14.03.2018

Päätöskonferenssi E12 Atlantica

Hanke lähestyy loppuaan, ja nyt on tulosten raportoinnin aika. On aika keskittyä siihen, miten tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa.
Päätöskonferenssi E12 Atlantica

14.–15.3.2018 Vaasassa, Suomi.
Program

Päätöskonferenssi E12 Atlantica

Oli todella ilahduttavaa nähdä kiinnostuksenne ja sitoutumisenne E12 Atlantica Transport -hankkeen tuloksiin Vaasassa 14.–15.3.2018. Haluamme kiittää hankkeen työryhmiä hyvin tehdystä työstä, konsulttejamme ja konferenssin esiintyjiä erinomaisista puheenvuoroista sekä kaikkia yli 100 läsnäolijaa heidän osoittamastaan kiinnostuksesta ja osallistumisesta konferenssin aikana.
Nyt meillä kumppaneilla on käytettävissämme modernit suunnittelu- ja organisaatiotyökalut, mikä mahdollistaa pitkän tähtäimen rajat ylittävän yhteistyön. Hankkeen toiminta-ajan päättyessä 31.5. päättyy myös E12 Atlantica Transport -hankkeen operatiivinen toiminta ja silloin on tehty myös raportointi.
Näin lopuksi haluamme antaa suuret kiitokset kaikille, jotka ovat myötävaikuttaneet hankkeen tulosten aikaansaamiseen. Odotamme suurella mielenkiinnolla ja tulevaisuuteen luottaen sitä, että saamme seurata ja osallistua tulevaan prosessiin vahvistaaksemme ainutlaatuista rajat ylittävää yhteistyötämme.

Terveisin E12 Atlantica Transport -hankkeen projektivetäjät
Andreas Forsgren, Jenny Kjemphei Larsen ja Pekka Mäkinen
Puheenvuorojen PP-esitykset löytyvät TÄÄLTÄ

 

Tervetuloa hankkeen E12 Atlantica Transport päätöskonferenssiin

14.–15.3.2018 Vaasassa

E12 Atlantica Transport on jalostanut edelleen pitkäaikaista Nordlandin, Västerbottenin ja Pohjanmaan alueiden yhteistyötä. Yhteistyöllä on jo tähän mennessä saavutettu merkittäviä tuloksia, ja nyt on aika kehittää yhteistyötä entisestään. Tässä EU-hankkeessa olemme yhdessä rakentaneet ainutlaatuista tietoa ja osaamista kuljetustarpeiden nykytilasta ja luoneet yhteisiä strategioita liikenteen ja infrastruktuurin kehittämiseen yli kolmen valtakunnan rajan. Vaikka alueemme on yhtenäinen, on se myös maantieteellisesti suuri. Tästä syystä on tarkasteltava infrastruktuurin ja liikenteen kehittämistä laajemminkin ja vahvistettava alueen erityisominaisuuksia ja siten myös kilpailukykyä.

Hanke lähestyy loppuaan, ja nyt on tulosten raportoinnin aika. On aika keskittyä siihen, miten tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa. Päätöskonferenssissa Vaasassa esittelemme eri Case-tutkimuksia, suunnitelmiamme infrastruktuurin ja liikenteen kehittämiseksi sekä julkistamme ehdotuksemme rajat ylittävän yhteistyön uudelleen organisoimiseksi. Esittelemme myös hankkeen osaamis- ja dialogiprosessia. Tämän lisäksi saamme ensimmäisen konferenssipäivän aikana kuulla EU:n rahoittaman Itämeriohjelman lippulaivahankeen, NSB CoRe:n tuloksista (NSB CoRe -osion ohjelma TÄÄLLÄ).

Nyt on aika jakaa osaamista ja kerätä sitä mukaan matkalle eteenpäin.

Katso alustava ohjelma TÄÄLTÄ
Ilmoittaudu osallistujaksi TÄÄLLÄ (viimeinen ilmoittautumispäivä 28.2.2018)

Tervetuloa!

Puheenvuorojen PP-esitykset löytyvät TÄÄLTÄ

EN GRÄNSLÖS FRAMTID! – SLUTKONFERENS
E12 ATLANTICA TRANSPORT 
14–15 mars 2018

Andreas Forsgren, Umeå kommun/projektledare E12 Atlantica Transport

För gränsöverskridande infrastrukturplanering! Jerker Sjögren, Jesjo Konsult

Utgör de nationella kalkylmodellerna ett gränshinder? Lars Westin, professor Cerum Umeå universitet, Jonas Westin, forskare Cerum Umeå universitet

NSB CoRe Regional Workshop – Accessibility Needs Along and Beyond the Core Corridors

Välkommen och introduktion till dagen, Lilly Bäcklund, styrgruppsordförande och kommunstyrelsens ordförande Lycksele
Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådets viceordförande
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet

Regional utveckling och behovet av gränsöverskridande samverkan för våra regioner
Svein Eggesvik, fylkesråd samferdsel i Nordlands fylkeskommune
Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

E12 Atlantica Transports bidrag i ett nordiskt perspektiv, 
Johan Lindblad, seniorrådgivare, Nordiska rådet

Från analys till strategi
Systemanalys, Lars Brummer, Ramböll


Trafikstrategi, Karin Edenius, Sweco


Gränsöverskridande infrastrukturplanering Jerker Sjögren, Jesjo Konsult och Lars Westin, professor, Cerum, Umeå universitet
Förslag till framtida Samverkansform, Emeli Adell, Trivector

Mot en utvecklad gränsöverskridande samverkan
Infrastruktur för grön industriell tillväxt i E12-regionen – vikten av ett långsiktigt perspektiv, Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och styrelseordförande NHO Nordland

Näringslivets behov av gränsöverskridande transporter
Norska sopor blir hållbar energi i Umeå, Isabella Forsgren, INAB Infrastruktur i Umeå AB och Johnny Holmgren, NLC Storuman AB
Finska kålhuvuden – En ny marknad på andra sida Kvarken, Magnus Conradzon, VD Grönsaksfabriken
Tjänstesektorns behov av transporter och infrastruktur, Magnus Burvall, SWECO

Paneldebatt – De nya verktygen och framtidens utmaningar!
Geir Waage, styrelsemedlem MidtSkandia och kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun
Lilly Bäcklund, ordförande i Blå Vägen och kommunstyrelsen i Lycksele
Kim Berg, stadsstyrelseordförande i Vasa
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet
Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och ordförande NHO Nordland
Magnus Burvall, regionchef SWECO
Max Jansson, VD Visit Vasa
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg Umeå kommun