on myönnetty EU-rahoitusta

EU on Botnia-Atlantica-ohjelmansa kautta myöntänyt rahoitusta Spotlight High‐Low Coast -maailmanperintöhankkeelle, joka suuntautuu matkailuun ja elinkeinoelämään.

Valtiorajat ylittävällä yhteistyöllä matkailijoiden houkutteluun
Ruotsin Korkea rannikko ja Uumajan seutu sekä Suomen Merenkurkun saaristo ryhtyvät yhdessä houkuttelemaan lisää matkailijoita Merenkurkun alueelle.

EU on Botnia-Atlantica-ohjelmansa kautta myöntänyt rahoitusta Spotlight High‐Low Coast -maailmanperintöhankkeelle, joka suuntautuu matkailuun ja elinkeinoelämään. Hanke pyrkii lisäämään yritys- ja markkinointitoimintaa Merenkurkun alueella, ja se keskittyy Korkean rannikon/Merenkurkun saariston valtiorajat ylittävään maailmanperintöalueeseen, mutta myös Uumaja osallistuu hankkeeseen, koska Uumajan seutu on osa luonnollista matkareittiä siirryttäessä maailmanperintöalueen osa-alueelta toiselle. Hankeorganisaatio koostuu Merenkurkun neuvostossa työskentelevästä kokopäiväisestä hankejohtajasta sekä osapäiväisistä hanketyöntekijöistä, jotka toimivat yhteistyökumppaneiden eli Visit Umeå turistcenterin, Höga Kusten Destinationsutveckling AB:n ja Vaasanseudun Kehitys Oy:n (VASEKin) tiloissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjät, matkailujärjestöt ja maailmanperintöalueen hoidosta vastaavat tahot hankkeen kolmella erillisellä alueella. He laativat yhdessä konkreettisia tuotepaketteja matkailijoille sekä markkinointimateriaalia näihin paketteihin. Kaikki toimenpiteet suunnataan yhteisesti sovituille markkinoille, ja niitä aiotaan käyttää yhteistyössä valtiorajojen yli Merenkurkun alueella. Laadittuja konsepteja kokeillaan hankeaikana, ja ne toimivat malleina myös hankeajan jälkeen. Kunkin alueen matkailuyhtiöiden yhteistyö muodostaa siinä tärkeän osan.

– Osaamme hyvin hallinnoida ja hoitaa maailmanperintöä, mutta sen kaupallistaminen tuntuu olevan meille hankalaa. Jotta voisimme houkutella tänne lisää matkailijoita, tarvitsemme kansainvälisillä markkinoilla käyttökelpoisia tuotteita. Meillä ei tällä hetkellä ole yhteisiä tuotepaketteja, kertoo Marianne Sjöström, joka on vastikään palkattu Spotlight High‐Low Coastin hankejohtajaksi Merenkurkun neuvostoon.

Lisää matkailijoita alueelle mutta ympäristön ehdoilla

Kestävyysajattelu on tärkeää tässäkin hankkeessa. Matkailu on suurimpia elinkeinoja maailmanlaajuisesti. Se tarjoaa äärettömiä mahdollisuuksia elämyksiin ja talouskasvuun mutta myös kuluttaa ympäristöä. Siksi hankkeessa keskitytään myös kestävään matkailuun, jossa matkakohteen ympäristö otetaan huomioon elinkeinoa kehitettäessä.

Hankkeen odotetaan lisäävän alueelle suuntaavien matkailijoiden määrää samalla, kun se täydentää Vaasan ja Uumajan yhteisiä ponnisteluja Midway Alignment -hankkeessa liikenneyhteyksien parantamiseksi ja kaupankäynnin lisäämiseksi Merenkurkun yli.

– Jos paketoimme yhdessä erilaisia valtiorajat ylittäviä kokonaisuuksia, pystymme kehittämään oman, ainutlaatuisen elämyksen. Kaikki matkakohteet haluavat lisää kävijöitä, ja nykypäivän matkailijat tyytyvät matkallaan harvoin vain yhteen käyntikohteeseen tai alueeseen. Haluamme matkailijoiden kiertävän yhteisellä alueellamme, ja siksi meidän kannattaa pyrkiä siihen yhdessä. Pystymme lauttayhteyden ansiosta tarjoamaan ainutlaatuisen tilaisuuden vierailla kahdessa maassa ja kokea toisistaan täysin poikkeavat ympäristöt. Lisäksi matkailuala tarjoaa suurimman kasvupotentiaalin myös ilman isoja investointeja, Sjöström toteaa.  

Hanke perustuu aiempiin maailmanperintöhankkeisiin sekä Botnia Marketing -hankkeeseen. 3-vuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 750 000 euroa. Euroopan aluekehitysrahasto maksaa 60 % hankkeen kustannuksista Botnia-Atlantica-ohjelman kautta. Merenkurkun neuvosto ry toimii hankkeen päämiehenä ja lisäksi hankkeeseen osallistuu kahdeksan toimijaa Merenkurkun molemmin puolin eli Pohjanmaan liitto, Västernorrlannin lääninhallitus, Västernorrlannin maakäräjät, Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), Vaasan seudun Matkailu Oy/Visit Vaasa, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Uumajan kunta ja Merenkurkun maailmanperintö ry.

Lisätietoja antaa:

Suomessa:
Marianne Sjöström Spotlight High-Low Coastin hankejohtaja, Merenkurkun neuvosto ry +358 (0) 40 678 8375

Ruotsissa:
Mia Karlsson Spotlight High-Low Coastin hankejohtaja, Höga Kusten Destinationsutveckling AB +46 (0)70-360 24 05
Erja Back Spotlight High-Low Coastin hankejohtaja, Visit Umeå turistcenter +46 (0)70-647 62 78