31 / 08 / 2022

Tarinoita Merenkurkun saaristosta

Elokuun ja syyskuun aikana kerrotaan paikallisia tarinoita ympäri Merenkurkun saaristoa tarinailtojen muodossa. StoryTagging-hanke on yksi iltojen järjestäjistä.

StoryTagging-hanke järjestää yhdessä Merenkurkun maailmanperintö ry:n hankkeiden Ihminen ja maankohoaminen sekä Luova Merenkurkku kanssa, seitsemän tarinailtaa ympäri Merenkurkun saaristoa elokuun ja syyskuun aikana. Tarinailtojen aikana osallistujat saavat kokea tarinoita Merenkurkun saaristosta. Jokaisella illalla on oma paikkansa ja teemansa. Osallistujilla on myös mahdollisuus itse kertoa omia tarinoitaan iltojen aikana.

Luova Merenkurkku-hankkeen hankesuunnittelija Fia Antus, StoryTagging-hankkeen hankejohtaja Ann-Sofi Backgren ja Luova Merenkurkku-hankkeen hankevetäjä Piia Orava järjestävät yhdessä tarinailtoja.

– Voidaan sanoa, että tarinailta on kuin paikallishistorian oppitunti, matka ajassa taaksepäin, jossa voimme yhdessä muistella takaisin toistemme avustuksella ja jossa jokainen voi jakaa omia tarinoitaan, jos siltä tuntuu. Jokainen voi oppia jotain yhteisestä luonnon- ja kulttuuriperinnöstämme osallistumalla tarinailtaan, kertoo StoryTagging hankejohtaja Ann-Sofi Backgren.

Maanantaina 15. elokuuta tarinailta järjestettiin Merenkurkun venemuseossa Maalahdessa. Paikalla oli noin kolmekymmentä osallistujaa, jotka joivat kahvia ja söivät munkkeja samalla kun kuuntelivat tarinoita merenkulusta – ja myös itse jakoivat tarinoitaan. Aluksi osallistujat olivat melko varovaisia, mutta lopulta yhä useammat alkoivat jakamaan omia tarinoitaan.

Karl David Långbacka oli yksi Maalahden tarinaillan kertojista.

Illan tarinat kertoivat muun muassa laivaliikenteestä Merenkurkun ylitse historiallisesta näkökulmasta, höyrykonematkoista, talonpoikaispurjehduksesta ja vanhoista taruista, jotka saivat nauramaan. Tarinailloissa on eri kertojat jokaiselle illalle. Maalahdessa kertojina toimivat entinen historian lehtori Karl David Långbackaja Ylen toimittaja Jessica Morney.

Jessica Morney oli illan toinen kertoja Maalahdessa.

– Järjestämällä tarinailtoja, StoryTagging-hanke haluaa yhdessä kahden muun hankkeen kanssa nostaa esille tarinoiden vahvuuden. Ne voivat toimia uutena mielenkiintoisena paikallisena oppimisympäristönä mutta myös inspiraationa uusille liikeideoille, jotka perustuvat meidän kulttuuri- ja luonnonperintöömme, Backgren sanoo.

Tarinailtoja järjestetään joka maanantai 12.9 asti. 16.9 asti on myös mahdollista kirjoittaa lyhyitä, paikallisia paikkaperustaisia tarinoita (enintään 500 sanaa) tai nauhoittaa ne (enintään 4 min) ja lähettää ne osoitteeseen ann-sofi.backgren@kvarken.org.

 

Lyhyesti hankkeesta:

Merenkurkun neuvosto osallistuu kansainväliseen StoryTagging-hankkeeseen, jossa haluamme vangita omaan kulttuuri- ja luonnonperintöömme liittyviä tarinoita. Haluamme tarinoillamme houkutella kävijöitä tarinoiden ja tuotteiden syntysijoille. Hankkeessa nostetaan esiin tarinoita koko Merenkurkun alueelta. Suomen puolella hanketta toteuttaa Merenkurkun neuvosto ja Ruotsin puolella Region Västerbottens Turism.