31 / 08 / 2023

Suomen ja Ruotsin tulee ajatella pitkäjänteisemmin

Niklas Eklund oli Merenkurkun neuvoston torstain tilaisuuden pääpuhuja Wasa Future Festivalissa. Hän kritisoi Pohjoismaita siitä, etteivät ne tiedä, mitä Venäjä puuhaa arktisella alueella.

Niklas Eklund, Uumajan yliopiston valtiotieteen laitoksen politiikan ja julkishallinnon professori, korosti geopolitiikan suurta merkitystä tulevaisuudellemme. Ensimmäinen tilanteeseemme pitkällä aikavälillä vaikuttava seikka on, että Suomi ja Ruotsi sijaitsevat heti pohjoiseen Keski-Euroopan tasangosta, joka on muodostanut perinteisen reitin Venäjälle lännestä. 

Toinen oleellinen geopoliittinen konteksti on arktinen alue. Eklundin mukaan on hyvin ongelmallista, ettei meillä ole aavistustakaan siitä, mitä Venäjä arktisella alueella puuhaa. Venäjä on jätetty pois kaikesta arktisen alueen diplomaattisesta yhteistyöstä, eikä Yhdysvallat puolestaan ole kiinnostunut napa-alueesta. Suomi ja Ruotsi ajattelevat arktista aluetta enemmän ympäristön ja ilmastonmuutoksen kautta. 

– Tiedämme, että Venäjä militarisoi arktista aluetta hyvin vahvasti. Miettiikö tuo suurvalta seuraavaa liikettään arktisella alueella, riippumatta siitä mitä Ukrainassa tapahtuu? Emme voi enää luottaa vakauteen ja hallintaan. 

Eklund kritisoi Suomea ja Ruotsia liian lyhytjänteisestä, yhteen hallituskauteen sidotusta ajattelusta. 

– Suomen ja Ruotsin pitäisi nykyisen ja tulevan turvallisuutensa kannalta ottaa hieman mallia venäläisistä; he ajattelevat pitkäjänteisemmin. 

Eklund toteaa, että jos haluamme varmistua kyvystämme puolustaa Suomea ja muita niemimaita, meidän täytyy rakentaa jotain, joka ottaa huomioon arktisen alueen valtavan monimutkaisuuden. 

– Kannattaa seurata Kiinan tämänhetkistä esimerkkiä; parantaa infrastruktuuria ja tällä tavalla houkutella ihmisiä, kasvattaa väestöä ja lujittaa infrastruktuuria rauhan aikana. Miksei vaikka rakentaisi sillan?

Katso striimaus TÄÄLTÄ
Lue muut tekstit Wasa Future Festivalista TÄÄLTÄ, TÄÄLTÄ ja TÄÄLTÄ